Somálsko: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

EU představuje pro Somálsko hlavního partnera v oblasti obrany, budování státu a jeho institucí, rozvojové a humanitární pomoci, atd. V politické oblasti ovšem EU ztrácí svůj vliv vzhledem k působení arabských států, Turecka a dalších aktérů v zemi, kteří nejsou tolik kritičtí k všudypřítomné korupci a porušování lidských práv.
V oblasti obrany EU financuje misi AMISOM, EUTM (tréninková mise pro národní síly Somálska), protipirátskou misi EU NAVFOR Atalanta a námořní misi pro zvýšení námořních kapacit v Rohu Afriky EUCAP NESTOR.
Pomoc v oblasti budování státu se řídí Somálským kompaktem přijatým v roce 2013. V rámci 11. EDF je pro Somálsko na období 2014-2020 alokováno 286 milionů euro (od roku 2008 podpora Somálsku dosáhla 1,2 miliardy euro skrze různé mechanismy Unie). Hlavními oblastmi podpory ze strany EU je budování státu a míru (state and peace building), potravinová bezpečnost a odolnost a vzdělávání. Somálsko získává prostředky také skrze Svěřenecký fond EU pro Afriku, naposledy na boj s následky klimatického jevu El Niňo.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na příslušnou Delegaci EU v Nairobi:
EU Delegation to Somalia
P.O.Box 30475 - 00100
Nairobi, Kenya
tel.: + 254 020 271 2380 / 3250
fax: + 254 020 271 0997
e-mail: delegation-somalia@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

DEU na svých stránkách (https"//eeas.europa.eu/delegations/somalia) informuje: "EU nemá se Somálskem mnoho přímých, nebo formálních obchodních vztahů. S cílem pomoci Somálsku posunout jeho obchodní horizont je rozvíjen "Národní indikativní program" EU.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je hlavním rozvojovým partnerem Somálska. Národní indikativní program (NIP) 2014 - 2020 na Somálsko alokuje 286 milionů EUR. Program byl vytvořen dle priorit tzv. "Somali Compact".

 

Fondy z NIP jsou rozděleny:

Budování státu a míru -  100 milionů EUR

Potravinová bezpečnost a pomoc - 86 milionů EUR

Vzdělávání - 60 milionů EUR

Opatření ve prospěch civilní společnosti - 14 milionů EUR

podpůrná opatření - 26 milionů EUR

 

Seznam projektů a další podrobnosti dle EEAS.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: