Súdán: Zahraniční obchod a investice

9. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mld. USD

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

2018 

Vývoz

4,07

4,79

4,45

3,17

3,09

 4,1

 3,49

Dovoz 

9,23

9,92

9,21

9,51

8,32

 9,13

 7,85

Saldo

-5,16

-5,13

-4,76

-6,34

-5,23

 -5,03

 -4,37

zdroj: Bank of Sudan

 

Z hlediska komoditní struktury se súdánský vývoz koncentroval na ropu a ropné produkty (85%). Výpadek této komodity v důsledku rozdělení země, kdy nejvydatnější naleziště připadla Jižnímu Súdánu, znamená dramatické snížení exportu.

Ztrátu zdrojů z ropy musí Súdán kompenzovat těžbou zlata a dalších surovin, pro kterou se potřebuje vybavit technologiemi.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Trend súdánského vývozu se během posledních let mění - nejprve z orientace na evropské země směrem na asijské nearabské země, v poslední době pozorujeme přechod k exportu do arabských zemí. 

 

   Vývoz

                                    2016                                                                                   2017                                                                                                           2018

    Poř.

Země

             mil. €  Země  mil. €  Země  mil. €

1

Saúdská Arábie

             375 UAE 1.424 UAE 779

2

Egypt

             242 Egypt 376 Čína 537

3

UAE

             228 Saúdská Arábie 227 Saudská Arábie 451

4

Čína

             144 Turecko 84 Egypt 369

5

EU 28

               89 Indie 74 Indie 92

6

Jordánsko

               30 EU 28 74 EU 28 78

7

Turecko

               21 Etiopie 54 Etiopie 72

8

Etiopie

               17 Pákistán 46 Pákistán 52

9

Libanon

               17 Sýrie 28 Turecko 51

10

Indie

               17 Jordánsko 21 Libanon 35

Zdroj: Evropská komise   

 

      Dovoz

2016 

2017                                                                             2018

       Poř.

Země

         mil. €

Země

mil. €  Země  mil. €

1

Čína

2.568 EU 28 762 Čína 1.186

2

EU 28

1.098 UAE 745 Indie 685

3

UAE

661 Egypt 622 Rusko 567

4

Egyot

627 Indie 614 Saudská Arábie 564

5

Turecko

603 Turecko 594 EU 28 529

6

Indie

507 Japonsko 444 UAE 489

7

Ukrajina

454 Saúdská Arábie 354 Egypt 350

8

Saúdská Arábie

422 Jižní Korea 203 Turecko 216

9

Kanada

421 Bangladéš 128 Pákistán 99

10

Japonsko

385 Indonésie 124 Oman 88

Zdroj: Evropská komise

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 Export - hlavní položky (mil. USD)

Vývoz (mil. USD)

2014

2015

2016

2017 

2018 

Ropa

1.194

573,9

271

 321

 440,4

Benzín

156,8

51

64,7

 65,0

 50,6

Kerosin

0

2,1

0

 27,4

 26,8

Zlato

1.271,3

725,7

1.044

 1.519,7

 832,2

Živý skot

793

804,3

708,9

 833,9

 765,8

Maso

19,8

70,1

37,1

 61,1

 66,6

Bavlna

34,03

39,4

80

 139,1

 159,5

Arabská guma

97

111,7

98,3

 114,7

 112,8

Ibiškový květ

18,5

18,7

16,5

 10,7

 15,5

Melasa

5,7

2,8

6,7

 5,6

 13,7

Sezam

466,34

453,5

379,3

 412,7

 576,2

Cukr

0

58,6

40,5

 10,8

 2

Dura (čirok)

6

28,2

28,2

 103,2

 27,1

Melounová semena

16,5

30,7

20,7

 32,8

 61,3

Podzemnice olejná

6,12

3

26,7

 80,4

 59,8

Zdroj: Bank of Sudan - Statistic Review

Import - hlavní položky (mil. USD)

Dovoz (mil. USD)

2014

2015

2016

2017 

 2018

Ropné produkty

1.523,6

1.189,4

687,5

 905,1

 991,1

Ostatní suroviny

232,8

257,5

230,7

 248,3

 216,4

Průmyslové výrobky

1.613

1.941,3

1.750

 1.924

 1.418

Stroje a zařízení

1.543

1.649,7

1.613

 1.714

 1.410

Dopravní prostředky

706,6

910,6

915,5

885,8

 621,9

Léčiva

411,4

461

385

 458.9

320

Chemikálie

511,7

468

487

 489,5

 465,5

Pšenice a mouka

1.082

755,8

736

 789,3

 721,1

Čaj

69,5

52,4

54,9

 58,6

 59,3

Káva

34,5

46,4

44,7

 60,0

 62,7

Ostatní potraviny

796,7

982,1

728,9

 442,4

 894,2

Nápoje a tabák

96,1

79,3

80,2

 41,6

 38,8

Textilní výrobky

308

395,3

378,5

 427,0

 316

Zdroj: Bank of Sudan - Economic and Financial Statistics Review

 

V oblasti potravinářských výrobků se do Súdánu dováží nejvíce pšenice, pšeničná mouka, čaj a káva, v oblasti surovin nejvíce ropné produkty, v oblasti chemických výrobků léky, v oblasti průmyslově vyráběného zboží nejvíce železo a ocel, betonové roury, vědecká zařízení, plastové výrobky a výrobky z papíru. V odvětví strojů a zařízení se dováží nejvíce elektrická a neelektrická zařízení, náhradní díly, rádia a televize, v oblasti dopravních prostředků to jsou nákladní a osobní automobily a náhradní díly a v oblasti textilu nejvíce konfekční oblečení a tkané syntetické látky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V současné době existují v Súdánu dvě “volné zóny”, v nichž je zaručena ochrana investic a garantována možnost převodu zisku do zahraničí:

 

Red Sea Free Zone (Suakin Free Zone) leží jižně od přístavu Port Sudan v délce pobřežního pásma 60 km. Patří do ní nové letiště v Port Sudanu a přístav Osman Digna. S vnitrozemím je spojena železnicí a silnicí. Volná zóna hraničí s Eritreou, Etiopií a Somálskem. Celková plocha je projektována na 600 km2, čímž by se řadila mezi největší volné zóny světa. V současné době je však využíván pouze zlomek této rozlohy.

 

Al Gaili Free Zone, 60 km severně od Chartúmu s plochou 20 km2. Výhodou je blízkost hlavního města, dobré silniční, železniční, telekomunikační a energetické propojení.

 

Aktuální informace viz také www.sudaninvest.org.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle údajů uvedených v dokumentu UNCTAD „World Investment Report 2015“ byly největší objemy FDI (Foreign Direct Investment) v období let 2012 – 2015 umístěny v těchto zemích Afriky (údaje v mld. USD):


Země

2012

2013

2014

2015

Egypt

6,881

4,190

4,783

6,9

Súdán

2,488

1,688

1,277

1,7

severní Afrika

16,624

13,580

11,541

12,6

 

Hlavními cílovými oblastmi zahraničních investorů v Súdánu jsou dobývání nerostných surovin, zemědělství, dopravní infrastruktura, ropný průmysl, výroba a zpracování cementu a výroba elektrické energie (čínská společnost CNPC).

 

Veliká pozornost zahraničních investorů včetně egyptských je věnována investičním možnostem v súdánském zemědělství.

 

Súdánská vláda plánuje zdvojnásobit objem výroby cukru v zemi s cílem navýšit vývoz cukru. Podle manažera společnosti Kenana Sugar, největšího cukrovaru v zemi i v celé Africe, Mulhima Eltayeba, má země přírodní potenciál k tomu, aby pomocí zahraničních investic v objemu 20 mil. USD zvýšila produkci cukru do roku 2020 na 10 – 14 mil. tun ročně.

 

Súdán je přes svoji komplikovanost a náročnost podnikatelského prostředí a rizika vyplývající z možného dalšího politického vývoje lákadlem pro zahraniční investory. Realizované investice generují další poptávku po zboží a službách. Navíc v zemi existuje řada průmyslových odvětví s potenciálem rozvoje i pro české subjekty, které teprve čekají na vstup zahraničních investorů, jako například výroba zemědělských strojů, sklářský průmysl nebo zpracování kůže a kožedělná výroba.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pro investory existují v Súdánu vcelku výhodné podmínky. Investiční zákon (Investment Encouragement Act) vydaný v roce 1999 a aktualizovaný o čtyři roky později (v roce 2003, viz www.sudaninvest.org), podrobně stanoví podmínky pro vstup investorů do Súdánu. Odstraňuje jakékoliv rozdíly mezi investory a zdroji investičního kapitálu a týká se širokého rozsahu zaměření investičních projektů (zemědělství, průmysl, energetika a těžba, doprava, výstavba, turistika, životní prostředí atp.). Kromě jiného rozděluje investiční projekty podle významu (strategické, státní a další projekty), přiděluje jim příslušná privilegia (např. daňové prázdniny pět až deset let, snížení dovozních cel) a zaručuje investicím ochranu před znárodněním nebo konfiskací. Důležitým aspektem je rovněž skutečnost, že zahraniční investor nepotřebuje místního společníka, zákon umožňuje zahraničním subjektům 100 % vlastnictví. Všechny aktuální předpisy a nařízení týkající se investic lze najít na stránkách súdánského ministerstva investic (www.sudaninvest.org).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: