Srí Lanka: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl

Srí Lanka má 14 letišť, z nichž největší je mezinárodní letiště v Kolombu a Matale. Řada letišť potřebuje modernizaci s cílem zajistit lepší komfort rostoucímu počtu turistů. Vláda má v úmyslu ze Srí Lanky v nejbližších letech vybudovat letecký dopravní uzel regionu. Pro české firmy je perspektivní oblastí účast na modernizaci či budování letišť, dále dodávky mobilních letišť, radarů či malých dopravních letadel.

 

Energetický průmysl

Podle Sri Lanka Sustainable Energy Authority roste poptávka po energii stálým tempem a je poháněná především zvyšující se životní úrovní obyvatel. Trend ukazuje na cca 3 % ročního tempa růstu, což ukazuje na zdvojnásobení současné celkové poptávky do roku 2046.

Vláda přijala Národní energetickou politiku a strategii, která má za cíl do r. 2025 vyrábět 10 % elektrické energie z alternativních zdrojů. Srí Lanka má proto zájem na projektech týkajících se obnovitelných zdrojů energie. České firmy se mohou uplatnit v oblasti výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních děl a v nových, rychle se rozvíjejících technologií, např. v solární energetice.

 

Plasty a gumárenský průmysl

Na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a zpracování kaučuku. Kaučuk je třetí nejdůležitější plantážní plodinou. Vzhledem k rozvinutému gumárenskému průmyslu mají na Srí Lance potenciál syntetický kaučuk, kterého Srí Lanka ročně doveze 10 tis. tun, a další gumárenské výrobky.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Země má zájem o dodání technologií k úpravě vody a zpracování odpadu, zajišťování provozu skládek, produkci alternativních zdrojů energie jako je např. bioplyn. Vláda plánuje projekty v oblasti vybudování integrovaného zařízení skládajícího se z třídírny odpadu a bioplynové stanice.

 

Strojírenský průmysl

Srí Lanka intenzívně buduje svůj průmysl, kde probíhají snahy o liberalizaci a deregulaci trhu provázené rozsáhlou privatizací státních podniků. Srí Lanka není dosud schopná řadu produktů vyrábět a musí je dovážet.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství a zpracování potravin patří mezi vysoce dotované oblasti srílanské ekonomiky. V případě Srí Lanky existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu (který roste rychlostí 8 % ročně), např. na zpracování cukrové třtiny, které musí Srí Lanka dosud 95 % dovážet z Indie.

 

Železniční a kolejová doprava

Železniční a silniční doprava má na Srí Lance značné rezervy. Celková síť železnic měří 1 447 km, vláda nyní přistupuje k postupné modernizaci komunikací s tím, že kromě obecných benefitů pro ekonomiku LK je rozvoj komunikací klíčový i pro rozvoj sektoru služeb a má také nepopiratelný politický rozměr zejména u projektů, které spojují sever a jih ostrova. Vláda v prosinci 2016 zveřejnila priority v oblasti dopravní infrastruktury. Hodlá vyvinout příměstský kolejový systém směřující z okrajů Kolomba do centra (light railway system), vybudovat dvě nové komunikace (mezi New Kelani Bridge a Athurugiriya a mezi Kelani Bridge a kolombským přístavem), zefektivnit městskou autobusovou dopravu a modernizovat a rozšířit železniční tratě směřující do Kolomba. Asijská rozvojová banka má vypisovat velké tendry v oblasti zabezpečení železničních přejezdů a modernizace železničních dopravních cest. Pro české firmy jsou perspektivní především dodávky konvertovaných dieslových lokomotiv a dalších železničních komponentů a náhradních dílů, nakupovaných v současné době především v Německu a Rakousku.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ve dnech 4. – 6. 2. 2017 vykonal pracovní cestu na Srí Lanku VZÚ Dillí Milan Hovorka. Zúčastnil se oslav 69. výročí Dne nezávislosti, krátce se setkal s prezidentem republiky, jednal s ministrem zahraničních věcí, jakož i s ministry dopravy a civilního letectví, udržitelného rozvoje a přírody, financí a rozvojových strategií a mezinárodního obchodu.

 

Ve dnech 4. - 6. 5. 2017 uskutečnil pracovní návštěvu Srí Lanky zástupce náměstka SED Ivan Jančárek. Návštěva se uskutečnila při příležitosti realizace projektu ekonomické diplomacie nazvaného „Podnikatelská mise na Srí Lanku – prezentace českého průmyslu v oblasti energetiky“, organizovaného ZÚ Dillí ve spolupráci s ústředím, Honorárním konzulátem v Kolombu a s Hospodářskou komorou ČR, která připravila podnikatelskou misi vedenou jejím viceprezidentem Bořivojem Minářem. I. Jančárek v doprovodu VZÚ Dillí M. Hovorky jednal s ministrem pro udržitelný rozvoj a přírodu Gamini Jayawickrrma Pererou, náměstkem ministra energetiky Ajith Pererou a zástupkyní náměstka ministryně zahraničních věcí Grace Asirwathemovou, sešel se dále s ministrem primárních průmyslů Daya Gamagem, ministrem průmyslu a obchodu Rishad Bathiudeenem a ministrem cestovního ruchu John Amaratungou. Jednal s řadou představitelů státních a podnikatelských institucí.

 

Ve dnech 4. – 7. února 2018 vykonal  pracovní cestu na Srí Lanku VZÚ Dillí Milan Hovorka. V průběhu cesty VZÚ vedl jednání s ministrem zahraničních věcí, ministrem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu, náměstkem ministra pro udržitelný rozvoj a přírodu a náměstkem ministra školství. Spolu s ministrem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu obchodu podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky. Zúčastnil se aktu slavnostního předání projektu humanitární pomoci zaměřeného na obnovu deštěm a záplavami poničeného vzdělávacího centry pro učitele ve městě Akuressa.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: