Strategie EU Obchod pro všechny: Dveře na nové trhy?

10. 12. 2015 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

motiv článku - Strategie EU Obchod pro všechny: Dveře na nové trhy? Nová strategie obchodní a investiční politiky EU akcentuje zlepšení přístupu evropských firem na třetí trhy, což ČR vítá jako exportně zaměřená ekonomika se snahou o diverzifikaci vývozu na trhy mimo Evropskou unii. V praxi to znamená větší důraz na sjednávání komplexních obchodních dohod s klíčovými partnery, ale i větší apel na ekonomickou diplomacii.

České podniky od nové strategie očekávají sjednání nových dohod, a tedy odstranění obchodních překážek a především zamezení vzniku nových. To jsou závěry debaty, která se konala 8. prosince v Evropském domě v Praze.

Debatu organizovalo Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

Evropská komise zveřejnila v polovině října 2015 strategii „Obchod pro všechny“, která nastoluje směr obchodní politiky EU pro příštích pět let. Strategie se týká jak současných, tak budoucích jednání. Prioritou je dokončit současné kolo jednání WTO v Dohá, vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP), dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem a dohodu o investicích mezi EU a Čínou.

„Nová strategie má zajistit odpovědnější obchodní politiku EU, která bude spočívat na třech klíčových zásadách – transparentnosti, efektivnosti obchodu a prosazování evropských hodnot, tj. především podpora udržitelného rozvoje, lidských práv a boj proti korupci“, uvedla Alena Mastantuono z České podnikatelské reprezentace při EU.

Nová strategie se zabývá aktuálními tématy, jako je například digitální obchod a obchod se službami. Vedle mnohostranného obchodního systému také klade důraz na uzavírání bilaterálních obchodních dohod EU se třetími zeměmi. Vedle přístupu na trh lze jejich prostřednictvím čerpat i z dalších výhod, jako je zjednodušení celních procedur, snížení nákladů a zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví.

„Česká republika spolu s dalšími členskými státy apelovala na Komisi, aby nová témata brala v potaz, proto vítá, že nyní na ně bude kladen větší důraz“, říká Lucie Vondráčková z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Komise se v rámci strategie zaměří také na posílení ekonomické diplomacie a na posílení konzultací se sociálními partnery ohledně dopadů obchodní politiky na zaměstnanost. Dle slov makroekonoma Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Šulce odbory vítají potřebu přehodnotit současný model obchodní a investiční politiky a požadují participaci na vyjednávání obchodních dohod. Komise také plánuje do každé nové dohody začlenit speciální kapitolu zaměřenou na malé a střední podniky.

Malé a střední podniky tvoří páteř ekonomiky a jejich význam v ČR je obrovský. „Oceňujeme, že nová strategie chce do všech sjednávaných dohod o volném obchodě automaticky zahrnout kapitolu věnovanou právě MSP“, říká Pavel Fára ze Svazu průmyslu a dopravy. Vysvětluje, že zdroje MSP jsou příliš limitované, takže se s překážkami vypořádávají hůře než velké korporace a to snižuje jejich konkurenceschopnost.

Dodává, že je potřeba vyváženě přistupovat i k podpoře zájmů větších firem, neboť ty zahrnují MSP do svých dodavatelských řetězců a často jsou těmi, kdo tzv. dotáhne svého menšího dodavatele na nový zahraniční trh.

Řečníci vítají novou strategii a pevně věří, že pro Českou republiku zajistí vyjednání vyváženějších dohod, než kdyby o nich měla ČR sama vyjednávat. Klíčové však je, aby vyjednané dohody byly patřičně implementovány a jejich závazky efektivně vynucovány. Řečníci se rovněž shodli, že předpokladem společné obchodní politiky EU je funkční vnitřní trh.

Redakčně upravená tisková zpráva České podnikatelské reprezentace při EU – CEBRE.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek