Stavebnictví 2018, Perspektivy a výzvy

24. 10. 2017

  • Země: BG - Bulharsko
  • Datum zveřejnění: 24.10.2017

"Stavební průmysl pro prvních 6 měsících 2017 zaznamenal růst o 20,8 %", řekl předseda Komory stavebníků ing. Nikolaj Stankov při zahájení konference "Stavebnictví 2018"..
Konference se také účastnil ministr Nikolaj Nankov, který řekl, že investice do infrastruktury – silniční, vodní a ekologické, budou pokračovat i v 2018 díky prostředků z OP, státního a městského rozpočtu. V rámci OP „Regiony v růstu 2014-2020“ bude přiděleno 370 mil. BGN pro městský rozvoj pro severní a jižní Bulharsko a Sofii.
Města a podniky budou mít možnost dostat úvěry s nízkým úrokem pro realizaci projektů prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. V prosinci se očekává ukončení veřejných zakázek a v roce 2018 budou startovat projekty. Projekty budou i pro sportovní a turistickou infrastrukturu s vysokou přidanou hodnotou. 
Rok 2018 bude kritický hlavně ohledně stavby dálnice Struma, která musí být dokončena v roce 2023. V říjnu se očekává rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a vod ohledně vlivu pro úsek Kresnensko defilé. V půlce roku 2019 musí být vybrán dodavatel.
Rok 2018 bude dynamický také co se týká vodního sektoru – budou se realizovat projekty ve výši 1,5 miliard BGN.
Atanaska Nikolova, náměstkyně m.inistra životního prostředí a vod uvedla, že i nadále je prioritou odpadové hospodářství. Již bylo vybudováno 51 z 54 plánovaných regionálních systémů pro řízení odpadů. Financování v rámci programu je ve výši 90 mil. BGN.

Zdroj: Stroitel, 24.10.2017
Zpracoval: kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Sofia ve spolupráci s ZU Sofia

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: