Svatý Kryštof a Nevis: Finanční a daňový sektor

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 • Příjmy 2009: 215 mil. USD
 • Výdaje 2009: 236 mil USD.

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance (běžná, kapitálový,finanční účet), devizové rezervy za posledních v letech 2001 až 2004 (v mil. USD)
Rok 2001 2002 2003 2004
Běžný účet -107,0 -124,4 -121,6 -88,9
Zboží -111,6 -114,5 -123,1 -118,0
Export zboží 52,5 61,5 54,9 53,3
Dovoz zboží 166,4 177,5 180,4 175,4
Zboží na cestě 2,3 1,4 2,4 4,1
Služby 23,0 11,7 27,2 53,0
Doprava -19,4 -21,9 -24,1 -24,9
Cesty 53,8 49,5 67,2 93,7
Pojišťovací služby -6,3 -7,3 -7,2 -7,1
Finanční služby 5,4 4,3 3,8 6,0
Vládní služby -0,1 -1,1 -1,4 -0,5
Ost. obch. služby -10,4 -11,9 -11,1 -14,4
Důchody -34,5 -38,0 -43,8 -42,2
Kompenzace zam. -2,7 -2,7 -3,3 -2,9
Investiční -31,8 -35,2 -40,5 -39,3
Běžné transfery 16,1 16,4 18,1 18,2
Vláda obecně -1,2 -0,4 -0,5 -1,3
Ost.sektory 17,2 16,9 18,6 19,6
Kapitálový a finanční účet 124,8 130,9 104,4 99,5
Kapitálový účet 10,3 14,6 5,2 5,4
Kapitálové transfery 10,3 14,4 5,0 5,4
Nefinanční aktiva - 0,2 0,2 -
Finanční účet 114,5 116,3 99,2 94,1
Přímé investice 88,1 79,8 65,1 46,1
Portfoliové investice 42,7 30,4 43,6 -9,8
Ostatní investice -16,3 6,2 -9,4 57,8
Celková bilance -6,2 2,1 16,2 3,1
Financování -11,6 -8,6 1,0 -13,6
Změny ve vládních aktivech 0,1 0,2 - 0,0
změny v rezervách -11,7 -8,9 1,0 -13,6

Pramen: Caribbean Community Secretariat, Statistics, červen 2006

Saldo běžného účtu platební bilance:

 • 2007: -163 mil. USD
 • 2008:  -187 mil. USD
 • 2009: -211 mil. USD

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční veřejný dluh (v % HDP)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
49,2 64,8 75,0 86,8 77,5 67,1 84,0 112,0 136,0 185,0

Pramen: IMF

V roce 2009 dosáhla výše zahraničního dluhu historicky zatím nejvyšších 185 % HDP.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Federace Sv. Kryštof a Nevis je členem Východokaribské měnové unie (ECCU) a Východokaribské centrální banky (ECCB), která emituje měnu, východokaribský dolar pro všechny členy ECCU. Tato centrální banka také řídí měnovou politiku a reguluje činnost národních bank a dohlíží na aktivity komerčních bank v členských zemích ECCU.

Centrální banka – EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK (ECCB), P.O.Box 89, Basseterre, St. Kitts and Nevis, telefon – 869-465 25 37, fax – 869-465 10 41.

Finanční systém na Sv. Kryštofu a Nevisu tvoří zahraniční banky, komerční banky,  úvěrové svazy, pojišťovací společnosti, fundace národního rozvoje a finanční instituce, stavební spořitelny a záložny, zápůjční asociace a finanční společnosti.

Regulatorní rámec domácího bankovního systému je upraven dvěma hlavními  legislativami, a to ECCB Agreement Act z r. 1983 a jeho dodatky a bankovními zákony, Banking Acts, pro provozování bankovních obchodů v teritoriu. Harmonizovaný bankovní zákon uznává Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) jako hlavní finanční autoritu s regionální působností pro země Karibiku a deleguje své pravomoci na národní komerční banky.

Hlavní banky

Basseterre:   

 • Bank of Nova Scotia  
 • Barclays Bank 
 • Development Bank of St. Kitts-Nevis Royal Bank of Canada 
 • St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Ltd.       

Charlestown: 

 • Bank of Nevis
 • Bank of Nova Scotia  
 • Barclays Bank
 • Development Bank of St. Kitts-Nevis Caribbean Banking Corporation          
 • St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank

Pojišťovny

Na Sv. Kryštofu a Nevisu je celkem 5 pojišťoven:

 • Barbados Mutual Life and Assurance Society
 • British American Insurance
 • Colonial Life Insurance (Trinidad)
 • St. Kitts and Nevis Insurance
 • National Caribbean Insurance

Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) má své sídlo na Sv. Kryštofu a Nevisu.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Fyzické osoby, rezidenti, neplatí žádné osobní daně z příjmu, právnické osoby platí daň z příjmu ve výši 38 %, plánuje se další snížení na 35 %. V platnosti je zákon o fiskálních pobídkách (Fiscal Incentive Act), který umožňuje různé další daňové úlevy.

Daň ze zisku a z kapitálových výnosů 0 %.

Dále se vybírá daň z půdy (Land Tax) a z domů (House Tax). Domovní daň ve výši 5 % z ročních brutto nájemní hodnoty pro rezidence na Sv. Kryštofu a Nevisu.

Offshore obchodní firmy na Nevisu – požívají poskytovaných výhod ve finančních službách a právní ochraně. Detailní informace lze získat na:

THE REGISTER
Offshore Companies
Springate Building
Government Road
Charlestown
Nevis
W.I.
telefon – 869-469 14 69
fax – 869-469 10 81

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek