Stát na výzkum a vývoj přispěl v roce 2017 poprvé částkou převyšující 30 miliard korun

5. 11. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku rekordních 90,4 mld. Kč a meziročně vzrostly o 10,3 mld. Kč. Přesto byl podíl těchto výdajů na HDP ve výši 1,79 % nižší než v letech 2013 až 2015, kdy Česká republika překračovala v tomto ukazateli hranici 1,9 % a blížila se průměru EU.

K meziročnímu 13% nárůstu přispěly všechny zdroje financování, nicméně největší měrou šlo o zdroje podnikatelské, které se meziročně zvýšily o 5,6 mld. Kč. Podniky tak představují nejdůležitější zdroj financování výzkumné a vývojové činnosti prováděné v České republice. V roce 2017 se podílely na celkových výdajích na výzkumu a vývoji již z 60 %.

Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj vynaloženo v roce 2017 poprvé více než třicet miliard korun (31,2 mld. Kč), tedy o desetinu více než tomu bylo v letech 2015 a 2016. Největší část z těchto prostředků byla vynaložena na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách (14,0 mld. Kč) a v jednotlivých ústavech Akademie věd ČR (8,8 mld. Kč). Podniky ve stejném roce obdržely na výzkum a vývoj 4,0 mld. Kč.

„Za posledních pět let český stát podpořil podnikový výzkum a vývoj téměř 20 miliardami korun. Z této sumy 70 % připadlo soukromým domácím podnikům a po 15 % veřejným podnikům a soukromým podnikům pod zahraniční kontrolou,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2017 na výzkum a vývoj vynaloženo 31,2 miliard Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru meziročně vzrostly o 16 % a dosáhly celkové částky 56,8 miliard korun.

„Téměř dvě třetiny z této částky byly vynaloženy ve firmách pod zahraniční kontrolou. Od roku 2010 výdaje v těchto firmách vzrostly 2,5krát z 15 miliard na 36,9 miliard v roce 2017. V domácích podnicích výdaje na výzkum a vývoj v tomto období vzrostly o třetinu,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Z hlediska odvětvového je dlouhodobě nejvíce finančních prostředků na výzkum a vývoj vynaloženo ve firmách s převažující činností v oblasti výroby motorových vozidel. V roce 2017 šlo o rekordních 10,4 miliard korun, třikrát více než v roce 2010.

Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru dosáhly v roce 2017 hodnoty 33,3 mld. Kč. Šlo sice o 8% meziroční nárůst, ale jedná se o výrazně nižší částku než v letech 2013–2015, kdy se v těchto sektorech intenzivně čerpaly prostředky ze strukturálních fondů EU.

„V posledních letech vzrostly příjmy vysokých škol z prodejů služeb výzkumu a vývoje z 600 milionů korun v roce 2014 na 1 miliardu v roce 2017. Přesto je stále 90 % výdajů na vysokoškolský výzkum financováno z veřejných zdrojů,“ doplňuje Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Statistiky vztahující se k vědě, výzkumu a vývoji

Údaje o kvalifikovaných lidských zdrojích pro vědu, technologie a inovace
Tato statistika obsahuje mimo jiné i nově zpracované podrobné údaje o průměrné hrubé mzdě osob pracujících jako Specialisté v oblasti vědy a techniky a dále údaje o studentech a absolventech vysokých škol se zaměřením na přírodovědné a technické obory vzdělávání.

Údaje o vyspělých technologiích
Jde především o podrobné ekonomické údaje (25 ukazatelů) za zpracovatelský průmysl podle jeho technologické náročnosti. Poprvé byly zpracovány tyto údaje i podle vlastnictví sledovaných podniků.

Patentové údaje za rok 2017
Jde o unikátní statistickou patentovou databázi s údaji za roky 1995 až 2017. Kromě údajů o patentové aktivitě tuzemských a zahraničních subjektů na území ČR u ÚPV ČR, byly zpracovány i údaje o patentové aktivitě tuzemských subjektů v zahraničí.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek