Svatý Kryštof a Nevis: Investiční klima

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Trh je liberální a vláda vytváří co největší prostor pro příliv zahraničního kapitálu celou řadou investičních pobídek, stanovených zákonem Fiscal Incentives Act. Nejvýznamnější investiční pobídky jsou tyto:

 • daňové prázdniny až 15 let
 • slevy z daní až na 5 let
 • výjimky z cla a celních poplatků na materiál a zařízení nezbytné pro založení a provoz firmy
 • repatriace zisků, dividend, těžebních poplatků (royalties) a importovaného kapitálu ve smyslu smlouvy s Ministry of Finance
 • nulové osobní daně z příjmu

Průmyslové podniky v agroprůmyslu:

Vláda Sv. Kryštofu a Nevisu podporuje investice v rozličném sortimentu agroprůmyslové výroby, a to zejména v těchto oborech:

 • destilace rumu a využívání vedlejších produktů cukrovarnického průmyslu
 • porážka a zpracování hovězího dobytka a mlékárenská výroba
 • výroba cukrovinek
 • konzervování a zpracování ovoce a zeleniny
 • produkce ovoce a zeleniny na export
 • malovýroba žvýkaček
 • chov ryb a mořských živočichů
 • rybolov v hluboké vodě a zpracování ryb

Vyhláška Hotel Aids Ordinance

Poskytuje bezplatné koncese (celní úlevy a poplatky za užívání mola) na zboží určené pro výstavbu, rozšíření a vybavení hotelů. Vyhláška o dani z příjmu poskytuje speciální daňové úlevy pro majitele hotelů, kteří získali licenci v rámci Hotel Aids Ordinance.

Zisky nebo výnosy hotelů s více než 30 lůžky jsou vyňaty z daně z příjmu na dobu 10 let, hotely s méně než 3 pokoji na dobu 5 let.

Výjimky z dovozních cel – firmy klasifikované v rámci daňových prázdnin mohou dovážet na Sv. Kryštof a Nevis bezcelně veškeré vybavení, strojní zařízení, náhradní díly a suroviny používané ve výrobě.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přestože nejsou k dispozici ani indikativní údaje v cizí měně o odvětvové a teritoriální struktuře přímých zahraničních investic na SKN, je zřejmé, že tyto PZI směřují zejména do odvětví služeb, a to do finančního a bankovního sektoru a pojišťovnictví a dále do turistiky a služeb pro turistiku, včetně stavebních projektů hotelových sítí, restaurací a jen málo do odvětví průmyslové výroby. Lze odhadnout, že se mohou pohybovat ročně kolem 15 % HDP.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

České investice v teritoriu nejsou registrovány.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektor služeb finančních a bankovních, turistika a s ní spojená odvětví, event. zpracovatelský průmysl (cukrovarnictví, nápojový průmysl, oděvní průmysl)

Privatizační projekty v zemi nejsou, rozvojové projekty jsou financovány především ze zdrojů mezinárodních finančních institucí (IBD, IMF), regionálních zdrojů a bilaterálně z USA a Velké Británie.

The Development Bank of St. Kitts and Nevis schválila půjčky určené na rozvoj vzdělání, financování hypoték na byty, zemědělství a rozvoj průmyslu.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika pro investice v teritoriu jsou velmi malá.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek