Strojírenství má v Moravskoslezském kraji zelenou

10. 9. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Ambice vybudovat v Moravskoslezském kraji vysoce prestižní a moderní strojírenskou základnu připravenou z hlediska lidských zdrojů, nových technologií a inovací na vznik subdodavatelských řetězců v oblasti strategických projektů pro strojírenský, energetický, dopravní průmysl a stavitelství v globálním měřítku – to jsou cíle sdružení, které se chce stát hybnou silou pro tvorbu a realizaci strojírenské koncepce nejen regionu, ale i státu.

Prezidentem klastru je Ing. Jan Světlík, lídry klastru pak představují společnosti, pro které je společná značka Vítkovice a VŠB – TU Ostrava a Strojírny a stavby Třinec. Firmy klastru tvoří technologickou a komerční základnu pro návrh a realizaci složitých mezinárodních projektů, na kterých se mohou spolupodílet i ostatní strojírenské firmy.

„Naše společnosti investují desítky milionů korun ročně do rozvoje technického vzdělání. Podporujeme stipendisty, přispíváme na činnost technických oborů na univerzitách, provozujeme průmyslové školy a organizujeme různá specializovaná setkání,“ zmiňuje prezident Světlík jednu z cest, která má vést k cíli. Je jí těsná a efektivní spolupráce privátní sféry a vědecké i akademické obce.

Energetická kompetence

Stěžejním tématem klastru byla energetika a samozřejmě i ta jaderná – na dodávkách pro tuto oblast se členové NSK podílejí již zhruba 40 let. V Evropě patrně neexistuje jiná skupina, která by své výrobky dodávala jak do jaderných projektů ruských, tak francouzských, a dokonce i indických.

Spolek se také může pochlubit řadou úspěšných workshopů, a především již jedenácti ročníky prestižní mezinárodní konference Strojírenství Ostrava, kde se za účasti předních odborníků diskutuje o aktuálních i strategických prioritách českého průmyslu. Dvanáctý ročník se pod heslem Výzkum a vývoj na vysokých školách – příležitosti pro české strojírenství uskuteční 10. 10. 2018 v Nové aule VŠB-TU Ostrava v Ostravě Porubě.

Prioritou klastru je i projektová podpora českého strojírenství – jejím výsledkem jsou například projekty Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru či Inovační strategie NSK 2017, jejichž cílem bylo s přispěním Moravskoslezského kraje podpořit inovační rozvoj členských firem klastru, umožňující posílení jejich uplatnění na globálním trhu.

Mezinárodní dopad

Národní strojírenský klastr se doposud soustřeďoval především na rozvoj činností v rámci České republiky, především v Moravskoslezském kraji, včetně rozšiřování členské základny a získávání nových partnerství. Spolupráce se zahraničními partnery a příprava společných VaV projektů byla doposud pro klastr jen okrajovou činností.

Jednou z příčin uvedeného problému je skutečnost, že klastr nemá zpracovanou podrobnou analýzu potenciálních zahraničních partnerů a jejich činností, na základě které by mohl navázat nové partnerství. Význam spolupráce výzkumných organizací a klastrů ze zahraničí prudce roste v důsledku stále vyšších požadavků na spojení a transfer výsledků výzkumů a vývoje do praxe.

Z tohoto důvodu bude nyní zpracována podrobná internacionalizační strategie NSK, včetně identifikace příležitostí, která bude zahrnovat i zpracovanou podrobnou analýzu možných zahraničních partnerství a klastrových sítí, které jsou pro mezinárodní rozvoj NSK velice důležité a přínosné. Cílem je rozvinout spolupráci klastru účastí v mezinárodních partnerských sítích a také podporovat přípravu společných mezinárodních projektů VaV v rámci programů CORNET, HORIZON 2020 a INTERREG V-A.

 Národní strojírenský klastr

 • AK 1324, s. r. o.
 • Argutec, s. r. o.
 • ARMATURY Group, a. s.
 • BAROZ ENER, spol. s. r. o.
 • Bilfi nger Industrial Services Czech, s. r. o.
 • BKB Metal, a. s.
 • CONTI THERM, spol. s r. o.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • ČEZ Energetické služby, s. r. o.
 • ECOFER, s. r. o.
 • FERRIT, s. r. o.
 • Flash Steel Power, a. s.
 • Hametal, spol. s r. o.
 • Havířovsko-karvinský kovo klastr, z. s.
 • Hutní montáže – Svarservis, s. r. o.
 • Hydac, spol. s r. o.
 • KOFING, a. s.
 • KOMA – Industry, s. r. o.
 • KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.
 • Květoslav Bašista
 • MACH-TĚSNĚNÍ, spol. s r. o.
 • MEPAC CZ, s. r. o.
 • MEZ, a. s.
 • NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s.
 • PKS servis, spol. s r. o.
 • Power Team, s. r. o.
 • PRO-DO projektová a dotační kancelář, s. r. o.
 • První železářská společnost Kladno, s. r. o.
 • rt steel, s. r. o.
 • Sdružení pro rozvoj MS kraje
 • Seco Tools CZ, s. r. o.
 • SPŠ, OA a Jazyková škola, Frýdek-Místek, p. o.
 • SPŠ, Ostrava-Vítkovice, p. o.
 • STEELCOM CZ, a. s.
 • Strojírny a stavby Třinec, a. s.
 • Štěpán Juřička
 • TEPLOTECHNA Ostrava, a. s.
 • TT-CONTACT, s. r. o.
 • TÜV Rheinland Česká republika, s. r. o.
 • TÜV SÜD Czech, s. r. o.
 • Ústav aplikované mechaniky Brno, s. r. o.
 • VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s.
 • VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ, a. s.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
 • VÍTKOVICE, a. s.
 • VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
 • Vítkovické slévárny, spol. s r. o.
 • VŠB-TU Ostrava
 • VÚHŽ, a. s.
 • VUT Brno
 

Webové stránky Národního strojírenského klastru: www.nskova.cz


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek