Svatá Lucie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR nemá se Sv. Lucií uzavřena žádná smluvní ujednání.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR – Svatá Lucie (v tis. USD)
Rok 2005 2006 2007 2008
Vývoz 23 50 18 23
Dovoz 0 0 0 0
Obrat 23 50 18 23
Saldo 23 50 18 23

Pramen: statistiky ČSÚ, leden 2008

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky:

Výrobky z plastů a podobných materiálů, zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat, antény i parabolické všech druhů, části a součásti, části a příslušenství traktorů, aut osobních, nákladních apod.

Hlavní dovozní položky:

Rum, tafia, části přístrojů měření a kontroly kapalin, plynů, odpory uhlíkové stálé, aglomerované, vrstvené, výrobky z plastů apod. materiálů. V posledních letech se však žádný dovoz nerealizoval.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Trh je miniaturní jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, orientuje se na turistiku a pěstování banánů a jiných zemědělských plodin charakteristických pro tropické klima (citrusy, kokosové ořechy, kakao). Devizové příjmy do země plynou z tranzitu zaoceánských parníků a výletních lodí, z turistiky a z exportu banánů. Pro české podnikatele je to trh nepříliš perspektivní, s výjimkou možností investic do sektoru cestovního ruchu a oborů spojených s turistikou.

V r. 2009 ZÚ Caracas zprostředkoval kontakt týkající se zájmu o speciál.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na Sv. Lucii nejsou žádné joint-venture ve vzájemném obchodě a žádné jiné formy obchodně ekonomické spolupráce mimo hladké obchodní výměny zboží na bázi běžných komerčních podmínek dohodnutých mezi partnery a obvyklých pro tuto karibskou relaci.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas nezaregistroval v minulých letech žádné poptávky zájemců ze Sv. Lucie o české zboží a služby, vzájemná obchodní výměna probíhá ad hoc.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulých letech neposkytla a ani v současnosti neposkytuje žádnou formu rozvojové nebo humanitární pomoci Sv. Lucii.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

O vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou k dispozici žádné statistiky ČR ani Sv. Lucie.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek