Služby – statistický přehled

22. 3. 2019 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument obsahuje výčet tržních služeb dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností a předkládá nejnovější čísla v Rychlých informacích, publikace, časové řady, analýzy a komentáře a metodiku vztahující se k odvětví tržních služeb.

Ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 1,1 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

V dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,7 %. Dvouciferný růst tržeb vykázala objemově nejmenší vodní doprava (o 27,5 %) a letecká doprava (o 13,4 %). Tržby vzrostly také skladování a vedlejším činnostem v dopravě (3,2 %) a pozemní a potrubní dopravě (o 2,7  %). Naopak nižší tržby zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 5,8 %).

V ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 0,3 %. V ubytování se tržby snížily o 1,5 %, ve stravování a pohostinství naopak vzrostly o 0,1 %.

V informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 4,6 %. Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem (o 11,2 %), kam patří například zpracování dat, webové portály a hosting. Vyšších tržeb dosáhl také tzv. filmový a hudební průmysl (o 10,5 %), vydavatelské činnosti (o 9,4 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,1 %) a tvorba programů a vysílání (o 2,4 %). Naopak telekomunikačním činnostem tržby poklesly o 0,2 %.

V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 3,2 %. Pokles vykázaly jak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 5,8 %), tak i tržby v objemově významnějším pronájmu nemovitostí (o 2,4 %).

V profesních, vědeckých a technických činnostech se tržby snížily o 1,0 %. V této sekci vzrostly tržby pouze právním a účetnickým činnostem (o 5,4 %). Největší pokles zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 5,2 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Dále klesly tržby i reklamním agenturám a průzkumu trhu (o 4,5 %), činnostem vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,5 %) a architektonickým a inženýrským činnostem (o 0,1 %).

Pojmem tržní služby se označují činnosti, které jsou podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zařazeny do následujících oddílů a které jsou poskytovány za účelem dosažení zisku:

  • Činnosti v oblasti nemovitostí (70)
  • Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost (71)
  • Činnosti v oblasti výpočetní techniky (72)
  • Výzkum a vývoj (73)
  • Ostatní podnikatelské činnosti (74)
  • Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (75)
  • Vzdělávání (80)
  • Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti (85)
  • Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti (90)
  • Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n. (91)
  • Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (92)
  • Ostatní činnosti (93) 
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek