Svatá Lucie: Ekonomická charakteristika země

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Svaté Lucie závisí primárně na příjmech z turistiky a na produkci banánů, s malým přispěním drobné průmyslové výroby. Všechny sektory národní ekonomiky požívají výhod vyplývajících ze zlepšené infrastruktury silnic, komunikací, dodávek vody, likvidace odpadů a přístavního vybavení. Tato zlepšení v kombinaci se stabilním politickým klimatem a vzdělanou pracovní silou přitahují zahraniční investory v různých sektorech. Ačkoliv se Sv. Lucie těší stálému přílivu investic do turistiky, nejvýznamnější zahraniční investicí je velký skladovací terminál ropy Hess Oil a terminál překladiště. Dále Karibská rozvojová banka (The Caribbean Development Bank) financuje rozsáhlý projekt expanze letiště Hewanoora. I když příjmy z banánů značně napomohly k položení základů rozvoje země od r. 1960, tento průmysl je nyní ve značném útlumu kvůli konkurenci banánových producentů nízko nákladových latinskoamerických zemí a také díky sníženým obchodním preferencím zemí EU. Země podporuje farmáře v pěstování dalších plodin, jako je kakao, mango a avokádo s cílem diverzifikovat zemědělskou produkci a poskytnout práci pro přemístěné zemědělské dělníky z banánového průmyslu.

Sv. Lucie je citlivá na různé externí otřesy, zejména poklesu preferencí exportu banánů do zemí EU, volatilní příjezdy turistů, přírodní katastrofy, jako uragány a sopečná aktivita a závislost na zahraničních dodávkách ropy.

Turistika rostla permanentně od r. 2004, po recesi r. 2001, kdy došlo k teroristickým akcím v USA a představuje více než 50 % HDP Sv. Lucie. Průmysl spojený s turistikou (hotely, restaurace) rostl i v letech 2006–2008 tempy dosahujícími až 8 % ročně. USA zůstaly nejvýznamnějším trhem s 35,4 % turistické návštěvnosti. Příjezdy jachet rostly tempem 21,9 %. Různí investoři plánovali nové turistické projekty na ostrově, včetně výstavby rozsáhlých hotelových komplexů a rezortů v jižní části ostrova.

Na tvorbě HDP se podílí zemědělství 5 %, průmysl 15 % a služby 80 % (odhad 2009)

Přírodní bohatství – lesy, písčité pláže, minerály (pemza), minerální prameny, geotermální potenciál.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

V letech 2005–2009 rostla ekonomika v průměru o 7 %. Tyto přírůstky jsou patrné po krizi, kterými prošla hlavní odvětví (turistika) po roce 2001, kdy v celém světě turistické cesty klesly. Ostatní odvětví také rostla, jejich tempa však byla pomalejší.

Tempo růstu HDP v letech 2005–2009 (v % podle odvětví)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
HDP růst v % 6,3 6,8 7,1 5,9 6,5
Zemědělství, dobytkářství, lesnictví, lov a rybolov -16,0        
Hornictví 8,1        
Průmyslová výroba 6,0        
Elektřina, voda, plyn 3,9        
Stavebnictví 3,9        
Velko a maloobchod, restaurace, hotely 8,2        
Doprava, sklady, komunikace 6,0        
Fin. instituce, pojišťovnictví, nemovitosti, obch. služby 4,0        
Služby komunitární, sociální a osobní -0,1        

Pramen: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) dle ofic. zdrojů

HDP v paritě kupní síly:

 • 2006: 1,179 mld. USD
 • 2007: 1,232 mld. USD
 • 2008: 1,301 mld. USD
 • 2009: 1,391 mld. USD

HDP v oficiálním směnném kurzu:

 • 825 milionů USD (2005)

HDP per capita (PPP):

 • 2005: 4 800 USD
 • 2006: 5 100 USD
 • 2007: 5 400 USD
 • 2008: 5 724 USD
 • 2009: 6 128 USD

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Sektor průmyslové výroby Sv. Lucie je nejrozsáhlejším a nejvíce diverzifikovaným sektorem na Návětrných ostrovech s lehkým průmyslem a montážními linkami na výrobu oděvů, elektronických komponentů, plastických výrobků a papírových a kartonových obalů. Zemědělská výroba zahrnuje zpracování kokosových ořechů a citrusů.

Zahraniční investoři v průběhu poledního desetiletí realizovali několik rozsáhlých průmyslových projektů, jako rekonstrukce přístavu, bytová výstavba, národní stadion, subvence do obchodu s banány a rozšíření rybolovného průmyslu. Průmysl, jako celek se podílí v průměru 20 % na tvorbě HDP země.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Údaje posledních let ukazují kontrastní pohyby v hladině veřejného a soukromého sektoru stavebnictví. Ve veřejném sektoru klesly celkové výdaje o 22,4 % na 27,2 mil. USD v r. 2007, hlavně v důsledku dokončení prací na Road Development Programme z Vieux Fort do Soufriere, který začal již v r. 2004. Výdaje na stavebnictví z centrální vlády dosáhly téměř 82 % celkových výdajů. Z těchto výdajů veřejného sektoru bylo 21,5 mil. USD věnováno ekonomické infrastruktuře, tj. fyzické struktuře nutné pro ekonomický růst. Nicméně, přes největší podíl vynaložený na výstavbu silnic (10,7 mil. USD) poklesly tyto ekonomické výdaje o 23 %. Dalším významným komponentem ekonomické infrastruktury byla voda, která využila 5,2 mil. USD, zatímco 5,7 mil. USD bylo investováno do sociální infrastruktury (bytovky, školství, prevence živelních pohrom).

Aktivita soukromého sektoru byla vysoká, investovalo se do turistiky a telekomunikací a dovozu stavebního materiálu (43 mil. USD). Ztrojnásobila se hladina financování komerčních a rezidenčních staveb na 93 mil. USD. Finanční instituce poskytovaly úvěry na komerční výstavbu čtyřnásobně proti předchozím létům, v rámci zákona o investičních pobídkách přijatém před realizací Světového poháru v kriketu.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

 • banány, kakao, kokosové ořechy, citrusové plody a chov dobytka
 • orná půda: 6,45 %
 • stálé plodiny: 22,58 %
 • ostatní: 70,97 % (2008)
 • zavlažovaná půda: 30 km2
 • přírodní rizika: uragány a vulkanická činnost

Pěstování banánů je hlavním zdrojem devizových příjmů ostrova a banány jsou na Sv. Lucii označovány jako „zelené zlato“. Tento průmysl se začal rozvíjet již v r. 1925, kdy pobočka United Fruit Company otevřela svou pobočku Swift Banana Company na ostrově a začala s pěstováním banánů. Toto podnítilo i malé farmáře k rozšiřování osevních ploch, nicméně tato produkční rozmanitost byla ukončena tzv. panamskou nemocí a společnost likvidovala. Další pokus o vzkříšení banánového průmyslu se uskutečnil v r. 1933, kdy Canadian Buying Company nabídla 5leté kontrakty na dodávky banánů a z největších producentů se vytvořila Banana Association. I tento pokus skončil nezdarem v důsledku návratu panamské nemoci.

V r. 1948 kanadská společnost Antilles Products Ltd. nabídla kontrakty na 15 let a 3 roky později Colonial Office dodal tým zemědělských expertů na modernizaci produkce. Pěstování banánů expandovalo hlavně v 50. letech, kdy úspěšně čelilo cukrovarnickému průmyslu, který utrpěl ztráty z důsledku levnějšího cukru z řepy. V říjnu 1998 se asociace pěstitelů banánů The St. Lucia Growers Association (SLBGA) transformovala do privátní společnosti Banana Corporation.

zpět na začátek

4.6. Služby

Turistika

Sv. Lucie je vyhledávaným turistickým místem v Karibiku, které navštěvují hlavně turisté z USA, Kanady a západoevropských zemí EU, zejména z Velké Británie. Počet turistů, kteří navštíví ostrov, se pohybuje v průměru ročně kolem 750 000 osob, z toho cca 390 000 osob jsou turisté z výletních parníků. Počet příjezdu výletních parníků dosahuje v průměru 250 až 300 lodí ročně (r. 2008). Turisté utratí v zemi cca 950 milionů ECS a jsou významným zdrojem deviz pro ekonomiku Sv. Lucie.

Ostatní služby

Kromě turistiky, která je největším a nejvýznamnějším sektorem služeb, je na Sv. Lucii důležitý sektor bankovnictví, jak domácích tak především zahraničních bank, pojišťovnictví a pobočky mezinárodních účetních a auditorských společností (Cooper and Lybrand, Peat Marwick, Price Waterhouse) a kurýrních služeb (DHL, UPS FEDEX).

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Letecká

Sv. Lucie má dvě komerční letiště, regionální letiště na severu a mezinárodní letiště Hewanorra International na jihu ostrova poblíž Viuex Fort s dráhou 2 743 m dlouhou s kapacitou pro mezinárodní provoz. Letecké služby poskytují American Airlines, Delta, Air Canada, Air Jamaica, BWIA International, British Airways a Virgin Atlantic.

Letiště Vigie je v obvodu hlavního města Castries na severu a může poskytovat služby středního provozu. Letecké služby poskytuje American Eagle, Caribbean Star a LIAT.

Námořní

Sv. Lucie má 5 námořních přístavů, z nichž největší jsou Port Castries, Cul-de-Sac a Vieux Fort, které slouží jako překladiště pro kontejnerovou dopravu a je v blízkosti volné zóny a průmyslové zástavby Hewanoora a mezinárodního letiště.

Silniční

Na ostrově je extenzivní silniční síť spojující všechny regiony, hlavních silnic je cca 1 000 km, 816 km s dlážděným povrchem a 184 nedlážděných. V realizaci jsou stavební projekty modernizace silnic spojujících všechny vzdálenější regiony.

Veřejná doprava

Hlavním dopravním prostředkem veřejné hromadné dopravy jsou minibusy, soukromě vlastněné, které poskytují služby do 21:00. Tyto minibusy pokrývají celou silniční síť na ostrově.

Komunikace

Deníky a časopisy

v cirkulaci je 5 místních novin, a to One Caribbean Weekly, The Crusader Weekly, The Mirror Weekly, The Star Thrice Weekly, The Voice Thrice Weekly

Televizní síť

5 televizních stanic poskytuje non-stop vysílací služby, na ostrově je zavedena kabelová televize operátorem Cable Wireless, přejímané programy jsou především z USA

Radiová síť

6 místních radiostanic poskytuje služby na AM a FM pásmech 24 hodin denně v angličtině a kreolštině. Státní radiová stanice je Radio St. Lucia a soukromé Radio Caribbean, Hot FM a The Wave.

Telefonní systém

Na Sv. Lucii je dostupný, plně výkonný komunikační systém a moderní telefonní spojení prostřednictvím IDD (International Direct Dialing) a ISDN, dále mikrovlnné, radiové, telexové, mobilní a faxové služby a satelitní pozemní stanice pro mezinárodní komunikace. Domácí a mezinárodních telekomunikační služby poskytuje Cable and Wireless Ltd. a více než 30 000 účastníků má přístup k satelitnímu spojení a propojení s USA a Evropou podmořským kabelem optického vlákna a teleportu k telemarketingovému průmyslu. V zemi je rovněž internet.

Kurýrní a poštovní služby

Jsou dostupné na celém ostrově, hlavní poštovní úřad je v Castries po–so od 8:30 do 16:30, telefon 758-452 26 71

V zemi mají své kanceláře 3 mezinárodní kurýrní společnosti, a to DHL, FEDEX a UPS. Pro region Karibiku poskytuje kurýrní služby také LIAT Quick Pak.

Energetika

Na Sv. Lucii je výhradním dodavatelem elektrické energie státní společnost St. Lucia Electricity Services (LUCELEC), která dodává elektrickou energii na bázi dieselu a dodává 240 V jednofázové, 415 V třífázové, frekvenci 50 Hz, při ceně za jednu KWH 0,55 ECS.

 • Produkce elektrické energie: 304,2 milionů kWh 
 • Spotřeba elektrické energie: 282,9 milionů kWh
 • Elektrická energie se nevyváží ani nedováží.

Jaderná energetika na ostrově není.

Spotřeba ropy: 2 700 brl/denně. Dovoz ropy: 2 678 brl/denně

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Sv. Lucie je beneficientem US Caribbean Basin Initiative a je členem CARICOMu (Caribbean Community and Common Market. Je sídlem Organizace východokaribských států OECS a příjemcem ekonomické rozvojové pomoci – každoročně 10 až 11 mil. USD.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek