Rakousko: seminář k vysílání pracovníků a přeshraničnímu poskytování služeb vyvolal velký zájem

18. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Rakousko: seminář k vysílání pracovníků a přeshraničnímu poskytování služeb vyvolal velký zájem Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky uspořádal ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Rakousku dne 14. prosince 2017 v Praze seminář na téma „Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb“. Cílem semináře bylo poskytnout českým firmám, zájmovým sdružením a institucím aktuální informace o této vysoce sledované problematice a o specifických zákonných povinnostech a omezeních ve vybraných evropských zemích.

Pracovnice Centra pro regionální rozvoj na úvod účastníkům představily služby sítě EEN, vč. matchmakingových akcí, databáze veřejných zakázek, nabídek a poptávek a možnost zasílání zpětné vazby podnikatelů institucím EU.  RNDr. Jitka Ryšavá následně ve své prezentaci uvedla klíčové aspekty vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb v EU, specifika vysílání do Německa, Francie a dalších unijních zemí a četné praktické příklady.

Na toto vystoupení následně navázala Ing. Martina Tauberová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR ve Vídni. Účastníky upozornila na stávající podmínky vysílání pracovníků a přeshraničního působení OSVČ v Rakousku, zj. na komplikované právní a formální požadavky. Na základě svých praktických zkušeností upozornila na až nezvykle přísný postup rakouských správních orgánů, kdy byť jen drobné administrativní pochybení může vést k vysokým až likvidačním pokutám.

Firmy by proto před vysláním svých pracovníků do Rakouska měly dbát na všechny formální požadavky a v případě jakýkoliv nejasností se obrátit na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku. Totéž doporučila i OSVČ před poskytnutím přeshraniční služby v Rakousku. Ty by si měly dát  pozor obzvláště na působení vícero OSVČ na jedné zakázce, což rakouské kontrolní orgány považují za zdánlivě samostatnou činnost (tzv. švarc-systém) a postihují vysokými pokutami.

Semináře se zúčastnilo více než padesát zástupců firem, ministerstev a institucí zaměřených na podnikatele (vyššímu počtu bránila omezená kapacita sálu). Během semináře se aktivně zapojovali do diskuse a dělili se i o své zkušenosti a problémy. Účastníci pozitivně zhodnotili nejen organizaci akce, ale především kompetentnost přednášejících. Ing. Tauberová účastníky oslovila svou erudovaností, zaujetím i snahou o předcházení a řešení problémů, jimž mohou firmy v Rakousku čelit“, sdělila RNDr. Ryšavá z EEN.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko), obchodně-ekonomický úsek.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek