Spolkový správní soud v Lipsku rozhodl o přípustnosti městských zákazů vjezdu naftových aut

27. 2. 2018

  • Země: DE - Německo
  • Datum zveřejnění: 27.02.2018

Spolkový správní soud v Lipsku rozhodl o právní přístupnosti městských zákazů vjezdu naftových automobilů. Tento soud řešil dovolání k soudním případům proti Düsseldorfu (Severnímu Porýní-Vestfálsku) a Stuttgartu (Bádensku-Württembersku), které se týkaly žalob na nedostatečnost nastavení a implementace jejich Plánů zlepšování kvality ovzduší. Zejména pak problému s překračovanými limity oxidu dusičitého, který je spojen primárně s dopravou a naftovými automobily. Soud rozhodl o přípustnosti zákazu vjezdu těchto automobilů na úrovni měst, i kvůli efektivitě takového opatření na ochranu ovzduší. Potvrdil tak rozsudky nižších instancí v obou případech a konstatoval, že obě města musí zpřísnit své plány na zlepšování kvality ovzduší a, že není pro opatření zákazu vjezdu dieselům ve městech nutná změna legislativy, jak argumentovaly v dovolání spolkové země.

Soud zároveň uvedl několik podmínek, které by měly tyto zákazy doprovázet. Kupříkladu zmínil potřebu přechodných období (Stuttgart tak nemůže zavést okamžitý zákaz do 1. září tohoto roku) či možnost zavedení výjimek pro specifické okruhy uživatelů (kupříkladu pro řemeslníky). Zákazy se mají postupně týkat automobilů s normou EURO 4, následně pak s EURO 5. Automobily splňující EURO 6, tak budou mít vjezd povolen. Zároveň soud uvedl, že po zavedení zákazu vjezdu nevzniká nárok na finanční odškodnění majitelům či provozovatelům těchto aut.

Dopady tohoto rozhodnutí lze očekávat ve střednědobém horizontu relativně významné. Problém překračovaných imisních limitů ve městech se oficiálně týká dlouhodobě cca 40 německých měst (hovoří se však na základě náhodných měření o překračování limitů odhadem až ve 300 městech) a řada z nich již delší dobu otevřeně hovoří právě i o možnosti zákazu vjezdu naftových automobilů. Aktuálně se hovoří zejména o možnosti zákazu vjezdu na území měst Düsseldorf, Stuttgart, Mnichov, Berlín či Kolín nad Rýnem.

Německo v současné době čelí žalobě Evropské Komise, právě z důvodu nedostatečné ochrany ovzduší a dlouhodobé neplnění imisních limitů ve městech.

Zdroje: ARD Tagesschau, Česká televize
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Německu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: