Svatá Lucie: Základní informace o teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Svatá Lucie (Saint Lucia)

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 616 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 170 649 (červenec 2007 odhad)
 • 285 km2

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

průměrný roční přírůstek:

 • 1,297 % (odhad 2007)

pracovní síla:

 • 43 % obyvatelstva

nezaměstnanost:

 • 15 % (2000)
 • 20 % (2003)

inflace:

 • 2,9 % (2005 odhad)

demografické složení:

 • 0–14 let: 29,4 %
 • 15–64 let: 65,5 %
 • přes 65 let: 5,1 %

průměrný věk celkem:

 • 25,6 let
 • muži: 24,8 let
 • ženy: 26,5 let (2007 odhad)

průměrná délka života:

 • celkem: 74,08 let
 • muži: 70,53 let
 • ženy: 77,88 let (odhad 2007)

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • potomci Afričanů 82,5 %
 • smíšené 11,9 %
 • východoindické 2,4 %
 • ostatní nespecifikované vč. Evropanů 3,1 %

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • římskokatolické 67,5 %
 • adventisté 7. dne 8,5 %
 • svatodušní 5,7 %
 • rastafariáni 2,1 %
 • anglikánské 2 %
 • evangelické 2 %
 • ostatní křesťanské 5,1 %
 • bez vyznání 4,5 %
 • nespecifikované 1,5 %

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, francouzské patois

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

11 hrabství:

 • Anse-la Raye, Castries, Choiseul, Dauphin, Dennery, Gros-Islet, Laborie, Micoud, Praslin, Soufriere, Vieux.Fort

Hlavní město:

 • Castries (67 000 obyvatel)

Další velká města:

 • Micoud
 • Gros Islet
 • Vieux Fort
 • Soufriere
 • Dennery

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS, 100 centů, akceptují se platební úvěrové karty Visa, Mastercard aj. v hotelích

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky:

 • 1. ledna Nový rok
 • 2. ledna Novoroční svátek
 • 22. února Den nezávislosti
 • Velký pátek a velikonoční pondělí pohyblivé svátky
 • 1. května Svátek práce
 • Svatodušní pondělí (pohyblivý svátek)
 • Tělo Páně (pohyblivý svátek)
 • 1. srpna Den emancipace/Den národních hrdinů
 • první pondělí v říjnu Den Díkůvzdání
 • 13. prosince Národní den
 • 25. prosince Vánoční svátek
 • 26. prosince Druhý svátek vánoční

otevírací hodiny:

 • vláda: po–pá 8:00–12:30, 13:30–16:30
 • banky: po–čt 8:00–15:00, pá 8:00–17:00
 • obchody: po–pá 8:00 –12:00, 13:30–16:00

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Sv. Lucie patří mezi bezpečnostně méně rizikové země, od r. 2006 bylo registrováno pouhých cca 5 případů napadení zahraničních turistů, zejména v hotelích ve venkovských oblastech, kde došlo ke krádežím a loupežím v ubytovacích zařízeních. Občas se vyskytují drobné pouliční šarvátky a přestřelky mezi gangy, zejména v okolí Rodney Bay, kde je nejznámější Reduit Beach navštěvovaná turisty. Cenné předměty ponechané bez dohledu na pláži mohou být odcizeny. Doporučuje se pohybovat se ve městě po hlavních třídách, kde jsou policejní hlídky, nedoporučuje se vycházet v noci a hlavně nechodit v nočních hodinách na pláže, kde může dojít k napadení.

Na Sv. Lucii se jezdí po levé straně, silnice jsou solidně dlážděné, ale špatně značené, úzké a klikaté s prudkým stoupáním a klesáním. Silnice jsou málokde vybaveny ochrannými svodidly, a to i v místech, kde jsou prudké srázy. Jsou běžné dopravní nehody, místní řidiči nejsou příliš ohleduplní a obezřetní a hlavně nedodržují předepsanou rychlost. Specifické informace ohledně řidičských průkazů na Sv. Lucii, silniční daně, pojištění aut, povinné ručení aj. lze najít na webových stránkách www.stlucia.org.

Pro obchodní styk platí stejná pravidla jako pro ostatní země Karibiku, tzn., že se neočekává dochvilnost, toleruje se zpoždění příchodu k jednání a pracovním schůzkám se soukromými firmami do cca 30 minut, klasický oblek se nevyžaduje, je možno se dostavit ke schůzkám s firmami v košili s vázankou, k jednání na státních organizacích je obvyklý lehký oblek.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče na Sv. Lucii je omezená. V zemi jsou dvě vládou provozované nemocnice, v hlavním městě Castries a v Soufriere a dále malé soukromé nemocnice Tapion Hospital a Jude Hospital. Zdravotní cestovní služby jsou poskytovány na klinice Clinic (J.Q.‘s Plaza, Top Floor, Vieux Fort, telefon 758-4543282. Lékařské ošetření se platí před zákrokem a v hotovosti. Doporučuje se očkování proti hepatitidě A, proti hepatitidě B, pokud je pobyt delší než 6 měsíců, proti žluté zimnici pro cestovatele přijíždějící z afrických a některých amerických států (Guyana, Surinam, Střední Amerika apod.), doporučeno je přeočkování tetanu. Očkování proti choleře a obrně se nevyžaduje. Doporučuje se cestovatelům z ČR, aby se vybavili příslušným, co nejširším zdravotním pojištěním.

Nejběžnějším zdravotním problémem pro návštěvníky ostrova je průjem, je proto třeba dodržovat hygienické návyky a požívat jen pitnou vodu a oloupané nebo v nezávadné vodě omyté ovoce a zeleninu. Vyskytuje se také v malém rozsahu horečnaté onemocnění dengue, je třeba používat repelenty proti komárům a moskytům. Nejvyužívanější a doporučenou lékárnou je síť M and C Drugstore, která je také nejrozšířenější v Castries a Vieux Port a disponuje velkým sortimentem léků a lékařských přípravků do země dovážených.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Návštěvníci Sv. Lucie, kteří nejsou státními příslušníky ostrova, musí mít platný cestovní pas. Pro žádost o vízum se předkládá:

 • 2x foto rozměr pas
 • platný pas nejméně 6 měsíců
 • zpáteční letenka nebo lodní lístek do místa původu
 • kopie cestovního harmonogramu
 • doklad o hotelovém nebo soukromém ubytování
 • zvací dopis (pokud jde o pozvání přáteli nebo příbuznými, pak s telefonními čísly a adresou)
 • studenti – dopis ze školy, koleje nebo univerzity
 • doklad o dostatečných fondech
 • dopis o práci (Job Letter)

Vízum nepotřebují státní příslušníci Velké Británie, Kanady a USA a mohou vstoupit na území Sv. Lucie i bez pasu, za předpokladu, že mají odpovídající doklad o občanství a státní příslušnosti notářsky ověřený, mají platný zpáteční lístek na další destinaci a doba jejich pobytu nepřesáhne 6 měsíců.

ČR a její státní příslušníci přijíždějící na Sv. Lucii, podle nedávného ústního sdělení velvyslanci ČR v Caracasu, vízum nepotřebují, nicméně ZÚ tuto informaci od místních úřadů zatím písemně neobdržel. Podle dosavadní praxe platné od září 2007 bylo možno získat vízum při vstupu do země za poplatek 50 USD.

Držení, užívání drog nebo narkotrafikanství na Sv. Lucii podléhá tvrdým dlouholetým trestům vězení a vysokým pokutám.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Nedoporučuje se vycházet do centra města v nočních hodinách, navštěvovat odlehlá místa a periférie a vyhnout se večerním a nočním procházkám po plážích. Byly zaznamenány některé případy vzájemných střetů ozbrojených band a přestřelky, jejich výskyt je však značně sporadický. Nedoporučuje se nosit drahé šperky na vycházky po městě a větší množství finančních prostředků.

V období květen–listopad je běžný výskyt uragánů. Ostrov je vulkanicky aktivní.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí (do 31. 1. 2011) v Caracasu, Venezuela na adrese:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Quinta Isabel, Calle Los Cedros
Country Club de Caracas
Apartado 61.981
C a r a c a s 1060-A
VENEZUELA
Telefon: 0058-212-261 17 46, 261 85 28
Fax: 0058-212-266 39 87
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz, commerce_caracas@mzv.cz

Působnost ZÚ (do 31. 1. 2011):

Venezuela, Surinam, Guyana, Jamajka Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

V teritoriu není generální ani honorární konzulát ČR.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Sv. Lucii se nenachází žádná z výše uvedených českých institucí.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance: 911
 • Policie: 999
 • Hasiči: 911
 • Námořní pohotovost: 452 25 95
 • Policejní velitelství: 452 28 54
 • Protizločinecká linka: 458 28 80
 • Hasiči/ambulance Castries: 452 23 73
 • Voda – pohotovost: 452 53 44
 • Přírodní neštěstí: 452 38 02

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

ST. LUCIA CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE
P.O.Box 482
Vide Bouteille
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-452 31 65, 453 15 40
Fax: 001-758-453 69 07
e-mail: chamber@candw.lc

MINISTRY OF FINANCE, INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES, ECONOMIC AFFAIRS AND INFORMATION
5th Floor, New Government Buildin
Waterfront
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-453 78 80
Fax: 001-758-453 73 52
e-mail: pmoffice@candw.lc

MINISTRY OF PLANNING, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND HOUSING
Greaham Louisy Administrative Building
Waterfront
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-468 44 01, 468 44 19

MINISTRY OF COMMERCE, TOURISM, INVESTMENT AND CONSUMER AFFAIRS
Castries Wagterfront, Block A
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-451 66 43
Fax: 001-758-451 69 86

DIRECTOR OF TOURISM Mr. Milary Modeste
P.O.Box 221 Pointe Seraphine
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-452 40 94
Fax: 001-758-453 11 21

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
Waterfront, Block A
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-452 25 26, 452 35 04, 452 11 67
Fax: 001-758-453 63 14
e-mail: adminag@candw.lc

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, INTERNATIONAL TRADE AND CIVIL AVIATION
Conway Business Center, 7th Level
Waterfront
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-452 11 78, 453 77 62
Fax: 001-758-452 74 27
e-mail: foreign@candw.lc

MINISTRY OF LABOR RELATIONS, PUBLIC SERVICE AND CO-OPERATIVES
New Government Building, 4th Floor
Waterfront
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-453 19 91
Fax: 001-758-453 79 21

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek