Srbsko: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

Tato část souhrnné teritoriální informace se věnuje vztahům Srbska s Evropskou unií

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise v Bělehradu byla založena v tehdejší Socialistické Federativní Republice Jugoslávii v r. 1982, po podepsání Smlouvy o spolupráci SFRJ a tehdejší Evropské ekonomické společnosti (EES). V r. 2009 Delegace byla přejmenována na „Delegace EU V Srbské republice“ v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tradiční role Delegace je zastoupení EU v Srbsku a usnadnit vývoj vzájemných vztahů na politické a ekonomické úrovní, v oblasti obchodu a zahraniční asistence, finanční ale také technické. Má vedoucí roli mezi velvyslanectvími členských států, zejména v oblastech obchodu a zahraniční pomoci.

Delegace sleduje připravenost Srbska splňovat politická a ekonomická kritéria v souladu s normami a politikami EU.

Po uvedení nástroje pro předvstupní pomoc (IPA) v r. 2007, Delegace převzala roli řízení programů finanční pomoci k reformám v Srbsku.

Kontakt:

Vladimira Popovića 40/V
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Telefón: +381.11.3083200
Fax: +381.11.3083201
E-mail:
delegation-serbia@eeas.europa.eu
Web:
www.europa.rs

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je tradičním obchodním partnerem Srbska, země má v rámci kandidátských států po Turecku druhý největší objem obchodu s EU. Z hlediska objemu obchodu se zbožím je Srbsko 27. největším vývozcem a 33. nejvýznamnějším dovozcem do EU. Pro Srbsko v současnosti představuje Evropská unie trh, na který směřuje 66,1% jeho vývozu a ze kterého přichází 63,1% dovozu. Rychlý růst vykazuje v posledních letech zejména srbský export do EU, který v roce 2016 dosáhl 2,6násobných hodnot oproti krizovému roku 2009. Srbsko v současné době vykazuje výrazný deficit v bilanci obchodu s chemikáliemi a příbuznými výrobky (SITC skupina 5), naopak přebytkovými skupinami obchodu jsou potraviny a dvě skupiny výrobků s nejvyšší přidanou hodnotou (průmyslové spotřební zboží, komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné).

Zahraniční obchod Srbska a EU v období 2012–2017 (mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz do EU

5 053

6 588

7 109

7 880

8 739

9 997

Dovoz z EU

9 659

9 927

10 356

11 145

11 668

13 410

Bilance

-4 606

-3 339

-3 247

-3 265

-2 929

-3 413

Obrat

14 712

16 515

17 465

19 025

20 407

23 407

Zdroj: Eurostat

Dynamika vzájemného obchodu Srbska a EU v období 2012–2017 (meziroční změna v %)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz do EU

1,6

30,0

7,9

10,8

10,9

14,3

Dovoz z EU

3,3

2,7

4,3

7,6

4,6

14,9

Obrat

2,6

12,2

5,7

8,9

7,2

14,7

Komoditní struktura exportu ze Srbska do EU 28 v období 2012–2017 dle SITC (mil. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 Potraviny a živá zvířata

1 238

1 152

1 215

1 080

1 202

1 110

1 Nápoje a tabák

78

67

108

86

91

107

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

375

447

362

304

356

396

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

179

343

320

213

206

236

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

123

121

92

93

104

83

5 Chemikálie a příbuzné výrobky

417

680

653

642

794

976

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

1 660

1 886

2 084

1 997

2 039

2 769

7 Stroje a dopravní prostředky

1 848

3 351

3 501

3 126

3 626

3 925

8 Výrobky různé

931

1 073

1 233

1 216

1 387

1 587

Zdroj: Statistický úřad Srbska

[*] Statistika neuvádí objem obchodu s výrobky řazenými do SITC skupiny 9 – Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

Komoditní struktura importu ze Srbska do EU v období 2012–2017 dle SITC (mil. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 Potraviny a živá zvířata

617

714

831

688

678

774

1 Nápoje a tabák

99

113

117

143

200

128

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

301

320

303

292

258

401

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 086

687

677

504

518

661

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

40

45

44

32

30

42

5 Chemikálie a příbuzné výrobky

2 257

2 298

2 270

1 939

1 947

2 240

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

2 400

2 466

2 606

2 272

2 366

2 797

7 Stroje a dopravní prostředky

3 084

4 074

4 067

3 414

3 653

3 763

8 Výrobky různé

699

884

895

670

697

806

Zdroj: Statistický úřad Srbska

[*] Statistika neuvádí objem obchodu s výrobky řazenými do SITC skupiny 9 – Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Srbsko v současné době používá finanční instrument EU pro předvstupní pomoc Srbsku pod názvem IPA. IPAII je stanovena na období po roce 2014 pro státy, které mají status kandidátů do EU, jakož i pro potenciální kandidátské státy. IPA spojil veškeré předvstupní finanční programy z let 2000 až 2006, tj. PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS. Příjemci IPA byly rozděleny do dvou kategorií: kandidátské země (kam spadá také Srbsko) a potenciální kandidátské země. IPA II opustila dřívější tzv. „komponenty a zaměřuje se na sektorový přístup. IPA předpokládá přímou, aktivní účast podporovaných zemí ve formě spolufinancování projektů ze státního rozpočtu, jakož i úvěry mezinárodních finančních institucí.

Přehled IPA v RS (zdroj -  Evropská komise):

 • 2007 – 189,7 mil. EUR
 • 2008 – 190,9 mil. EUR
 • 2009 – 194,8 mil. EUR
 • 2010 – 197,9 mil. EUR
 • 2011 – 201,8 mil. EUR
 • 2012 – 202,0 mil. EUR
 • 2013 – 208,3 mil. EUR
 • 2014 – 195,1 mil. EUR
 • 2015 – 201,4 mil. EUR
 • 2016 – 207,9 mil. EUR
 • 2017 – 215,4 mil. EUR
 • Indikativní finanční rámec pro období 2018 – 2020 je 688,4 mil. EUR

Předtím se rozvojová pomoc Srbsku ze strany EU realizovala přes Evropskou agenturu pro rekonstrukci EAR. EAR od roku 2001 do konce svého působení koncem r. 2008 realizovala v Srbsku projekty v celkové výši 1,28 mld. EUR. Třetina celkové sumy byla investována do energetiky, resp. opravy elektráren a zajištění podmínek pro bezproblémové zásobování Srbska elektrickou energií. Pro sektor zdravotnictví bylo určeno 93 mil. EUR. Úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou se zárukami EAR v oblasti zdravotnictví dosáhly 200 mil. EUR. V oblasti zaměstnávání a rozvoje podnikání kromě 15 mil. EUR zajištěných v letech 2001–2006 pro úvěrový fond Národní banky Srbska, byl financován také rozvoj malých a středních podniků.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: