Svatá Lucie: Vnitropolitická charakteristika

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Parlamentní demokracie Westminsterského typu s dvoukomorovým parlamentem, který se skládá z 17členné sněmovny, House of Assembly, jejíž členové jsou voleni na 5 let a 11členným Senátem, jmenovaným generálním guvernérem. Parlament může být rozpuštěn generálním guvernérem během 5letého období, buď na žádost premiéra, nebo po vlastním uvážení guvernéra, zejména v případě, kdy je vládě vyslovena nedůvěra.

Předsedkyní Senátu je dr. Hilda Rose Marie Husbands-Mathurin.

Sv. Lucie má nezávislou justici, složenou z distriktních soudů a hlavního soudu, odvolání soudních rozhodnutí mohou být řešeny na Východokaribském odvolacím soudu (The Eastern Caribbean Court of Appeals) a definitivně na státní radě (Privy Council v Londýně). Právní systém na Sv. Lucii je založen na Anglickém zvykovém právu.

Ostrov je rozdělen na 10 administrativních divizí (hrabství) a hlavní město Castries. Sv. Lucie nemá pravidelnou armádu, pouze policejní síly Royal Saint Lucia Police Force (včetně Special Service Unit) a pobřežní stráž (Coast Guard).

Hlavní politické strany: The United Workers Party (UWP) – vládnoucí strana od voleb v prosinci 2006 v čele s premiérem Sirem Johnem Comptonem, který v květnu 2007 opustil ze zdravotních důvodů úřad a jmenoval Stephensona Kinga výkonným premiérem

The St. Lucia Labour Party (SLP) – oficiální opozice

Ústava je z r. 1979, Sv. Lucie získala nezávislost 22. 2. 1979.

Volební právo – univerzální od 18 let

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Hlavou státu je britská královna Elizabeth II., reprezentovaná na ostrově generálním guvernérem, jmenovaným královnou. Generální guvernér vykonává ceremoniální funkce a ostatní pravomoci vyplývající z ústavy dle jeho vlastního uvážení. Současná výkonná moc na Sv. Lucii spočívá na premiérovi a jeho ministerském kabinetu, který obvykle reprezentuje majoritní stranu v parlamentu.

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

 • Generální guvernérka: Calliopa Pearlette Louisy (od r. 1977)
 • Premiér a ministr financí, vč. mezinárodních finančních služeb, zahraničních a vnitřních věcí a národní bezpečnosti: Rufus George Bousquet
 • Ministr sociální transformace, veřejných služeb, rozvoje lidských zdrojů, mládeže a sportu: Lenard Montoute
 • Ministr zdravotnictví, rodinných záležitostí, národní mobilizace, lidských služeb a rodových vztahů: Keith Mondesir
 • Ministr pro fyzický rozvoj, výstavbu, městskouobnovu a místní vládu: Rcihard Fredrick
 • Ministr školství a kultury Arsene: Vigil James
 • Ministr zemědělství, půdy, rybolovu a lesnictví: Ezechiel Joseph
 • Ministr obchodu (domácího a mezinárodního), průmyslu, řemesel a spotřebitelských věcí: George Guy Mayers
 • Ministr komunikací, prací, dopravy a veřejných služeb: Guy Eardley Joseph
 • Ministr turistiky a civilního letectví: Allen M. Chastanet
 • Ministr ekonomických záležitostí, hospodářskéhoplánování, investic a národního rozvoje: Ausbert d’Auvergne
 • Ministr práce, informací a vysílání: Edmund Estephane
 • Ministr spravedlnosti a vrchní návladní: Nicholas Frederick
 • Ministryně v úřadu premiéra: Charlotte E. T. Tessa Mangal
 • Ministr v ministerstvu školství a kultury: Gaspard Peter David Charlemagne

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek