Surinam: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

30. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Hospodářské vztahy mezi ČR a Surinamem jsou minimální.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna (v tis. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

673

579

597

651

975

dovoz

5 311

7 532

3 564

1 574

806

obrat

5 984

8 111

4 161

2 225

1781

saldo

-4 638

-6 953

-2 967

-923

167

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz v r. 2017 (v tis. USD)
HS4

Komodita

Hodnota

3923

Výrobky přepravky balení zboží zátky ap. z plastů

314

8703

Motorová vozidla pro přepravu osob

271

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

233

6910

Výlevky umyvadla vany bidety apod. keramické

60

8477

Stroje na zpracování kaučuku plastů

16

9302

Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

11

2710

Oleje minerální a z ner živičných ne surové

10

4010

Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

8

8202 Pily, ruční listy pilové všech druhů 7
3822 Směsi diagnostické laboratorní reagencie 7

Zdroj: ČSÚ

Dovoz v r. 2017 (v tis. USD)
 HS4

Komodita

Hodnota

9403

Nábytek a jeho části

346

0406

Sýry a tvaroh

229

4401

Dřevo palivové štěpky třísky piliny dřevěné

46

8477 Stroje na zpracování kaučuku plastů 45
4818 Papír toal kapesníky ručníky aj z papíru apod 34
2519 Magnezit magnézie tavená slinutá oxid hořčíku 31
0803 Banány 17
0709 Zelenina ostatní čerstvá chlazená 12
7326 Výrobky ostatní ze železa a oceli 9
7616 Výrobky ostatní z hliníku 3

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ani české ani surinamské statistiky nevykazují žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné české investice v Surinamu nejsou registrovány.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Surinamem nejsou smluvně upraveny. Surinam je členem WTO od r. 1999, od r. 1978 byl členem GATT.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla v roce 2013 Surinamu pomoc v rámci malého lokálního projektu rozvojové spolupráce. Podílela se na vybavení počítačové techniky pro sluchově a zrakově postižené žáky Kennedyho školy v Paramaribu. Surinam není prioritní zemí pro poskytování rozvojové spolupráce.    

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: