Somálsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Ve dnech 16. a 17. 5. 2018 navštívila město Hargeisu (somálský region Somaliland) multioborová podnikatelská mise vedená náměstkem MPaO ČR. Proběhlo společné obchodní fórum a bilaterální jefnání firem, která zorganizovala Somalilandská obchodní, průmyslová a zemědělská komora.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

879

798

196

166

25

dovoz

255

355

122

222

204

bilance

624

443

74

- 56

- 189

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu (r. 2017, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

851770

Části, součásti přístrojů na vysílání, přijímání hlasu, dat

9

2.

640391

Obuv z usně kromě kotníkové, podešev

9

3.

870870

Kola;části,součásti,příslušenství

4

4.

830790

Hadice z kovů obecných ost, i s příslušenstvím

2

5.

820570

Svěráky, upínáky a pod. nástroje

1

 

 

Celkem vývoz ČR do Somálska 2017

25

 

Hlavní položky českého dovozu (r. 2017, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

841810

Zař.chladicí,mrazicí kombin,samost.dveře

81

2.

711890

Mince ostatní

40

3.

710692

Polotovay stříbra

14

4.

711810

Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích)

14

5.

330300

Parfémy, toaletní vody

13

6.

711810

Mince, ne zlaté, ne platidlo zákonné

12

7.

330190

Koncentr. silic. výr. vedlejší terpentýnové destiláty

2

8. 320890 Barvy, laky, ost. na bázi polymerů, v nevod. prostředí 1
9. 130190 Šelak, klovatiny, pryskyřice, baluámy ostatní přírodní 1

 

 

Celkem dovoz ČR ze Somálska 2017

204

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Somálskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Somálsku. 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z r. 1976 mezi Somálskem a ČSSR byla v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 je v regionu Somalilandu (oblast Sanaag) v rámci České rozvojové spolupráce (ČRS) realizován tzv. malý lokální projekt. Český příspěvek činí cca 20 000 USD. Cílem projektu je přispět krozvoji vzdělávací infrastruktury v regionu. Konkrétně bude postavena dvoutřídka s kanceláří a skladem a bude zřízena vzdělávací komise. 

 

V roce 2017 poskytla EU jen na utlumení následků sucha 119 milionů EUR. Velká část pomoci byla poskytnuta formou "cash assistance" s cílem umožnit nemajetným nákup nezbytných potravin z místních zdrojů. Takto byla pomoc doručena cca 600 000 lidí. Celkem v roce 2017 činila humanitární pomoc EK a ČS EU 60 % celkové humanitární pomoci doručené do Somálska. Projekty EU zahrnují obnovu a rozvoj společnosti, obnovu venkova a základní zdravotnickou péči v Puntlandu.

 

Dalším významným donorem jsou USA.

 

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

998,6

1 054

1 109

1 254

1169

 

Klíčovým rozvojovým partnerem Somálska je EU, která na pomoc pro období 2014 - 2010 alokovala v Rímci Národního indikativního programu 286 milionů USD.

 

V Somálsku se mimo EU a ČS EU (v Somalilandu) rozvojově výrazněji angažuje Turecko. Jeho pomoc je realizována zejména státní agenturou TIKA, ale in nevládními tureckými organizacemi. Turecko se začalo výrazněji projevovat v době hladomoru v 90. letech a silně se zapojilo po roce 2011. Naopak Somálsko napomohlo Turecku v ekonomickém přístupu do oblasti Afrického rohu a Východní Afriky. Z turecké strany jsou za pomocí kromě humanitárních a rozvojových aspektů ekonomické a politické cíle ("neootomanistická koncepce" - Turecko se odvolává na sdílení náboženských a kulturních hodnot). Turecká pomoc je často rozpočtového charakteru a v civilní oblasti se soustředí na infrastrukturní pomoc a zemědělské projekty.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: