Služby – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument obsahuje výčet tržních služeb dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností a předkládá nejnovější čísla v Rychlých informacích, publikace, časové řady, analýzy a komentáře a metodiku vztahující se k odvětví tržních služeb.

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008. Po 2,2 % růstu v posledním čtvrtletí roku 2016 vykázaly tržby (očištěné od vlivu počtu pracovních dnů, v běžných cenách) v odvětvích služeb meziroční zvýšení o 6,5 %.

Rychlejším tempem rostly tržby ve službách naposledy v 1. čtvrtletí roku 2008 (+7,2 %), poté se začaly projevovat první důsledky nastávající ekonomické krize. Česká republika tak překonala tempo růstu Evropské unie, kde v 1. čtvrtletí roku 2017 tržby ve službách rostly o 5,9 %.

V tuzemsku rostlo nejvíce odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde byl zaznamenán nárůst tržeb o 21,4 %, což je nejvyšší meziroční tempo v celé časové řadě tohoto odvětví. Objemově je však tato sekce služeb tou nejméně významnou. Nejvýznamnějším odvětvím, co se týče velikosti celkových tržeb, jsou činnosti v oblasti dopravy a skladování.

Druhému nejvýznamnějšímu odvětví tržních služeb – profesním, vědeckým a technickým činnostem – se po 0,6% snížení v posledním čtvrtletí roku 2016 tentokrát dařilo, vzrostlo o 2,1 %. Největší podíl na tom měly činnosti v oblasti reklamy a průzkumu trhu s 4,2% růstem a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kde se tržby zvýšily o 4,8 %.

Pojmem tržní služby se označují činnosti, které jsou podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zařazeny do následujících oddílů a které jsou poskytovány za účelem dosažení zisku:

  • Činnosti v oblasti nemovitostí (70)
  • Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost (71)
  • Činnosti v oblasti výpočetní techniky (72)
  • Výzkum a vývoj (73)
  • Ostatní podnikatelské činnosti (74)
  • Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (75)
  • Vzdělávání (80)
  • Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti (85)
  • Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti (90)
  • Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n. (91)
  • Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (92)
  • Ostatní činnosti (93) 
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek