Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji podporuje výzkum a vývoj

1. 10. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Středočeský kraj je jedním z ekonomicky nejvyspělejších regionů v ČR, přesto donedávna postrádal účinný nástroj, který by se intenzivně věnoval podpoře výzkumu, vývoje, inovací a souvisejícího vzdělávání. Projekt Smart Akcelerátor jím je. Těžit z něj mohou především malé a střední firmy.

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem. Projekt systémově navazuje na dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami v oblasti naplňování regionální inovační strategie a strategie inteligentní specializace Středočeského kraje.

Jednotlivé aktivity projektu Smart Akcelerátor, na nichž spolupracuje Středočeský kraj spolu se Středočeským inovačním centrem, se zaměřují na:

  • podporu inovačního a vývojového prostředí ve firmách, zejména malých a středních;
  • prohlubování spolupráce akademického a podnikového sektoru;
  • přenos nových poznatků do praxe;
  • popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách v kraji;
  • podporu podnikavosti u absolventů středních a vysokých škol.

Součástí projektu je také navázání spolupráce s inovačními centry ve vyspělých zemích se snahou o využití jejich poznatků pro středočeské inovační prostředí. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje.

Převzato z časopisu Komora.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek