Stárnoucí čínská populace a příležitosti pro české výrobky/služby

4. 10. 2018 | Zdroj: CzechTrade

 • Země: CN - Čína
 • Datum zveřejnění: 04.10.2018

Na konci roku 2015 měla Čína 222 mil obyvatel starších 60 let, což představuje 16 % z celkové čínské populace. Přičemž OSN předpovídá nárůst populace 65letých v Číně každým rokem o zhruba 7 mil. osob po příští dvě desetiletí. V roce 2035 by obyvatel s věkem nad 65 let mělo být cca 20 %, v roce 2050 již 33 % z celkové čínské populace. Očekává se, že celkové výdaje na péči o seniory dosáhnou do roku 2050 hodnoty 5 bil. RMB a hodnota trhu s výrobky a službami pro seniory by měla dosáhnout 106 bil. RMB.
Čína uvolnila omezení trhu s péčí o seniory za účelem přilákání soukromého kapitálu do sektoru. Limity pro vstup do sektoru byly sníženy a ve státem vlastněných institucích probíhají reformy a rekonstrukce. Nicméně vstup zahraničních investorů do sektoru je velmi náročný. Hlavními překážkami jsou odlišné kulturní prostředí (zejména děti se mají starat o své rodiče), nové regulace a politika (rozumějte nejasná pravidla), nedostatek odborné pracovní síly (málo odborných škol nabízející toto vzdělání) a vysoké provozní náklady.
Experti vidí potenciál spíše v nabídce profesionálních služeb se specializovanou péčí – jako je péče doma, péče po operaci, speciální terapie, péče o lidi s demencí. Hlavními zadavateli poptávky po této péči budou děti a vnoučata seniorů, kteří budou ochotni za tuto péči o prarodiče zaplatit.
Při úvahách, zda investovat do tohoto sektoru by mělo být i prověření možností investování v jedné ze čtyř zón volného obchodu v Číně, kde by založení pečovatelského domu zahraničním subjektem mělo být jednodušší (zejména v případě potřebných procedur). Instituce pečující o seniory také mají nárok na různé pobídky za splění určitých podmínek (např. osvobození od DPH, nižší administrativní poplatky při zakládání instituce, výhodnější ceny za energie).
Kromě investic do budování nových či rekonstrukce stávajících prostor se exportní příležitosti pro zahraniční firmy nabízejí i ve zboží navrženém přímo pro starší populaci. Dle expertů a na základě některých průzkumů je poptávka mezi střední třídou seniorů (ti, jejichž měsíční příjem dosahuje 8.000,- rmb a výše) po následujících výrobcích:

 • Oblečení – stylové, s větším obsahem bavlny, nové materiály, lehčí, komfortnější k nošení, v létě chladí, v zimě hřeje atp.,
 • Doplňky stravy (např. proteinový prášek, lecitin, vitamíny),
 • Inteligentní výrobky a zařízení, které mohou sledovat pacientův stav, analyzovat a navrhnout možnosti léčby, podpůrné systémy v případě demence, inteligentní upomínky (jako například upozornění na vzíti si léků a vypnutí plynu atp.), automatické splachovací záchody, robotická podpůrná zařízení.

Průzkumy mezi střední třídou starších spotřebitelů (nad 65 let) potvrdily, že tito zákazníci:

 • Nemají averzi k výdajům,
 • Nerozhodují se pouze pro levné výrobky,
 • Často si vybírají a platí za výrobky a služby sami ze svých příjmů (to zejména platí pro ty, kteří pracovali ve vládních úřadech),
 • Očekávají vyzkoušení produktů zdarma a pozorný servis,
 • Dají na doporučení známých, příbuzných, doktora
 • Slovo „značka“ spíše asociují s kvalitou výrobku a stylem.

České firmy, které by měly zájem získat více informací k tomuto tématu, se mohou obrátit na zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně. Rádi s Vámi probereme možnosti uplatnění vašich výrobků či služeb na čínském teritoriu.

Zdroj: HKTDC, China Briefing
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: