Spojené arabské emiráty: Místnímu partnerovi se říká sponzor

21. 3. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pro vstup na trh Spojených arabských emirátů můžete využít společnou firmu vytvořenou s místním partnerem. Další možností je zřídit pobočku ve volné ekonomické zóně, říká Roman Míšek, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji.

Pro obchod v SAE je důležitý takzvaný sponzor. Co nebo kdo to je?Roman Míšek
Tato problematika je poměrně široká, nicméně platí, že obchod s koncovým zákazníkem může provádět pouze společnost, která je zřízena ve vnitrozemí. Vlastnictví je v poměru 51/49 pro místního partnera – sponzora. Přesněji řečeno společnost typu limited lability company (LLC) – typ joint venture – vyžaduje, aby ne méně než 51 procent společnosti vlastnil společník s občanstvím SAE nebo místní podnikatelská entita. Počet partnerů je stanoven minimálně na dva a maximálně na 50.

Jak to funguje ve speciálních volných zónách obchodu?
V případě pobočky nebo firmy ve volné zóně – FZE, FZE Co – může vlastnit firmu stoprocentně i zahraniční subjekt. Ovšem tato firma musí s vnitrozemím obchodovat prostřednictvím distribuční společnosti. Rozhodnutí, jakým způsobem registrovat firmu, jaký typ vlastnictví zvolit, by mělo především vycházet z typu činnosti, produkce, způsobu prezentace na trhu. Výběr vhodného partnera je samozřejmě zásadním krokem, který by měl kopírovat představu obou stran o spolupráci, protože jakákoli roztržka, která vede k soudní při, by pro našeho exportéra mohla znamenat značný útlum v jeho činnosti.

Jsou k dispozici nějaké nové pobídky pro investory směřující do Spojených arabských emirátů?
SAE jsou investorsky otevřená země a investice jsou jedním z důležitých prvků v ekonomice všech emirátů. Obecně je pro investory přitažlivý fakt, že v SAE není daňová povinnost, pouze se platí cla, zhruba pět procent pro běžné zboží a deset procent na luxusní zboží. Investiční pobídky lze víceméně očekávat jen u výrobních projektů nebo offsetových programů.

Jaké renomé tam má Česko a české zboží?
Českým firmám se v SAE daří, jejich počet stále roste, určitě je podpořený rovněž přítomností českých odborníků u zahraničních i místních firem. Tradičně úspěšní jsou v SAE čeští skláři, ti rozhodně patří k symbolice českého umu a designu. Daří se ale růst i dodavatelům sanitární techniky, stavebních materiálů a pozitivní výsledky máme i v oblasti IT. Emiráty jsou multietnickou společností, není náhodou, že i mnoho Arabů z jiných zemí zná naše výrobky z minulých úspěšných exportních let, kdy jsme zásobovali trhy v Egyptě, Sýrii, Libyi...

Jak pomáhá českým investorům a exportérům vaše kancelář?
Zahraniční kancelář CzechTrade pomáhá českým firmám etablovat se na trhu Spojených arabských emirátů a dalších zemí Perského zálivu prostřednictvím individuálních služeb a veletrhů. Platí, že ne všechny firmy chtějí sdílet údaje o hospodářských výsledcích dosažených v tomto teritoriu s veřejností, takže jen obtížně bychom mohli nabídnout ucelenou statistiku. Ale v minulém roce jsme například realizovali účast českých firem na čtyřech veletrzích - šlo o veletrhy Project Qatar, Index Dubai, Big 5 Dubai a Gitex.

Jaké byly přínosy?
Víme, že například firma Lasselsberger zaznamenala v této oblasti výrazný nárůst prodejů, a to o 1,5 milionu eur, právě po své účasti na společné prezentaci CzechTrade na veletrzích Project Qatar v Dauhá a veletrhu Big 5 v Dubaji. Tento průlom firma Lasselsberger sama označuje jako zásadní obrat ve svém působení v regionu Blízkého východu. Také jsme zaznamenali úspěšný vstup firmy Rudolf Burda, které jsme usnadnili příchod na trh v SAE. Pomáhali jsme jí získat kontakty a prezentovat zboží jak individuální pomocí, tak prostřednictvím společných expozicí. Těch příkladů by asi bylo více.

Nakolik fungují Spojené arabské emiráty coby základna pro obchod s dalšími zeměmi regionu, jako je Saúdská Arábie, Kuvajt nebo Omán? Poskytujete služby či poradenství i při obchodech na těchto trzích?
Vzhledem k tomu, že SAE jsou přes všechnu snahu zatím spíše obchodní než výrobní regionální velmoc, platí, že země je v mnoha případech reexportérem. Je to doslova ekonomický hub pro všechny země Perského zálivu i Asie. Naše kancelář se snaží o co největší přiblížení dalším státům Perského zálivu. Proto organizujeme takzvané „přeshraniční" veletrhy, jako byl například veletrh Project Qatar, chystáme se na veletrh do Íránu. Vytváříme kontakty v těchto zemích, abychom mohli účinně pomoci našim podnikatelům i tam.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Autor článku: Tomáš Stingl

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek