Spotřební daně vstoupili v platnost

24. 10. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 23.10.2017

Spotřební daň v SAE se bude vztahovat na sycené nápoje, energetické nápoje, tabák a tabákové výrobky. Sycené nápoje včetně veškerých sycených nápojů, s výjimkou neochucených sycených nápojů. Za sycené nápoje se také považují jakékoliv koncentrace, prášek, gel nebo náplně, které mají být vyrobeny do sycených nápojů. Energetické nápoje zahrnují veškeré nápoje, které jsou uváděny na trh nebo prodávány jako energetický nápoj, a které obsahují stimulační látky, které poskytují duševní a fyzickou stimulaci, mezi něž patří mimo jiné: kofein, taurin, ženšen a guarana. Zahrnují jakoukoli látku, která má stejný nebo podobný účinek jako výše uvedené látky. Za energetické nápoje se rovněž považují jakékoliv koncentrace, prášek, gel nebo výtažky, které mají být vyrobeny do nápoje zvyšujícího energii. Tabák a tabákové výrobky zahrnují všechny položky uvedené v seznamu 24 společných pro celní sazebník GCC.

Sazba spotřební daně v SAE:

  • 50 % pro sycené nápoje
  • 100 % pro tabákové výrobky
  • 100 % pro energetické nápoje

Co jsou firmy povinny udělat?
Všechny podniky, které dovážejí, vyrábějí nebo skladují zboží podléhající spotřební dani, musí zvážit, zda se registrují u Federálního daňového úřadu (FTA) a jsou odpovědné za podání a zaplacení spotřební daně podle zákona SAE č. 7 z roku 2017 o spotřební dani.

Registrace ke spotřební dani
Za registraci spotřební daně odpovídá každá společnost zabývající se:

  • dovozem zboží podléhající spotřební dani do SAE
  • výrobou zboží podléhajícího spotřební dani, pokud je vyrobeno ke spotřebě v SAE
  • skladováním zboží podléhajícího spotřební dani v SAE
  • každý, kdo je odpovědný za dohled nad daňovým skladem nebo  určenou zónou, tj. Provozovatelem skladu

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: www.constructionweekonline.com 

 

 

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: