Studie: Nízká nezaměstnanost brzdí rozvoj firem

23. 10. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Současnou nízkou nezaměstnanost vnímají jako bariéru v rozvoji podnikání tři čtvrtiny českých exportérů.

  • 76 procent českých exportérů vnímá jako bariéru v rozvoji podnikání současnou nízkou nezaměstnanost.
  • Společnosti na tuto situaci reagovaly nebo plánují reagovat cíleným zaměstnáváním cizinců (63 procent) a více jak polovina  firem bude řešit tuto situaci robotizací.
  • 6 procent českých firem některé pracovní funkce přesunulo díky nedostatku pracovních sil do zahraničí.
  • Tato zjištění pocházejí z volně dostupné studie GfK Exportní výzkum 2018.

Nezaměstnanost v České republice klesla na 3 procenta, což je od roku 1996 nejnižší hodnota. Podle Úřadu práce ČR měla Česká republika v září dokonce nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii.

Jak nízká nezaměstnanost zasahuje do rozvoje firem? Na otázky týkající se nízké nezaměstnanosti a její dopady se zaměřil výzkum společnosti GfK mezi českými exportéry. Jakým způsobem se dívají na extrémně nízkou nezaměstnanost a k jakým krokům přistoupili při řešení problémů k získání nových zaměstnanců?

Nízká nezaměstnanost jako bariéra v podnikání

Současnou nízkou nezaměstnanost vnímají jako bariéru v rozvoji podnikání tři čtvrtiny českých exportérů. Pokud na tuto situaci exportní společnosti nějakým způsobem reagovaly nebo plánují reagovat, pak nejčastěji cíleným zaměstnáváním cizinců (63  procent) nebo robotizací (53 procent).

K omezení výroby již přistoupilo 19 procent exportérů, pro něž nízká nezaměstnanost představuje bariéru v rozvoji podnikání, a přibližně stejný počet procent tento krok zvažuje udělat. Jako další řešení zvolilo 6 procent českých exportérů přenos některých pracovních funkcí do zahraničí a 7 procent o tomto kroku uvažuje.

Jak zvýšit atraktivitu společnosti pro potencionální uchazeče

„Nelehkou situaci mají i pracovníci HR. V době nadbytku pracovních pozic a nedostatku pracovní síly musí hledat jiné možnosti k oslovení nových uchazečů. Firmy se předhánějí v nabízených benefitech a nabízejí vyšší platy než konkurence, aby přesvědčili nového uchazeče k přechodu do nového zaměstnání. Díky nízké nezaměstnanosti si zaměstnavatelé stále častěji uvědomují potřebu mít dobrý přehled o situaci ve svém regionu a obrací se na výzkum trhu,“ říká Kristina Hanušová, vedoucí oddělení Marketing Effectivness.

O studii GfK Exportní výzkum

Výzkum byl proveden metodou CATI, v září 2018 na reprezentativním vzorku 300 exportních společností v České republice. GfK Exportní výzkum je studií dlouhodobě mapující názory manažerů předních exportních firem týkající se dosavadního vývoje a výhledu českého exportu, klíčových cílových zemích vývozu a podmínek a faktorů podmiňujících export. Vedle dlouhodobě sledovaných témat studie obsahuje sekci věnovanou aktuálnímu vývoji jak v rámci České republiky, tak ve světě a také názory exportérů na banky.


Redakčně upravená tisková zpráva společnosti GfK

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek