Svatý Kryštof a Nevis: Ekonomická charakteristika země

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Sv. Kryštofu je závislá na turistice. Sv. Kryštof a Nevis byl posledním monokulturním výrobcem cukru ve Východním Karibiku do té doby, než vláda rozhodla (k 30. 7. 2005) o uzavření cukrovarnického průmyslu, a to po celé dekádě ztrát státem provozované cukrovarnické společnosti, které vyvrcholily neúrodou r. 2005. Aby vláda kompenzovala ztráty cukrovarnického průmyslu, angažovala se v programech diverzifikace zemědělského sektoru a stimulovala rozvoj jiných sektorů ekonomiky. Zavedla program investičních pobídek za účelem alokace domácích a zahraničních soukromých investic a školení místního personálu. Největší růst zaznamenala turistika a v současnosti je jedním z největších zdrojů deviz.

Ekonomika ostrovů Sv. Kryštof a Nevis, které jsou jedinou federací v Karibiku, zaznamenala největší růst v 90. letech, avšak uragány v r. 1998 a 1999 a teroristické útoky v USA v září 2001 těžce poškodily rozvíjející se sektor turistiky. Ke zlepšenému výkonu ekonomiky přispěly nové investice do turistiky, vč. výstavby hotelu Marriott a kongresového centra a výstavba turistických rezortů.

Diverzifikace zemědělského sektoru je jednou z priorit vládní politiky, která orientuje zemědělství zejména na pěstování zeleniny.

Ostrov Nevis, který má vlastní 5. členné národní shromáždění, svého premiéra a jeho zástupce, dosahuje jen menších úspěchů v úsilí o dosažení ekonomické životaschopnosti. Primární exportní komoditou Nevisu je bavlna, která však nepříznivě působí na erozi půdy. Nevis historicky postrádá úrodnou půdu, je menší než sousední St. Kryštof, a byl vždy méně vhodný pro pěstování cukrové třtiny. Je však vyhledávaným cílem pro turistiku.

Více než 70 % tvorby HDP představuje velkoobchod, maloobchod, komunikace a finanční a vládní služby. Zemědělství činí asi 3 % a průmysl 26 % tvorby HDP. Téměř polovina pracovní síly je zaměstnána v obchodě, hotelnictví a ve službách a zemědělství zaměstnává necelou třetinu pracovní síly. Nezaměstnanost se odhaduje na 20–25 %, i když oficiální statistika uvádí 4,5–5,1 %. Země je značně závislá na dovozech.

Míra inflace se pohybuje mezi 3 až 5 % (2009).

Přírodní zdroje: nevýznamné, hlavně orná půda na Sv. Kryštofu

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP v běžných cenách:

 • 403,9 mil. USD (2004)
 • 453,0 mil. USD (2005)
 • 486,7 mil. USD (2006)
 • 620,8 mil. USD (2007)
 • 772,7 mil. USD (2008)
 • 736,5 mil. USD (2009)
 • 719,5 mil. USD (2010)

HDP na obyv.:

 • 2008: 15 700
 • 2009: 14 800
 • 2010: 14 400

Růst HDP:

 • 2,8 % (2000)
 • 4,1 % (2005)
 • 4,6 % (2006)
 • 4,5 % (2007)
 • 4,6 % (2008)
 • -5,5 % (2009)
 • -1,5 % (2010)

Podí odvětví na tvorbě HDP:

 • zemědělství: 3 %,
 • průmysl: 26 %,
 • služby: 71 % (2009)

Inflace:

 • 4,5 % (2007)   
 • 3,2 % (2008)
 • 4,5 % (2009)

Nezaměstnanost:

 • 5,1 % (2008)
 • 6,2 % (2009)

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Průmysl

Turistika, stavebnictví, výroba oděvů a obuvi, nápojů a tabáku, těžební průmysl, montovny elektroniky a zejména finanční obchodní služby.

V zemi je jen několik málo firem, které se zabývají průmyslovou výrobou a jsou orientovány na lehký průmysl (textilní,  výroba obuvi, nápojový průmysl, zpracování cukrové třtiny a bavlny, kopry a těžba soli). Sv. Kryštof a Nevis má nejrozsáhlejší montovny elektroniky ve Východním Karibiku a rozvíjí úspěšně dále výrobu oděvů.

Těžební průmysl

Nejvýznamnější je těžba soli a lomová těžba písku a štěrku (cca 220 000 tun ročně) a drceného kamene (121 000 tun) pro stavebnictví.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Sektor stavebnictví zaznamenal oživení. Projekty veřejného sektoru zahrnovaly rekonstrukce silnic, rekultivaci pozemků a výstavbu přístavu, výstavbu nábřeží v Charlestownu, expanzi letiště a rozvoj infrastruktury pro dodávky vody. Významnou část růstu stavebnictví představovaly různé velké projekty, jako např. hotelová síť Sunrise Villas – Half Moon Bay, silniční zkratka West Basseterre, stavební expanze na rozšíření mezinárodního letiště Robert L. Bradshaw International Airport, kriketový stadion Warner Park Cricket Stadium a komplex závodů na zpracování ryb Old Road Fisheries Complex.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Hlavní zemědělskými plodinami jsou cukrová třtina, rýže, yamy, zelenina, banány, bavlna, arašídy a velkou roli hraje rybolov (krabi – významná exportní komodita zejména do Holandských Antil a Portorika), který zaznamenává stále rostoucí investice do nákupu rybářských lodí a moderního zpracovatelského zařízení. Roste význam podmořského rybolovu a zpracování ryb. Živočišná výroba se orientuje na chov hovězího dobytka, ovcí, prasat a drůbeže. Pastviny zaujímají  jen malou část rozlohy ostrovů (cca 2,7 %), stáda hovězího dobytka čítají cca 4 300 hlav, prasata 4 000, ovce 14 000 a kozy 14 400.

zpět na začátek

4.6. Služby

Finanční služby

Nová bankovní legislativa umožňuje snadno otevírat nové společnosti, avšak s dostatečnou kontrolou a ochranou před praním špinavých peněz. Většina bank má vlastní mezinárodní oddělení, která nabízejí možnosti otevírání dolarových účtů s atraktivními úrokovými sazbami. Sektor offshore obchodu pokračuje ve své expanzi s podporou vlády.

Turistika

Celkový počet návštěvníků ostrovů se ročně pohybuje kolem 200 tisíc. Turistika a s ní spojená odvětví jsou nejvýznamnějšími sektory pro příliv deviz a zahraniční investice. Ostrovy jsou populární americkou turistickou destinací. Cca 1 000 amerických občanů žije trvale na ostrovech, zejména studenti a personál Rossovy veterinární školy a lékařské univerzity Americas, který  tvoří významnou část americké populace.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Námořní – byl dokončen komplex Cruise Ship Pier Complex v Basseterre Bay, umožňující vstup dvou nákladních 80.000ti tunových lodí a 2–3 menších lodí s ponorem 20 stop a kotviště pro výletní miniparníky. V Long Point, na jihozápadním pobřeží Nevisu, se dokončuje výstavba přístavu. Přístavy s hlubokým ponorem jsou v Basseterre a v Charlestownu.

Železniční – 57 km, úzkokolejná železnice na Sv. Kryštofu používaná pouze pro transport cukrové třtiny

Silniční – dálnice 300 km, 126,4 km silnic dlážděných, 125 km nedlážděných, 50 km nezpevněný povrch

Letecká – letiště:       

 • Sv. Kryštof – The Robert Liewelyn Bradshaw International Airport – dvě míle od Basseterre
 • Nevis – The Newcastle Airport, 6 mílí od Charlestownu

Letecké společnosti operující na Sv. Kryštofu a Nevisu:

 • na letišti R. L. Bradshaw, St. Kitts – American Eagle, BWIA, Crusin Air, LIAT, Winair        
 • na letišti Newcastle, Nevis – Air St. Kitts/Nevis, Carib Aviation, Coastal Air, LINI´and WINAIR, mezinárodní přístup na letiště na Nevisu je možný přes Sv. Kryštof, Antiguu a St. Maarten     

Letecká nákladní přeprava:

 • AINERIJET SERVICE – telefon 869-465 88 61
 • AMERICAN AIRLINES – telefon 869-465 84 90
 • BWIA – telefon 869-465 84 44
 • EVELYN`S TRAVEL – telefon 869-469 93 33 (na Nevisu)     

Telekomunikace

Firma Cable and Wireless (St. Kitts-Nevis) Ltd. je smíšenou společností firmy Cable and Wireless a vlády Sv. Kryštofu a Nevisu. Tato smíšená společnost poskytuje veškeré domácí a mezinárodní telekomunikační služby na oba ostrovy s digitalizací a fibrooptickým kabelem. Nabízené služby zahrnují direct dialing, leased circuits, Internet, a CLASS Services and Voice Mail. ISDN je k dispozici na vyžádání. Firma také poskytuje služby mobilní telefonie.

Kód země pro volání ze zahraničí je 001-869 + místní číslo.

Rozhlasové a televizní vysílání – 3 AM radio stanice a 2 TV stanice, dále kabelový TV systém

Noviny

Vycházejí 4 týdeníky, The Leeward Times, The Democrat a The Observer vydávané týdně a Labor Spokesman jednou za 14 dní.

Energetika

Místní napětí je 230 V/60 cyklů, výroba elektrické energie 130 mil. kWh (2009), což odpovídá vlastní spotřebě. Jaderná energetika v zemi není.

Federace Sv. Kryštof a Nevis (SKN), stejně jako další malé ostrovní státy v Karibiku, je ekonomicky zranitelná a citlivá na vnější faktory, jako je fluktuace cen energií a zejména vysoké ceny ropy. Energetický systém ve většině malých ostrovních rozvojových zemí je nevýkonný a nákladný a přispívá ke zranitelnosti všech národních ekonomik. Ceny elektrické energie na SKN jsou obecně mezi 20–35 centy (US) za kWh, což je mnohem více než ceny v USA nebo v Evropě. Výroba elektrické energie je převážně na bázi v mixu fosilních paliv,  dřeva, petroleje a baterií.

SKN je čtvrtým karibským ostrovním státem, který se připojil ke globální iniciativě udržitelného rozvoje ostrovní energetiky (Global Sustainable Energy Islands Initiative) a Organizace amerických států již spolupracuje s vládou SKN od června 2006 na průzkumu geotermálního energetického potenciálu, jako součásti Geo-Caraibes Project.

Další údaje o energetice je možno získat na adrese: THE ELECTRICITY DEPARTMENT, telefon 869-465 20 00 (Sv. Kryštof) a telefon 869-469 55 21 (Nevis).

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

USA poskytuje ostrovům ekonomickou podporu, Sv. Kryštof a Nevis jsou příjemcem US Caribbean Basin Initiative. Americká pomoc je poskytována prostřednictvím multilaterálních organizací, jako je World Bank a Caribbean Development Bank (CDB) a kanceláře USAID na Barbadosu. Ostrovy požívají také výhod vyplývajících z amerických vojenských cvičení a projektů humanitárního charakteru ve stavebnictví.

SKN je výhradně příjemcem rozvojové pomoci, není poskytovatelem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek