Spojené státy americké: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (USA)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

ZÚ Washington zpracovává, podle pokynů ústředí ministerstva zahraničních věcí, přehled perspektivních sektorů. V přehledu se kombinuje znalost ZÚ o současném ekonomickém vývoji v USA a položky, ve kterých ČR disponuje kapacitou dodávek. U trhu jako USA je však nutné zdůraznit, že sektor služeb, který je primárně obsluhován domácími US subjekty, je největší na světě a některé velké ekonomické příležitosti pro naše firmy tedy není možné postihnout statistikou zahraničního obchodu se zbožím nebo službami.

Perspektivní sektory
  Konkrétní příležitosti Zdůvodnění ZÚ
Energetika Trubky a příslušenství (7304, 7306, 7307), eletrické motory (8501), generátory (8502), čerpadla (8413), diselové motory (8408) V oblasti výroby elektrické energie by měl rovněž pokračovat přechod od uhlí k zemnímu plynu, to vede k odstavování starých uhelných a výstavbě nových paroplynových elektráren. Domácí cena zemního plynu je na rozdíl od ropy do určité míry odstřižena od světových cen a očekává se, že cenový rozdíl bude přetrvávat. Kotle na pevná paliva (8403) těží z rostoucího stavebnictví.
Generátorová soustrojí poháněná energií větru (85023100), fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů (854140), zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky (8471); galvanické články a baterie (8506), elektrické akumulátory (8507), zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky (8471)

Čistá energetika (Cleantech) – díky přírodní rozmanitosti je v USA pro využití obnovitelných zdrojů obrovský potenciál, problémem je však vzdálenost míst výroby a spotřeby a limitované propojení přenosových soustav. Dynamický rozvoj obnovitelných zdrojů bude pokračovat i při další politizaci sektoru, oficiální odhady počítají s nárůstem kapacit solárních a větrných elektráren o více než 50 GW během příštích pěti let. Rozvoj odvětví je tažen federální legislativou daňových odpočtů, velkou roli rovněž hrají i pobídky jednotlivých států (např. Kalifornie je v oblasti čisté energetiky jedním ze světových lídrů, s cílem snížení emisí o 80%). Zj. díky federálním, resp. státním stimulům se postupně začal rozvíjet i sektor chytrých sítí s využitím moderních ICT technologií a technologií na uchovávání energie (jako nejperspektivnější se jeví Kalifornie, která přijala závazek vybudovat do roku 2024 1,325 GW skladovací kapacity).

Potravinářský průmysl Private labels Vybudovat vlastní značku stojí v USA na celonárodní úrovni desítky milionů dolarů. Dodavatelé potravin by proto měli uvažovat o tzv. private labels, tedy o výrobě pro odběratele s vlastní obchodní značkou. Rozvíjí se trend "Healthy America", rozšiřuje se nabídka bezlepkových a lehce stravitelných potravin, cereálií. Malé, tzv. řemeslné pivovary – český chmel a linky na výrobu a stáčení piva v malých a středně velkých provozech - v USA se totiž silně rozvíjí alternativní pivní kultura, která stojí na opouštění velkých pivních značek a na experimentování s různými druhy piva.
Český chmel (1210)
Linky na výrobu a stáčení piva - varné nádoby, kvasné tanky, přetlačné tanky, výrobníky chladu, nádrže a cisterny (7309, 8412)
Chemický průmysl Tlakové nádoby a nádrže (mj. 7311, 7309, 7310, 7611), destilační kolony + soustavy na krakování etanu (8419), čerpadla (8413), výměníky tepla (841950), kompresory (8411), trubky a ventily (7304, 7305, 7306, 7307, 8481), inženýrské služby (návazné na exporty uvedených výrobků – CPC 54 Construction Services), parní kotle (8402) pomocná zařízení pro použití s kotli (8402), parní turbíny (8406), ostatní trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli (7306): příslušenství pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (7307), konstrukce a části a součásti, ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (7308), propylen (271114, 290122), polyethylen (3901) – LDPE a HDPE, plastové pryskyřice, aditiva na výrobu plastů. Propad cen ropy a plynu vedl k renesanci chemického průmyslu (15% světové produkce), který využívá základní uhlovodíky jako vstupní surovinu. Hlavní boom zažívají podniky využívající jako vstupní surovinu metan (výroba čpavku, hnojiv,…) a etan (výroba ethylenu). Dle údajů US Chemical Council bylo oznámeno cca 200 projektů nových chemických provozů v USA, jde o investice přes 125 mld. dolarů, vrcholit by měly v roce 2017. Navyšují se kapacity US rafinérií pro zpracování lehké ropy a pro export LNG. Dokončení většiny rozestavěných chemických investic má být kolem roku 2018.
1/ stavební chemie, močovina (310210), fosfáty (2510), ethylen dichlorid (rámy oken) 2/ biocidy a vodou rozpustné polymery Chemikálie: 1/ roste stavební výroba a snahy o vyšší produktivitu zemědělců vedou k růstu poptávky po chemikáliích 2/ Těžba plynu hydraulickým štěpením hornin (‚hydraulic fracking‘) vede k rostoucí potřebě chemikálií pro provoz vrtných souprav
Přístrojová technika, měřící přístroje Laboratorní přístroje (mj. 9016, 9018, 9019), mikroskopy (9012) V USA se nachází velké množství špičkových pracovišť ve výzkumu a vývoji, ať už navázaných na univerzity a špičková zdravotnická zařízení, nebo zřízených a provozovaných velkými soukromými společnostmi. V roce 2013 byly do USA dovezeny přístroje v hodnotě přesahující 50 mld. USD. Z toho tvořila podpoložka měřících přístrojů cca 20 mld. dolarů.
Zemědělská technika

Traktory (8701)

Američtí zemědělci v posledních letech mají velké zisky, které reinvestují do nákupů nové techniky. Růst zemědělství je vyšší než růst celé ekonomiky USA. Spojené státy jako jedna z mála vyspělých zemí stále populačně rostou, což dále zvyšuje poptávku po zemědělských produktech a tedy i technice. Pro US farmy se nejvíce používají traktory s velkým výkonem, nad 100 KS.
Obranný/vojenský průmysl Státní zakázky Pentagon je největším nákupčím zbraní na světě, navíc díky podepsané Reciprocal Defense and Procurement Agreement se české firmy mohou ucházet o vojenské zakázky v USA, vývoj nejmodernějších zbraní a vojenské techniky dává příležitost být „u toho“.
›Zdravotnictví, zdravotnická technika a lékařská zařízení (Medical devices) Biotechnologie vč. farmacie Široké používání antibiotik vedlo ke zvýšené rezistenci virů a hledají se účinnější látky pro humánní i veterinární medicínu. Nano- i biotechnologie přitahují pozornost jak firem tak politiků a těší se značné oblibě, která je na úrovni mnoha států i finanční. U zdravotní techniky jde především o velikost trhu (např. velikost trhu nemocničních lůžek je v USA větší než dalších největších trhů na světě dohromady) a část HDP, které směřuje do zdravotních výdajů (14-15 %, nejvíce mezi zeměni OECD).
Nanotechnologie a nové materiály
Zdravotnická technika a lékařská zařízení
Informační a komunikační technologie (ICT) Cyber security
Soupeření s Čínou či Ruskem vede k bezpečnostním hrozbám, které se stále častěji realizují v kyberprostoru. Roste sofistikovanost útoků a hrozeb, riziko si uvědomuje stále více firem. Přesun na mobilní zařízení s přístupem k platebním kartám zvyšuje poptávku po nástrojích zajištující autenticitu uživatelů/plátců.  

V USA je neobsazených přes 200.000 míst v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kvůli nedostatku vlastních odborníků musí firmy služby outsourcovat. Jde o vládní prioritu, přičemž vláda v rozpočtu na r. 2017 žádá Kongres o vyčlenění 17 mld. dolarů. Firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti se často podílí přímo na vývoji nových produktů a služeb, aby v nich již byla zabudovaná ochrana.

V USA je značný nedostatek odborníků na zpracování a analýzu dat. USA nebudou mít dostatek vlastních expertů dříve než za 5 let (odhad konzultantské firmy Gartner). Internet věcí včetně konektivity automobilů či technologií smart home má šancí stát se další "velkou věcí", která pomůže dosud stagnujícímu růstu produktivity US ekonomiky.

Přesun aplikací na mobilní platformy zvyšuje poptávku po vývoji mobilních aplikací na zakázku.
Big data
Data analytics
Internet of things
Letecký průmysl Proudové i turbovrtulové motory (8411), letecké motory (840710), části motorů (8409), přístroje pro leteckou navigaci (901420), letecké díly (8803), „výrobní spolupráce s americkými leteckými výrobci“
Jeden z průmyslů, kde se výroba stále drží v USA, navíc do Spojených států investují i zahraniční firmy (např. Airbus). Americké firmy mají nyní dostatek zakázek (GE Aviation má celosvětové objednávky za 25 mld. USD), hledají proto alternativní dodavatele a také se pojišťují proti výpadkům v dodavatelském řetězci. I prognózy růstu během dalších dvaceti let jsou optimistické (s tím že nejrychleji poroste trh s business jets a sportovními letadly, u flotil civilních proudových letadel se předpokládá růst pozvolný, v řádu 0,2%).  Časem by většina dodavatelů měla uvažovat o investici v USA, aby jejich vztahy s klienty byly ještě bližší. Po ustálení počtu používaných letadel pro osobní i komerční použití na úrovni okolo 200.000 se neočekává během dalších pěti let výrazný nárůst nebo pokles počtu letadel v USA. Příležitost je proto hlavně v modernizaci a výměně částí letadel. Kromě velkých letadel zažívá růst i trh s bezpilotními letadly (drony) - v roce 2016 dle odhadů FAA množství komerčně využívaných dronů v USA přesáhne 600 000 (po vydání regulace používání dronů pod 25 kg pro komerční účely ze strany FAA v roce 2016 přichází jejich velký boom). Absolutně největší použití se očekává v zemědělství, naopak pro bezpečnostní komerční služby asi nebudou v brzké době příliš využívány, protože v této oblasti panuje ještě stále legislativní nejistota.
Automobilový průmysl  Části a součásti automobilových vozidel
(8708)
Ekonomické oživení tlačí prodeje automobilů nahoru, v roce 2016 se prodalo 17,5 mil. nových vozidel. Roste domácí výroba a silný kurz dolaru podporuje dovozy nových vozů i dodávky dílů ze zahraničí. 
Elektrické motory a generátory (8501), galvanické články a baterie (8506), elektrické akumulátory (8507), zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky (8471), části a součásti (8409) Trendem je vývoj nových vozidel  na netradiční pohony s odpovídající infrastrukturou - CNG, LNG, elektřina, hybridy. Ekonomické oživení zvyšuje poptávku po nákladní přepravě a nákladní společnosti obnovují své vozové parky.  Automobilky investují do počítačových technologií, autonomního řízení a infotainmentu, také do běžných výrobních zařízení. Na dodávky dílů mají největší šance firmy, které jsou již součástí dodavatelských řetězců, s referencemi od německých, korejských nebo japonských odběratelů. 
Filmový průmysl Audiovisual services (CPC 9611-3)
Geograficky koncentrováno především v Los Angeles a okolí, stále silnější je i přesah do oblasti počítačových technologií, softwaru a služeb. ICT zásadním způsoben mění filmový průmysl poslední čtyři dekády, trendem je jejich stále vyšší nasazení v oblasti počítačové grafiky resp. vizuálních efektů, animací včetně 3D a virtuální reality.
Research and Development Research and Development Services (CPC 85) Samotnou kapitolou, která není zahrnuta v žádné statistice, je R&D spolupráce s komerční návazností. ČR nyní buduje rozsáhlou R&D infrastrukturu a spolupráce s US R&D institucemi by mohla přispět k jejich udržitelnosti. Při navazování konkrétní formy spolupráce mohou české subjekty společně s americkými subjekty žádat o granty z federálních institucí jako je např. National Science Foundation (ročně 7 mld. USD) či National Institute of Health (ročně až 30 mld. USD). Přidanou hodnotou spolupráce s US R&D institucemi je jejich úzká spolupráce se soukromým sektorem a schopnost komercializovat své vědecké úspěchy.

Aktuální sektorové příležitosti pro Spojené státy americké

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Veletrhy a výstavy:

 

 • 10.-13. dubna 2017 Craft Brewers Conference & BrewExpo America, Washington - veletrh/konference pěstitelů chmele a producentů piva (ZÚ Washington)
 • 14-17. května 2017 Nanotech 2017, Washington, veletrh/konference nanotechnologických inovací (ZÚ Washington)
 • 23.- 25. květen 2017 Space Tech Expo/Aerospace Electrical Systems USA 2017, veletrh leteckého a kosmického průmyslu; Pasadena (GK Los Angeles)
 • 11.-15. června 2017 American Nuclear Society, San Francisco (ZÚ Washington)
 • 13. - 15. červen 2017 - E3 Expo - Los Angeles Trade Show  - Los Angeles Convention Center, veletrh videoherního průmyslu (GK Los Angeles)
 • 19 – 22. června 2017 BIO International Convention, mezinárodní veletrh biotechnologií, oficiální účast ČR, San Diego (GK Los Angeles)
 • 11-13. července 2017 Veletrhy Semicon West, San Francisco (CzechInvest San Francisco)
 • 18.-20. září 2017 Disrupt SF 2017, technologická a investiční akce pro start-upy (Účast českých firem v rámci Czechdemo & Projektu ekon.diplomacie CzechInvest San Francisco + GK Los Angeles)
 • 12.-14. listopadu 2017 - Private Label Manufacturers Association, Chicago, veletrh potravin nabízených pod privátní značkou
 • 9.-12. ledna 2018 CES (Consumer Electronic Show), Las Vegas - Největší veletrh spotřební elektroniky na světě (GK Los Angeles)
 • 25.- 28. ledna 2018 NAMM (National Association of Music Merchants) - veletrh hudebních nástrojů, Anaheim (GK Los Angeles), účast v rámci podpory CzechTrade 
 • 27.ledna – 1. února 2018 Photonic West, San Francisco, největší mezinárodní veletrh biofotoniky a biomedicínské optiky (GK Los Angeles)
 • 6 – 8. února 2018 Medical Design & Manufacturing West - WestPack - Anaheim Trade Show 2017 - Anaheim Convention Center, výstava zdravotnické techniky (GK Los Angeles)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: