Svatá Lucie: Očekávaný vývoj v teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V r. 2011 se neočekávají žádné významné politické aj. události, které by mohly mít dopad na mezinárodní postavení země, další vnitropolitický vývoj a ekonomické a investiční klima.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Nejsou očekávána žádná nová zákonná opatření a úpravy stávajících zákonů, regulační opatření, devizové restrikce, daňová nebo penzijní reforma, ani jiné významné vládní zásahy do ekonomiky země.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Možnosti pro český export jsou natolik omezené, že je nelze blíže vyspecifikovat, nýbrž spíš pasivně vyčkávat oslovení českých firem místními obchodními partnery. Vzhledem k malé rozloze relace, počtu obyvatel a monokulturní orientaci národní ekonomiky (banány) lze spatřovat určité investiční možnosti při rozvoji turistiky a s ní souvisejících odvětví.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek