Súdán: Vztahy země s EU

9. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

EU není v současné době v Súdánu významným politickým ani ekonomickým partnerem srovnatelným s USA. EU není chápána jako politická síla. Vláda doposud neví, jakou roli má F. Mogherini a protokolárně považuje za vyšší funkci kteréhokoli ministra ČS EU. Vystupování ČS navenek je nejednotné, včetně účasti na oficiálních akcích pořádaných súdánskou vládou. Oslabení úlohy EU je rovněž dáno skutečností, že Súdán neratifikoval Dohodu z Cotonou (článek 8) a přišel tak o finanční zdroje z 10. EDF (European Development Fund).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Súdánu
Block 1 B,Plot 10, Gamhoria Street P.O.Box 2363
Khartoum, the Sudan
Tel: + 249 183 799393
Fax: + 249 183 799391
Email: delegation-soudan-info@eeas.europa.eu

 

Vedoucím Delegace Evropské Unie v Súdánu je od léta 2016 pan Jean-Michel Dumond.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod EU se Súdánem

Země

Import 2015 (EUR)

Import 2016 (EUR)

Import 2017 (EUR 

 Import 2018

(EUR)

 

Export 2015 (EUR)

Export 2016 (EUR)

Export 2017 (EUR) 

 Export 2018

(EUR)

Rakousko

10 746

10 283

 6 747

 63 210

20 428 211

13 442 025

15 266 179 

 13 282 381

Belgie

4 937 844

8 834 015

 11 181 211

 10 624 928

106 703 562

77 380 920

91 793 320 

 72 472 019

Bulharsko

8 219 036

575 958

 665 144

 108 583

2 168 766

2 629 544

30 705 334 

 2 256 003

Kypr

-

1 523

 1 670

 4 857

10 001 644

6 877 188

11 589 099 

 5 137 259

ČR

9 223

700

 22 970

 69 776

11 008 711

7 752 646

8 299 226 

 8 711 821

Německo

18 094 647

15 502 877

 18 516 267

 11 956 525

170 515 530

173 803 140

234 020 311 

 156 455 595

Dánsko

52 284

28 838

 24 198

 15 089

13 387 097

13 559 627

18 816 969 

 11 623 011

Estonsko

200

-

 2 517

 -

503 978

692 452

734 154 

 704 043

Španělsko

1 032 469

909 087

 12 020 498

 1 756 581

31 341 319

34 594 837

30 107 467 

 35 354 011

Finsko

356 067

4 466

 2 358

 111

8 173 052

3 611 910

6 744 914 

 4 967 755

Francie

55 897 092

49 949 540

 54 257 058

 46 703 371

74 039 224

83 921 778

83 248 540 

 79 631 566

UK

10 935 200

9 348 094

 11 893 212

 9 840 374

123 712 490

82 780 265

89 674 680 

 79 699 849

Řecko

16 320 719

11 886 727

 14 240 605

 15 857 427

11 695 144

6 238 256

5 758 736 

 6 140 542

Chorvatsko

1 212

13 783 145

 -

 -

2 425 266

961 160 972 227  942 192

Maďarsko

5 643

103 105

 86 345

 55 877

1 079 234

2 495 992

1 682 405 

 2 095 494

Irsko

59 100

2 381 791

 6 530

 21 287

10 940 493

15 356 516

13 658 391 

 19 603 776

Itálie

15 850 665

16 112 106

 23 699 503

 16 756 316

124 402 151

129 748 809

138 244 739 

 104 186 772

Litva

10 398

40864

 43 568

 100

1 026 185

16 913 232

9 020 524 

 130 658

Lucembursko

-

-

 5

 19 391

1 561 944

1 040 520

1 879 615 

 654 659

Lotyšsko

1 979

-

 -

 36 811

37 529

101 438

11 182 035

 698 534

Malta

10 206

41

 77 794

 78

1 393 858

1 204 074

519 126 

 2 108 168

Nizozemsko

45 722 925

19 279 182

 6 076 113

 38 266 677

84 536 483

64 446 577

80 994 053 

 88 299 586

Polsko

2 231 574

23 019 464

 2 129 990

 531 906

31 946 512

11 745 048

20 625 698 

 13 181 167

Portugalsko

23 928 764

-

 160

 26 972

5 720 377

7 755 859

9 068 942 

 12 874 910

Rumunsko

9 538 994

8 366 706

 16 097 532

 103 296

16 204 393

49 626 188

68 317 190 

 34 273 825

Švédsko

180 266

853 426

 294 886

 281 423

71 141 754

39 418 524

46 817 993 

 20 362 247

Slovinsko

10 147

2 773

 958

 968

13 490 872

9 004 694

13 928 387 

 10 197 965

Slovensko

-

3 163 040

 2 441 391

 614 952

2 180 782

4 164 426

4 892 698 

 2 121 090

EURO 28

213 417 400

184 157 751

 173 789 230

 153 716 866

951 766 561

861 267 645

1 048 562 952 

 788 166 898

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie si je vědoma toho, že Súdán patří mezi země s nejnižší životní úrovní a že je stižen řadou chronických problémů, kterým nedokáže čelit bez mezinárodní pomoci, ať již v oblasti bezpečnosti (vnitřní konfilikty v několika oblastech země, nezvládnutelné migrační toky z okolních afrických zemí) nebo ekonomiky (důsledky odtržení Jižního Súdánu a ztráty životně důležitého zdroje deviz v podobě bohatých nalezišť ropy, důsledky dlouholetého amerického embarga) a přírodních katastrof (především vyhrocující se problém sucha postihující zemědělství země). Proto EU pomáhá Súdánu prostřednictvím řady finančních nástrojů a programů rozvojové a humanitární pomoci.

 

Pro pomoc Súdánu jsou především využívány protředky shromážděné v záchranném svěřeneckém fondu EU pro Afriku (European Union Emergency Trust Fund for Africa - EUTF for Africa), které mají sloužit k podpoře stability afrických států a k řešení příčin masové migrace. Od roku 2011 tak EU vynaložila 422 mil. EUR na humanitární pomoc obyvatelům Súdánu postiženým ozbrojenými konflikty, přírodními pohromami, epidemiemi a podvýživou. V říjnu 2017 oznámila Evropská komise, že vyčlenila pro humanitární pomoc Súdánu dalších 106 mil. EUR.

 

Humanitární pomoc orgánů a členských zemí EU proudí do Súdánu různými kanály a její struktura je značně nepřehledná. S aktuálními programy rozvojové spolupráce a humanitární pomoci se lze seznámit na webové stránce Delegace EU v Súdánu www.eeas.europa.eu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: