Svatý Kryštof a Nevis: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Tento trh je natolik limitován svou rozlohou a počtem obyvatelstva, jakož i svou orientací na tradiční obchodní partnery z USA a Velké Británie, že prakticky neexistují prodejní a distribuční kanály na individuální odbyt českého zboží na trhu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem neexistuje v zemi síť místních zástupců a obchodní případy exportní realizace se realizují na bázi ad hoc.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil, zejména z členských zemí Caricomu, jsou velmi liberální, nepředepisují poměr místních pracovníků k zahraničním a neexistují žádné formy diskriminace v druhu pracovní činnosti a rozdílnosti v odměňování.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V rámci Federace Sv. Kryštof a Nevis má ostrov Nevis značný stupeň autonomie, který mu umožňuje legislativa odlišná od federativní. Podniky na Nevisu si mohou vybrat legislativu buď federace, nebo vlastní ostrovní, zatímco firmy na Sv. Kryštofu mohou používat pouze federativní. Na SKN mohou být zřízeny následující formy společností:

St. Kitts and Nevis Private Company (St. Kitts a Nevis)

Může být omezena akciemi nebo garancemi, které jsou vytvořeny podle zákona o firmách Companies Act z r. 1996 a mají následující charakteristiky:

 • vyžaduje se minimálně jeden akcionář a maximálně povolených je 50
 • mohou být vydávány buď registrované akcie, nebo na nositele
 • soukromé firmy musejí mít nejméně jednoho ředitele, každá společnost musí mít sekretáře a může mít jednoho nebo více asistentů sekretáře
 • společnosti musejí svolávat roční valnou hromadu, s výjimkou, kdy akcionáři písemně nesouhlasí se jejím neuskutečněním
 • nejsou vyžadovány žádné roční výkazy
 • jsou zakázány určité výrazy jménem společností a označení společností musí končit „limited“, „corporation“ nebo jejich zkratek
 • všechny společnosti musí mít zaregistrován úřad ve federaci a rejstřík členů

a dále:

 • St. Kitts and Nevis Public Company (St. Kitts and Nevis)
 • St. Kitts and Nevis Exempt Private Company (St. Kitts and Nevis)
 • St. Kitts and Nevis International Business Company (Nevis)
 • St. Kitts and Nevis Limited Partnership (St. Kitts and Nevis)
 • St. Kitts and Nevis Exempt Limited Partnership (St. Kitts and Nevis)
 • St. Kits and Nevis Limited Liability Company (Nevis)
 • St. Kitts and Nevis Trusts (St. Kitts and Nevis)
 • St. Kitts and Nevis International Exempt Trust (Nevis)
 • St. Kitts and Nevis Multiform Foundation Ordinance (Nevis) a další

Všechny firmy na SKN musí být zaregistrovány na Registrar of Companies s poplatkem 540 ECS (200 USD), akcionářská hromada může být elektronickou formou.

Tzv. exempt (zproštěné) soukromé společností neplatí žádné důchody, kapitálové výnosy, zadržovací daně nebo kolky, pokud vedou své obchody výhradně s osobami nerezidentními ve federaci. Mezinárodní obchodní společnosti na Nevisu jsou ustaveny podle Nevis Business Corporation Ordinance 1984, jsou vyňaty z daní, nevyžaduje se minimální kapitál, minimální počet ředitelů jsou 3, ale nemají přístup k dohodám o dvojím zdanění SKN.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Nejsou kladeny žádné mimořádné požadavky na formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy, které by byly odlišné od běžné praxe v zemích Karibiku a Latinské Ameriky. S ohledem na malé teritorium, jakým jsou ostrovy Sv. Kryštof a Nevis, a váhu přítomnosti ekonomických subjektů z USA a Velké Británie, nejsou výdaje na propagaci, reklamu a zejména marketingové zpracování trhu používané místními firmami, významné.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z dodavatelsko odběratelských vztahů je nutné využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou obecně drahé. Je proto vhodné řešit případné spory smírčím řízením a vyhnout se arbitrážím.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek není na Sv. Kryštofu a Nevisu upraven zákonem, nýbrž je předmětem volného nabídkového řízení národních i mezinárodních firem, které však se značnou převahou vyhrávají zahraniční firmy, nejvíce investující na trhu, a to zejména britské a americké společnosti. Firmy však musí být registrovány na Ministerstvu financí SKN.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Problémy i rizika místního trhu jsou na běžné úrovni a při řádném komerčním zajištění návratnosti dodávek realizovaných ze zahraničí nehrozí větší nebezpečí ztráty nebo nedobytnosti pohledávky. Trh je politicky stabilní, nejsou signály o příp. změnách stávajícího systému v zemi a politicko ekonomických změnách, které by mohly postihnout subjekty zahraničního obchodu. Přesto se však doporučuje pečlivý výběr vhodného kvalitního a bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a renomovaných auditorských společností ze získávání důvěryhodných kvalitních informací o partnerovi.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví je upravena národní legislativou, a to těmito zákony:

Průmyslové vlastnictví

 • Patenty – registrace UK Patents Act z r. 1925, kap. 190 s dodatkem z r. 1956 a registrace UK Patent Rules 1 4/1927
 • Zákon kap. 189 3/1906, 21/1921, SRO 19/1956, 26/1961
 • Patents Regulations z r. 1933
 • UK Designs (Protection) Act z r. 1930
 • obchodní známky Zákon 1887
 • Trade Marks Rules 1958
 • průmyslové vzory – viz patenty

Supervizorním ministerstvem nad průmyslovým vlastnictvím je:

Ministry of Justice and Legal Affairs
Attorney General‘s Chamber
Government Headquartes
Church Street
Basseterre
telefon: 001-869-4652521, 4652127
fax: 001-869-4651001
e-mail: attygenskn@caribsurf.com

Úřad průmyslového vlastnictví:

Registrar of the High Court, Trademarks, Patents and Copyright
High Court Registry
Judicial and Legal Complex
East Independence Square
Basseterre
telefon: 001-869-465 20 09
fax: 001-869-46 524 82, 465 50 40

Autorská práva

Zákon o autorských právech 366, z dubna 1919

Autorská práva a práva související:

Ministry of Justice
Attorney-General‘s Chamber
Government Headquarters
P.O.Box 164
Basseterre
telefon: 001-869-465 25 21

Členství v mezinárodních organizacích o ochraně duševního vlastnictví:

 • WIPO
 • Dohoda WIPO od listopadu 1995
 • Pařížská konvence (Průmyslové vlastnictví) od dubna 1995
 • Bernská konvence (Literární a umělecká díla) od dubna 1995
 • PCT (Patenty) od října 2005
 • Dohoda z Nice (Mezinárodní klasifikace zboží a služeb) od října 2005

WTO – člen a signatář Dohody TRIPS od února 1996

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka je díky tradičním a dlouholetým partnerům z USA a Velké Británie, kteří investují na trhu, hodnocena jako dobrá. Mezinárodní ratingové instituce hodnotí trh jako solidního partnera, který neregistruje žádné prošlé nebo sporné pohledávky.

Pro české partnery platí nutnost využívání mezinárodních platebních instrumentů, zejména plateb neodvolatelným potvrzeným akreditivem, případně s odloženou splatností. Nutné je ověření bonity tamního partnera před realizací obchodního případu, a využívání konzultantských služeb bankovních institucí a kancelářských informací. Úvěrové dodávky se doporučuje realizovat jen s maximální mírou zajištění devizové návratnosti, při využití všech bankovních instrumentů.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi se neorganizují žádné významné veletrhy a výstavy, pouze výstavy regionálního a oborového charakteru (zemědělské burzy aj.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek