Studie: Zákon o významné tržní síle nevyhovuje nikomu

27. 9. 2018 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

V zákoně o významné tržní síle převažují negativa nad pozitivy. Ukázala to analýza Deloitte pro Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Podobná regulace zaměřená čistě na odběratele je kromě Česka pouze ve třech státech EU.

Aktuální znění zákona o významné tržní síle (ZVTS) působí komplikace jak odběratelům, tak dodavatelům. Analýza zmiňuje „nevyváženost zákona, nejednoznačný výklad a chybějící kvantitativní argumentaci.“

„Dodnes neexistuje objektivní zhodnocení dopadů zákona o významné tržní síle. Proto jsme oslovili renomovanou společnost Deloitte, aby připravila studii, která se takovýmto hodnocením bude komplexně a objektivně zabývat,“ připomněl Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

„Ze studie založené mimo jiné na dotazníkovém šetření od odběratelů i dodavatelů jednoznačně vyplývá, že zákon přináší v celkové bilanci regulace více negativ než pozitiv pro všechny strany zainteresované v potravinářském retailu. Odběratelé i dodavatelé jsou nuceni přizpůsobit podnikání nejasné a omezující legislativě, zákon postrádá systematičnost a poškozuje tak obě strany. Odběratelsko-dodavatelské vztahy má řešit obecný, nikoli specializovaný zákon,“ doplňuje Mikoška.

Firmy chtějí stabilitu, ne chaos

Dodavatelé i odběratelé požadují srozumitelnost, stabilitu a jistotu na trhu. Analýza ale naopak ukázala, že je zákon zmatečný a nesrozumitelný. Legislativa navíc nepřispěla ke snížení cen pro koncové zákazníky. Vliv na kvalitu potravin a strukturu trhu byl také nulový.

V zahraničních regulacích je častější přístup postihující nejen jednu, ale obě strany dodavatelského řetězce.

„Evropská regulace má chránit malé subjekty vůči všem, zatímco ta česká se zaměřuje jen na jeden článek, a to na obchodní řetězce. Takto cílená regulace, tedy stejného typu jako ZVTS, existuje v Evropské unii jen ve čtyřech státech. Z toho jedním z nich je právě Česká republika,“ zdůrazňuje ředitel Komory obchodních řetězců SOCR ČR Radek Sazama.

I dodavatel může mít „tržní sílu“

Zákon postihuje pouze obchodníky a opomíjí skutečnost, že i dodavatel může získat významnou tržní sílu. Právě dodavatel se může nacházet v postavení silnějšího subjektu a své pozice zneužívat, potvrdilo šetření Deloitte.

Ačkoli je většina podob zneužití významné tržní síly poměrně jasně vymezená, některé body jsou popsány nejednoznačně. Jako příklad lze uvést pojem „peněžní plnění“. Vágnost definic otevírá prostor pro subjektivní interpretaci zákona.

Obě strany obchodního vztahu si dále stěžují i na přílišný zásah do smluvní svobody a do možnosti vynakládat dodatečné prostředky na propagaci zboží. Jediné pozitivum spatřují obě strany v nastavení třicetidenní lhůty splatnosti faktur.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může obchodní řetězce sankcionovat i za jednotlivá a v některých případech bagatelní pochybení. V souvislosti s výší obratu – nad pět miliard korun – mohou být nastavené sankce likvidační, a to i za ojedinělá pochybení, která ani nemusí mít dopad na maloobchodní trh či spotřebitele. 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek