Strategický plán irské vlády Projekt Irsko 2040 – příležitost pro české firmy

3. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Strategický plán irské vlády Projekt Irsko 2040 – příležitost pro české firmy Irská vláda přijala dlouhodobou strategii „Projekt Irsko 2040“. Na projekt bude vyčleněno 116 mld. EUR a prostředky investovány do rozvoje ekonomiky a dalších oblastí země. Českým firmám by se tak mohly otevřít další možnosti uplatnění na irském trhu, především v oblastech bydlení, dopravy, zdravotnictví, školství, životního prostředí, mezinárodní konkurenceschopnosti a bezpečnostních a obranných sil.

Koncem února 2018 irský premiér Leo Varadkar představil dlouhodobou vládní strategii „Projekt Irsko 2040“. Tento projekt, na jehož realizaci bude vyčleněno 116 mld.  EUR, se historicky poprvé věnuje komplexnímu rozvoji Irska, včetně investic, infrastruktury, kultury a dalších oblastí na období do roku 2040.

V souvislosti s realizací tohoto projektu se naskýtá možnost pro uplatnění českých firem. Irsko nemá dostatečné kapacity na pokrytí stanovených plánů a bude muset spoléhat na zahraniční firmy a dodavatele. České firmy by se mohly zapojit do realizace projektů v oblastech bydlení, dopravy, zdravotnictví, školství, životního prostředí, mezinárodní konkurenceschopnosti a bezpečnostních a obranných sil. Níže uvádíme krátký přehled těchto oblastí.

Bydlení. Podle místních demografických odhadů by do roku 2040 mělo být v Irsku o 1 mil. obyvatel více než v r. 2017. Z tohoto důvodu plán stanovuje výstavbu nových bytů pro cca 500 tis. domácností. Každý rok by mělo být vybudováno průměrně 25 - 35 tis. bytů (zhruba dvojnásobek současného počtu). Do roku 2027 by mělo být navíc vystavěno 112 tis. sociálních bytových jednotek, čímž by měl být vyřešen jeden z nejpalčivějších problémů Irska, kterým jsou především rodiny bez přístřeší. Na rozvoj venkova bude vyčleněna 1 mld. EUR a na rozvoj menších měst další 2 mld. EUR.

Doprava. Ústředním bodem plánu je vybudování efektivní a funkční infrastruktury. Mezi hlavní projekty patří výstavba nové (druhé) přistávací dráhy na Dublinském letišti, včetně nové řídící věže a investice do regionálních letišť. Bude dostavěna dálnice spojující okresy Cork, Limerick, Galway a Sligo. Celková výše investic do těchto a dalších regionálních komunikací by měla dosáhnout 7,3 mld. EUR.

V nejbližších pěti letech by mělo dojít k realizaci dlouhodobě odkládané výstavby metra a 4 nových tramvajových tras v Dublinu. Na rekonstrukci dublinského přístavu bude vyčleněno 90 mil. EUR. Vláda hodlá též přistoupit k odkládané rekonstrukci železničního koridoru Dublin – Cork.

Zdravotnictví. V Irsku je zdravotnictví dlouhodobě v neutěšeném stavu. Největšími problémy jsou nedostatek lůžek, vysoké poplatky za návštěvu lékaře a extrémně dlouhé čekací doby na akutní příjmy a operace. Investiční plán předpokládá vybudování nových nemocnic  v Dublinu, Corku a Galway. Dojde k dokončení největší irské dětské nemocnice v Dublinu, na kterou bylo vyčleněno více než 1 mld. EUR. Podle plánu by mělo být mimo jiné zajištěno 2 600 nových nemocničních lůžek pro akutní příjmy a 4 500 nových lůžek v pečovatelských domech.

Školství. „Projekt Irsko 2040“ předpokládá investice do výstavby nových škol ve výši 8,4 mld. EUR a dalších 420 mil. EUR do digitalizace výuky a  ICT předmětů.

Životní prostředí. Životní prostředí je důležitou součástí „Projekt Irsko 2040“. Do r. 2040 má být proinvestováno celkem 22 mld. EUR. Irsko má s ochranou životního prostředí značné problémy, což např. vyústilo i v žalobu Evropská komise za neplnění závazků v oblasti čištění a ochrany vod.

Klíčovými body plánu v oblasti ochrany životního prostředí jsou: nový fond pro boj s klimatickými změnami ve výši 500 mil. EUR; částečné omezení prodeje benzinových a naftových vozidel do r. 2030 s očekávaným celkovým zákazem do r. 2045; snížení emisí uhlíku z výroby elektřiny a postupné uzavření jediné uhelné elektrárny v zemi; zajištění produkce 4500 megawattů elektřiny z větrných, solárních a vodních elektráren do roku 2030; každoroční dotace (od roku 2021) na zateplení veřejných budov a 45 tis. bytů.

Mezinárodní konkurenceschopnost. Vytvoření nového fondu pro inovace v oblasti moderních technologií ve výši 500 mil. EUR s cílem přilákat zahraniční firmy v oblasti výzkumu a vývoje. S ohledem na možný negativní dopad brexitu na Irsko, vláda vytvoří podpůrné fondy a agentury pro irské podnikatele s úzkými obchodními vazbami na Velkou Británii. Vzhledem k nevyřešené situaci kolem hranic mezi Irskou republikou a Severním Irskem, vláda poskytne dodatečné investice okresům a největším městům podél hranice se Severním Irskem.

Bezpečnostní složky a armáda. Dojde k rekonstrukci 30 policejních stanic a modernizaci Informačních a komunikačních technologií využívaných policií. Rekonstruována bude budova vrchního soudu a věznice v okrese Limerick. Rovněž budou vystavěny nové budovy soudů v Dublinu, Bray, Navan a Kildare. V souvislosti se současným vývojem bezpečnostní situace ve světě vláda plánuje výrazně modernizovat armádu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Jiří Hušner, rada - vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek