Svatý Kryštof a Nevis: Základní informace o teritoriu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Federace Sv. Kryštof a Nevis
 • Federation of Saint Kitts and Nevis (anglicky
 • Federación de San Cristóbal y Nieves (španělsky)

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • celková 261 km2
 • Sv. Kryštof  168 km2  
 • Nevis 93 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • celkem: 55 tisíc  (2009), z čehož asi 40 tisíc na Sv. Kryštofu a 15 tisíc na Nevisu
 • hustota na km2: 165/km2
 • pracovní síla: asi 25 tisíc os.
 • podíl pracovní síly: 47 % populace

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 2,2 % (2009)

Vzdělanost:

 • povinná školní docházka 9 let, vzdělanost 98 % (2009)

Zdravotní péče:

 • dětská úmrtnost 14/1 000 obyvatel
 • délka života: muži 70 let, ženy 76 let

Nezaměstnanost:

 • 5,1 % (2006 odhad)

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • převládá obyvatelstvo afrického původu, dále potomci britského, portugalského a libanonského původu

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • hlavně anglikánské
 • evangeličtí protestanti
 • římskokatolické menšiny

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina
 • anglické patois

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění

 • 14 farností

Hlavní město

 • Basseterre, 15 000 obyvatel (odhad)

další města

na Sv. Kryštofu:

 • Sandy Point Town
 • St. Paul’s  
 • Saddlers
 • Cayon
 • Old Road Town
 • Challengers

na Nevisu:

 • Charlestown
 • Cotton Ground
 • Newcastle

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • ECS – východokaribský dolar, 100 centů,
 • fixní kurz 2,70 ECS = 1 USD

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna – Nový rok
 • 2. ledna – Karneval
 • 1. pondělí v květnu – Svátek práce (Labor Day)
 • 1. pondělí v srpnu – Bankovní den (Banking Day)
 • 19. 9. – Den nezávislosti
 • 14. 11. – Narozeniny Prince z Walesu
 • 25. 12. – Vánoce
 • 26. 12. – Vánoce
 • 30. 12. – karneval

pohyblivé svátky – Velký pátek a velikonoční pondělí

Pracovní doba

 • obchody – pondělí–pátek 8:00–16:00/16:30
 • úřady – dtto

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obvyklé pro oblast anglicky mluvícího teritoria v Karibiku. ZÚ nemá žádné speciální  poznatky o zvláštních a místních zvyklostech na tomto minitrhu, které by se vymykaly běžným uzancím obchodního jednání. I na těchto ostrovech není dochvilnost pracovních schůzek silnou stránkou místních partnerů, nicméně partneři si zakládají na obvyklých zdvořilostech a oceňují zájem o dění na ostrovech a jejich zapojení do mezinárodního obchodu. Nezanedbatelnou součástí obchodních jednání je projevení zájmu o rodinu a tamní životní podmínky a především dosažené úspěchy partnerské firmy na regionálním i mezinárodním trhu.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na ostrovech Sv. Kryštof a Nevis jsou dvě větší nemocnice, a to na Sv. Kryštofu a na Nevisu:

Joseph N. France General Hospital
St. Kitts
telefon: 869-465 25 51
fax: 869-466 66 81

Tato v zemi největší všeobecná nemocnice je vybavena 156 lůžky a je nejlepší traumatologickou nemocnicí vč. oddělení chirurgie pro případ nehod a pohotovosti, rentgenu, diagnostické laboratoře, krevní banky. Případy hemodialýzy a CT scanning je nutno převážet mimo ostrov. Nemocnice nemá centrum proti popáleninám.

Alexandra Hospital
Nevis
telefon 869-469 54 73
fax 869-469 59 56

52 lůžek, nemocnice vybavena rentgenem, CT scannerem, nemá krevní banku ani zařízení na dialýzu, nejbližší hyperbarická komora je na St. Eustatius. Diagnostická laboratoř má omezenou kapacitu, není centrum proti popáleninám. V nemocnici je pouze 9 lékařů a 3 chirurgové, neprovádějí se operace srdce, větší ortopedické zásahy a operace mozku, pacienti jsou převáženi na Trinidad, Portoriko a Miami.

Dále je v zemi malá veřejná nemocnice v Sandy Point, na Svatém Kryštofu, soukromé nemocnice neexistují, ale soukromí lékaři a odontologové provozují své privátní praxe. Zdravotní péče se poskytuje, jak v nemocnicích, tak u soukromých lékařů, proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na cestu z ČR.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro cesty občanů s českým cestovním pasem na Sv. Kryštof a Nevis se vyžaduje vízum. Při tranzitu na SKN kratším než 24 hodin při pobytu na letišti se vízum nepožaduje. Pas musí mít platnost minimálně 6 měsíců od data vystavení, za obyčejné vstupní vízum se platí 45 Lstg plus 5 Lstg poštovné. Platnost víza je obvykle 3 měsíce. Na vystavení víza si SKN rezervuje 2–3 dny.

Žádosti o vízum se předkládají na konzulát nebo konzulární sekci High Commission nebo britský konzulát v zemích, kde není HC zastoupen, cestovatelé z ČR na:

BRITISH FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE
telefon: 0845-850 28 29
webové stránky: www.fco.gov.uk, kde lze získat také další doplňující informace k vízové praxi.

Zvláštní režim platí pro státní příslušníky členských zemí Caricomu, kteří vízum pro vstup na Sv. Kitts a Nevis nepotřebují.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Politická a ekonomická situace v zemi je stabilní, bezpečnostní situace je klidná a nehrozí mimořádné nebezpečí teroristických útoků na civilní obyvatelstvo nebo pouliční nepokoje či demonstrace motivované nespokojeností obyvatelstva s vnitřní situací v zemi. Existuje však běžná pouliční kriminalita, jedna z nejvyšších na Antilách (větší je jen na Jamajce a amerických Panenských ostrovech), jejíž rozsah zatím nepřekračuje hranice únosnosti. Přesto se nedoporučuje cizincům navštěvovat málo frekventovaná místa nebo periférie, kde toto nebezpečí je vyšší.

Zvýšené riziko také může přinést pravidelné období uragánů od května do listopadu.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do 31. 1. 2011)

Adresa:           

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A
VENEZUELA
telefon: 0058-212-261 17 46, 261 85 28
fax: 0058-212-2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz; commerce_caracas@mzv.cz – pro obchodní problematiku

Působnost ZÚ Caracas:

Venezuela, Guyana, Surinam, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

Honorární konzulát ČR na ostrovech Sv. Kryštof a Nevis není.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech Sv. Kryštof a Nevis své zastoupení ani kontaktní kancelář.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Hasiči – 869-469 34 44/333
 • Policie – 869-469 53 91/911
 • Ambulance – 911
 • Letecká ambulance – 869-465 28 01
 • Nemocnice Sv. Kryštof – 869-465 25 51
 • Nemocnice Nevis – 869-469 54 73

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

Na Sv. Kryštofu

Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)
P.O.Box 89
Basseterre
telefon: 869-465 25 37
fax: 869-465 10 51

Ministry of Finance
Government of St. Kitts and Nevis
Rams Building – Liverpool Row
Basseterre
telefon: 869-465 11 53
fax: 869-465 11 54

Ministry of National Security, Finance Planning and Information
P.O.Box 186, Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-465 52 02

Ministry of Communications, Works and Public Utilities
P.O.Box 186, Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-465 06 04

Ministry of Lands, Housing and Agriculture
Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-456 52 02

Ministry of Trade and Industry
Church Street,
P.O.Box 186
Basseterre
telefon: 869-465 25 21/41 06
fax: 869-465 17 78

Ministry of Tourism, Culture and Environment
Pelican Mall
P.O.Box 132
Basseterre
telefon: 869-465 40 40
fax: 869-465 87 94

St. Kitts-Nevis Chamber of Industry and Commerce
P.O.Box 332
Basseterre
telefon: 869-465 29 80
fax: 869-465 44 90
e-mail: Sknchamber@caribsurf.com

St. Kitts-Nevis Hotel Association
P.O.Box 438
Basseterre
telefon: 869-465 53 04
fax: 869-465 77 46

St. Kitts-Nevis Manufacturers‘ Association
P.O.Box 392
Basseterre
telefon: 869-465 66 26

St. Kitts Urban Development Corp. Ltd.
P.O.Box 838
Basseterre
telefon: 869-466 50 21
fax: 869-466 50 20
e-mail: udccorp@caribsurf.com

Ms. Beverly Harris – Director of Statistics
Statistics Division
Ministry of Sustainable Development
P.O.Box 186
Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-466 73 98
e-mail: stats@sisterisles.kn

Na Nevisu

Industrial development unit
The Cotton House
Market Street
Charlestown
telefon: 869-469 55 21
fax: 869-469 54 85

Ms. Eren Hamley
Director of Statistics
Statistics Department
Ministry of Finance
Nevis Island Administration
Charlestown
Nevis
telefon: 869-469 13 52
fax: 869-469 03 36
e-mail: statsnevis@yahoo.com

Správní orgány ostrova Nevis sídlí  na adrese:

Premier‘s Ministry
Cotton House
Market Street
Charlestown
Nevis
telefon: 869-469 55 21
fax: 869-469 54 85

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek