Svatý Tomáš a Princův ostrov: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále v textu zkráceně Svatý Tomáš)

República Democrática de São Tomé e Príncipe

Složení vlády (k 1. 6. 2018):

Evaristo Carvalho, zvolen v roce 2016; o výkonné kompetence se dělí s premiérem, kterého jmenuje na základě výsledku parlamentních voleb.

Patrice Emery Trovoada- premiér, od roku 2014

Urbino José Gonçalves Botelho - ministr zahraničních věcí

Afonso da Graça Varela da Silva - ministr zástupce předsedy vlády a parlamentních záležitostí

Arlindo Ramos - ministr obrany a vnitra

Ilza dos Santos Amado Vaz - ministryně spravedlnosti, veřejné správy

Américo d'Oliveira Ramos - ministr financí, obchodu a modré ekonomiky

Teodorico de Campos - ministr zemědělství a rozvoje venkova

Carlos Manuel Vila Nova - ministr pro infrastrukturu, přírodní zdroje a životní prostředí

Maria de Jesus Trovoada dos Santos - ministryně zdravotnictví

Emílio Fernandes Lima - ministr práce a sociálních věcí

Olinto da Silva Daio - ministr vzdělání, kultury, vědy a komunikace

Marcelino Leal Sanches – ministr mládeže a sportu

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 201 025  (2018) - jedná se o nejmenší africkou zemi

Hustota: 208 obyvatel na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: odhadem 40 – 50 %

Roční přírůstek: 1,7 % (2017

Dle zpráv portugalských mořeplavců byly ostrovy v době jejich objevení neosídleny, současní obyvatelé jsou tedy původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků) Mestiko (rovněž forros nebo filhos de terra - synové země, potomci prvních portugalských osadníků a osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z Cape Verde, Angoly a Mosambiku) a Evropané, v drtivé většině Portugalci.

Náboženské skupiny:

Římští katolíci: 55.7%, ostatní křesťanské církve cca. 20 %, jiné 6 %, ateisté: 21 %.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoj HDP

4,3 %

4,5 %

5,1%

4 %

3,7 %

Inflace

8,5 %

6,4 %

5,2%

5,1 %

7,7 %

Zdroj: World Development Indicators, World Fact Book

Svatý Tomáš dosahuje v poslední době solidního ekonomického růstu, byť v roce 2017 došlo k jeho mírnému zpomalení. V letošním roce je očekáván podobný výsledek, založený zejména na přímých zahraničních investicích a turistickém ruchu. Přestože je země hodnocena Světovou bankou jako země se středním příjmem (tři roky po sobě HDP/obyv. přesáhlo 1250 USD), zásadním problémem zůstává nezaměstnanost, jejíž výše je odhadována na 13,5 %.

Země je výrazně zaměřená na vývoz kakaa (roční příjmy z vývozu činí cca USD 5 mil.) a závisí tak na jeho světových cenách. Změnu v ekonomické situaci země by mohl přinést nález ropných ložisek, nicméně intenzivní průzkum dosud nepřinesl očekávané výsledky. V r. 2013 francouzská firma Total upustila od dalšího průzkumu ložisek ve Sdílené ekonomické zóně s Nigérií. I nadále pracuje s plánem na společnou těžbu právě s Nigérií, její rozvoj však závisí i na vývoji cen ropy na světových trzích.

Vláda Svatého Tomáše se snaží otevřít zemi zahraničí a modernizovat a rozvíjet její ekonomiku. Součástí této strategie byla daňová reforma, modernizace finančního systému a zafixování kurzů domácí měny na euro. Rovněž byla podepsána Dohoda o ekonomické spolupráci s Portugalskem.

Podíl odvětví na HDP se v posledních letech příliš neměnil: služby 60 %, zemědělství 22,5%; stavebnictví 9,6 %, zpracovatelský průmysl 7,7 % a těžební průmysl 0,7 %.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vláda Svatého Tomáše věnovala v minulosti velké úsilí snižování státního dluhu, který v roce 2006 činil 360 mil. USD. V rámci programu snižování dluhu nejchudších zemí došlo k jeho snížení na 222 mil. v roce 2013. S cílem vyrovnat příjmy a výdaje státního rozpočtu byl ve spolupráci s MMF přijat plán makroekonomické politiky, který byl podmínkou pro čerpání úvěrové linky MMF pro roky 2015 - 2018. Schodek rozpočtu v roce 2016 dosáhl 3,9 %, v roce 2017 se mírně snížil na  2,5 % HDP a celkový veřejný dluh činil 60,2 % HDP. 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Mil. USD 

2013 

2014

2015

2016

2017

Běžný účet

-80 

-103,69

-78,61

-61,52

-73,15

Kapitálový účet

28,8

29,59

32,1

29,73

31,3

Veřejný dluh/HDP

71,4 %

71,6%

 75 %

79 %

87,5 %

Zdroj: World Development Indicators

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Banco Central de São Tomé e Principe, Av. 12 de Julho São, Caixa Postal 13 São Tomé; tel.: +239 122 1269, 122 2292, fax: +239 122 2777, mail: bcentral@bcstp.st , web: www.bcstp.st

Komerční banky

Banco International de São Tomé e Principe, Praça da Independencia, Caixa Postal 536, São Tomé; tel.: +239 122 1436, 122 1445, fax: +239 122 2427, mail: bistp@cstome.net

Banco Equador São Tomé e Principe, Rua de Moçambique, Caixa Postal 361 São Tomé; tel.: +239 122 6150, fax: +239 122 6149, e-mail: banco_equador@cstome.net

Pojišťovna

SAT Seguros, Avenida 12 de Julho, São Tomé; tel.: +239 122 6161, fax: +239 122 6160, e-mail: satinsuran@cstome.net

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Před několika lety proběhla rozsáhlá reforma daňového systému, jejíž účelem bylo systém zjednodušit a učinit jej více transparentním. V zásadě se ovšem jednalo o navýšení většiny sazeb tak, aby mohl být pokryt schodek státního rozpočtu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: