Svatý Kryštof a Nevis: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

Komuniké o navázání diplomatických styků bylo podepsáno 8. 4. 2010.

ČR nemá s Federací Sv. Kryštof a Nevis uzavřené žádné smluvní vztahy.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let (v tis. USD)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007/1-10
Vývoz 0 0 0 0 0 0 80
Dovoz 11 201 261 758 317 878 1 015
Obrat 11 201 261 758 317 878 1 095
Saldo -11 -201 -261 -758 -317 -878 -935

Pramen: statistiky ČSÚ, prosinec 2007

V následujících letech byl vzájemný obchod zanedbatelný a neobjevoval se ve statistikách.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky:

Český export se v posledních cca 10 letech do tohoto teritoria nerealizoval, první vývozní obchodní případ byl zaznamenán až v r. 2007, komoditu se nepodařilo identifikovat.

Hlavní dovozní položky:

Elektrické motory, generátory (ne soustrojí), výrobky tiskařské vč. obrazů a rytin, stroje, přístroje, nástroje měřící, kontrolní, otáčkoměry, taxametry, krokoměry, tachometry.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Trh je miniaturní, jak co do rozlohy, tak počtu obyvatel, orientuje se téměř výhradně na turistiku a tranzitní služby pro cestovní ruch, odkud plynou do země největší příjmy. Pro české podnikatele je to trh velmi malý, neperspektivní a nezajímavý. V posledních nejméně sedmi letech se do teritoria nerealizoval žádný český export ani nebyly zaznamenány žádné konkrétní poptávky.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Caracas nemá informace o nejdůležitějších firmách na Sv. Kryštofu a Nevisu, které by obchodně spolupracovaly s českými partnery. Joint venture ve vzájemném obchodu nejsou registrovány a ani nejsou rozpracovány žádné jiné formy ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Viz bod. 7.4.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytla nikdy v minulosti Federaci Sv. Kryštof a Nevis rozvojovou ani humanitární pomoc.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické údaje o vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou k dispozici, SKN evidence tohoto druhu nezpracovává.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek