Svatý Kryštof a Nevis: Zahraničně-politická orientace

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

ACP, CARICOM, CDB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, IBD, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, MIGA, OECS, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WTO

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Federace Sv. Kryštof a Nevis udržuje diplomatické vztahy s USA, Kanadou, Velkou Británií, Francií, Ruskem, Tchaj-wanem, Kubou a Jižní Koreou, jakož i s mnoha latinskoamerickými zeměmi a sousedními zeměmi Východního Karibiku. Je členem Commonwealthu, OSN a některých agentur OSN, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Organizace amerických států, Organizace Východokaribských států, Východokaribského regionálního bezpečnostního systému (RSS), Karibského společenství a Společného trhu CARICOM. Východokaribská centrální banka má ústředí na Sv. Kryštofu.

Bilaterální dohody

Sv. Kryštof a Nevis má podepsané bilaterální obchodní dohody s Kolumbií, Kostarikou, Kubou, Dominikánskou republikou a Venezuelou v rámci CARICOMu. Požívá výhod vyplývajících ze Všeobecného systému preferencí, z Caribbean Basin Initiative (CBI) a Canadian Programs for Commonwealth Caribbean Trade, Investment and Industrial Cooperation (CARIBCAN).

Regionální dohody

Sv. Kryštof a Nevis participuje na řadě regionálních a preferenčních obchodních ujednání, zejména v CARICOMu a Organizaci východokaribských států (OECS). Je součástí měnové unie v rámci OECS a jedná s EU o Smlouvě o ekonomickém partnerství prostřednictvím CARIFORUM. Země je rovněž zapojena do jednání o FTAA (Free Trade Area of the Americas) na západní hemisféře.

Multilaterální dohody

Sv. Kryštof a Nevis je členem Světové obchodní organizace (WTO), GATTu a MFN.

Ostrovy jsou strategicky položeny v Závětrných ostrovech, blízké námořní dopravní linky do USA, Portorika a Panenských ostrovů (USA) jsou příhodné pro pašeráky drog. Vláda ostrovů spolupracuje s USA v boji proti narkotrafiku. V r. 1995 vláda podepsala dohodu o posílení námořního zákona s USA, extradiční dohodu v r. 1996 a dohodu o vzájemné právní pomoci v r. 1997.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

ČR nemá se Sv. Kryštofem a Nevis uzavřeny žádné bilaterální smlouvy. Komuniké o navázání diplomatických styků bylo podepsáno 8. 4. 2010.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek