Svatý Tomáš a Princův ostrov: Zahraniční obchod a investice

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (mil. USD)

6

11,9

12,6

16,9

13,6

11,3

Dovoz (mil. USD)

141

118

126

135,6

119,1

125,4

Bilance (mil. USD)

-135

-106

-113

-188,7

-105,5

-114,1

Zdroj: UN Comtrade, Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Princípe

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je hlavním exportním trhem Svatého Tomáše, přičemž mezi nejvýznamnější klienty patří  Německo, Nizozemí, Portugalsko a Španělsko, do kterých míří přibližně 85, 6 % celkového vývozu.
V oblasti dovozů je nejdůležitějším dodavatelem Portugalsko s podílem téměř 58, 2 % na celkovém dovozu. Další v pořadí je Angola s 15, 2 %, Čína s 5,3 % a dále USA a Gabun, jejichž podíly nepřesahují tři procenta.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Svatý Tomáš vyváží zejména kakao (68 % vývozu), kopra, káva a palmový olej, dováží se zemědělské produkty (40 %), paliva (10 %) a hotové výrobky (50 %).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi existuje příslušná legislativa a jsou zde tři bezcelní/offshore zóny:

- letiště Svatý Tomáš, 20 ha

- Baia das Agulhas (Princův ostrov)

- Centro de negocios offshore

Více viz příslušný úřad Autoridade das Zonas Francas.

Tel:(+239)221178 - Fax: (+239)227643 - C.P: 1012

e-mail: azf@cstome.net

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Svatý Tomáš nepublikuje oficiální statistiky o přímých zahraničních investicích. Zahraniční investice jsou především portugalského původu, příkladem může být místní telekomunikační společnost. Zprávy o možných těžitelných zásobách ropy v posledních letech přilákaly zájem potenciálních investorů především z USA.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zákon o investicích z r. 2008, který nahradil předchozí Código de Investimentos z r. 1992, si klade za cíl přilákat do země zahraniční investory.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: