Subsaharská Afrika překvapuje tempem rozvoje

1. 7. 2015 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Po Keni, Mosambiku a Mauriciu cestovala na konci května 2015 mise vedená ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Doprovodili ho čeští byznysmeni. Setkali se s daleko přívětivější tváří moderní Afriky, než jakou vykreslují přetrvávající předsudky vůči tomuto kontinentu.

Na konci května roku 2015 navštívil ministr zahraničních věcí České republiky Lubomír Zaorálek tři země subsaharské Afriky – Keňu, Mosambik a Mauricius. Nedílnou součástí mise byla i delegace českých podnikatelů a představitelů několika státních firem, neboť výběr uvedených zemí vycházel nejen z politických úvah, ale i z podnětu podnikatelské sféry.

Afrika přivítala českou delegaci velmi přívětivě s náměty nejen na ekonomickou spolupráci. Kontinent udělal ohromný krok vpřed, když se začal spoléhat sám na sebe, což se projevilo výraznou změnou postojů nejen politiků, ale i obchodníků. Již se neptali, co česká mise přivezla a co jim zadarmo Česko pošle. V Africe čekaly sebevědomé a na mezinárodním trhu etablované firmy. Předsudkům vůči tomuto kontinentu, který lidé mívají tendenci někdy vnímat zjednodušeně v souvislosti s nemocemi, jako je ebola, s násilím či korupcí, se věnoval ministr Zaorálek ve svém článku v týdeníku Euro ihned po návratu z cesty.

Obchod se subsaharskou Afrikou vzrostl desetinásobně

Rostoucí zájem českých firem kopíruje nejen silný ekonomický růst těchto zemí, mnohdy udávaný v dvojciferných číslech, ale i zlepšující se ekonomickou situaci v Evropě, potažmo v České republice. Naši výrobci se poohlížejí po exportu prakticky po celém světe a subsaharský kontinent pozorně sledují. Na druhé straně ekonomická situace v Evropě v posledních letech posílila objektivní potřebu diverzifikovat český export a znovu nasměřovat odpovídající míru pozornosti ekonomické diplomacie České republiky na vzdálenější teritoria a oblast mimo euroatlantický prostor.

Jestliže v roce 1999 činil český obchod se subsaharskou Afrikou sotva 5,8 miliardy korun, v roce 2014 již dosáhl 61,2 miliardy korun.

Jakkoli zatím podíl Afriky v celkové struktuře zahraničního obchodu České republiky nepřesahuje pouhou půlku procenta, zájem české podnikatelské veřejnosti o trhy subsaharské Afriky sílí a obrat vzájemného obchodu vykazuje rostoucí tendenci. Jestliže v roce 1999 činil sotva 5,8 miliardy korun (z toho vývoz byl 2,2 miliardy), v roce 2014 již dosáhl 61,2 miliardy korun (z toho byl vývoz byl 42,8 miliardy). Zmíněný desetinásobný nárůst s sebou přineslo především několik posledních let.

Keňa je ekonomicky nejrozvinutější zemí východní Afriky a hnacím motorem Východoafrického společenství. Naše diplomacie z velvyslanectví v Nairobi obsluhuje i další zajímavé trhy, jako je například Tanzanie, kde se podobná obchodní mise uskutečnila v roce 2014. Mosambik je v současnosti jedním z hospodářsky nejrychleji rostoucích státu světa. Máme zde i další výhodu - mosambický prezident hovoří česky, protože v Česku vystudoval.

Mauricius je stabilní zemí s vysokým tempem ekonomického růstu. I přes svoji malou rozlohu patří k významnějším obchodním partnerům České republiky v subsaharské Africe. Pro české firmy se může stát odrazovým můstkem k pronikání na další trhy nejen v rámci regionu jižní a východní Afriky, ale i na trhy Asie.

Podnikatelská mise uskutečněná v květnu roku 2015, kterou připravila Hospodářská komora, byla složena z představitelů zastupujících 16 soukromých a státních firem se zaměřením na strojírenství, letecký sektor, obranný průmysl a turistický ruch. Firemní sektor na místě podpořili i zástupci České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Misi doprovodili také náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Murický a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta.

Naše zastupitelské úřady připravily ve spolupráci s místními obchodními komorami v těchto zemích podnikatelská fóra, kterých se zúčastnilo téměř šedesát místních firem. S cílem podpořit hospodárské vztahy se všech akcí aktivně zúčastnil ministr Zaorálek, pričemž v Keni a na Mauriciu vystoupil společně s ministry zahraničí a v Mosambiku s ministrem průmyslu a obchodu. Diskuse s podnikateli přesvědčily o jejich profesionalitě a upřímném zájmu aktivně rozšiřovat spolupráci s českými partnery.

Mosambik pozval Čechy na armádní veletrh

Z ekonomického pohledu se jednalo o úspěšnou cestu. Česká delegace navázala kontakty v oblastech dodávek letištního zařízení, výcviku pilotů, pozemního personálu a řízení letecké dopravy, dodávek vojenské techniky, ohnivzdorných a bezpečnostních dveří do průmyslových podniků, malých investičních celků, jako jsou pivovary, lihovary a elektrárny, dále finančních služeb, budování infrastruktury a inženýrských sítí, dodávek důlní a těžební techniky, výstavby produktovodů, turistického ruchu a obchodu s uměním.

V Mosambiku vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Ernesto Tonela zájem o technologie a investiční celky v oblasti zpracovatelského a potravinářského průmyslu. Tonela v této souvislosti pozval české firmy k účasti na každoročním mezinárodním veletrhu zemědělských a potravinářských výrobků, technologií a strojů FACIM, který se v Maputu koná od 31. srpna do 6. zárí 2015. Veletrh přesahuje svým významem hranice Mosambiku a je kontaktním místem všech členských zemí jihu Afriky sdružených v ekonomické organizaci SADC. Otevřela se i možnost spolupráce v průzkumu nalezišť a těžbě surovin i energetice (výroba i rozvod elektrické energie).

Mauricius poptává výcvik pro leteckou dopravu

Na Mauriciu byly kromě jiného projednány konkrétní možnosti spolupráce v oblasti výcviku specialistů z oboru řízení letového provozu a odbavování cestujících. Ke zlepšení spolupráce v oblasti letecké dopravy jistě přispěje i dohoda o spolupráci mezi Českem a Mauriciem, která by měla být uzavřena v příštích měsících a umožnit lepší dostupnost jak pro současných sedm tisíc českých turistů, tak i pro turisty z Mauricia.

Výsledky obchodní mise bude ministerstvo zahraničí ve spolupráci s účastnickými firmami sledovat. Po jejich vyhodnocení budou stanoveny další cíle a milníky vzájemné spolupráce se zeměmi subsaharské Afriky. Ministerstvo je připraveno podpořit podnikatele i v dalších zemích regionu.

V návaznosti na tuto cestu probíhají i další jednání s cílem zapojit účastnické firmy do projektu mezinárodní rozvojové spolupráce. Zapojení soukromých firem do rozvojové pomoci by mělo snížit podnikatelská rizika, zajistit udržitelnost rozvojových projektů a zvýšit objem poskytované rozvojové pomoci i ze soukromých zdrojů, jak je to obvyklé ve vyspělých zemích světa.

V tomto kontextu je nutné připomenout, že ministerstvo zahraničí již v posledních dvou letech uspořádalo řadu akcí zaměřených na zviditelnění příležitostí v africkém regionu. Namátkou lze uvést konferenci East-West Business Forum: Africa ve spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou v roce 2013, podnikatelský seminář u příležitosti návštěvy ministra zahraničí Súdánu v roce 2014 nebo Česko-guinejské podnikatelské fórum v dubnu 2015. Koncem června roku 2015 proběhl v návaznosti na poradu ekonomických diplomatů v Praze seminář pro zájemce z řad českých firem na téma obchodování v Africe s vystoupením zahraničních hostů z regionu.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Ladislav Škeřík, MZV ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek