Svatá Lucie: Investiční klima

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Sv. Lucie nabízí domácím a zahraničním investorům daňové i nedaňové pobídky. Hlavními regulátory a institucemi nabízející propagační a podpůrné proinvestiční služby jsou:

 • National Development Corporation
 • Ministry of Tourism
 • St. Lucia Tourist Board
 • St. Lucia Heritage Tourism Programme
 • St. Lucia Hotel and Tourism Association

Podle Zákona o investičních pobídkách (Fiscal Incentive Act) může kterákoliv zahraniční společnost získat bezcelní licenci na dovoz strojů a zařízení, surovin a obalových materiálů mimo země Caricomu, které budou používány při výrobě schváleného výrobku.

Daňové prázdniny – kritéria, která musí výrobce splňovat:

 • podnik musí být založen a registrován na Sv. Lucii
 • podnik musí přispívat rozvoji ekonomiky ostrova
 • musí být využity lidské a přírodní zdroje Sv. Lucie
 • podnik musí vytvořit vazbu na ostatní ekonomické sektory
 • podnik musí přispívat k výnosům v cizí měně

Nabízené fiskální pobídky:

 • daňové prázdniny maximálně 15 let
 • dovoz výrobních linek, strojů a zařízení, surovin a obalových materiálů bezcelně a bez spotřební daně
 • exportní renta – daňová úleva na zisky z exportu
 • převedení ztrát na další léta
 • neomezená repatriace všech zisků a kapitálu

Investiční politika Sv. Lucie je zaměřená především na podporu zahraničních investic do odvětví turistiky.

Procedury pro umístění zahraničních investic:

Založení a registrace společnosti musí být provedena místním právním zmocněncem se sídlem na Sv. Lucii. Nutno vyplnit tyto oficiální formuláře a dále postupovat takto:

 • předložit žádost o vyhledání jména, není-li již stejný název firmy registrován
 • deklarace souhlasu se názvem firmy
 • příprava memoranda asociace (zakládací listiny)
 • příprava stanov asociace, zpráva ředitelů a oznámení adresy
 • vydání certifikátu o inkorporaci.

Obchodní licence

Všechny individuální zahraniční osoby a společnosti, jejichž záměrem je vedení obchodu na Sv. Lucii potřebují obchodní licenci. Pro vydání obchodní licence Ministerstvem obchodu, průmyslu a spotřeby je třeba předložit:

 • tři kopie formuláře žádosti o obchodní licenci zakoupené na Ministerstvu obchodu a spotřebních věcí
 • formulář žádosti musí být vyplněn a vrácen tomuto ministerstvu
 • žádost je předložena k posouzení na komoru Trade License Advisory Board, která učiní doporučení a postoupí žádost uvedenému ministerstvu, konečné schválení trvá cca 6–8 týdnů, licence je vystavována na rok a vyprší vždy ke konci roku.

Pracovní povolení

Podle vyhlášky o zaměstnanosti (Foreign National and Commonwealth Citizens (Employment) Regulation), všichni občané, kteří nejsou státními příslušníky Sv. Lucie, musí žádat o pracovní povolení, které vydává Labour Department Ministerstva právních, vnitřních a pracovních věcí na 1 rok a je nutné ho každoročně obnovovat. Pro získání pracovního povolení se předloží trestní rejstřík z posledního místa rezidence, ověřené kopie certifikátů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, kopie o oznámení volného pracovního místa, pokud je pracovní pozice inzerována a platná kopie Trade License pro zahraniční společnosti.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice

 • Průměr 2000–2010: 70 mil. USD
 • 2005: 82 mil. USD
 • 2006: 119 mil. USD
 • 2007: 76 mil. USD
 • 2008: 91 mil. USD

Největší investoři:

 • Velká Británie, USA, Korea, Kanada, EU

Odvětví:

 • 80 % PZI do rozvoje služeb, zejména turistiky, finančních služeb a informatiky a informačních technologií

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Podle dostupných pramenů nebyly na Sv. Lucii zaznamenány žádné české investice.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vládou stanovené investiční priority:

 • finanční služby
 • informatika a informační technologie
 • rozvoj hotelnictví a výstavba turistických rezortů
 • zemědělství, vodní hospodářství a agrozpracovatelský sektor
 • průmyslová výroba

Další informace uvedeny pod bodem 7.4.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování v teritoriu Sv. Lucie jsou běžná a odpovídající charakteru relace anglicky mluvícího Karibiku a nejsou na úrovni přesahující rozsah těchto rizik investování. Přesto však doporučujeme zajistit návratnost dodávek vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských a úvěrových vztahů vyšší formou záruky (bankovní aval nebo záruka, neodvolatelný a potvrzený L/C otevřený u české banky aj. zajišťovací instrumenty).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek