Svatý Vincenc a Grenadiny: Ekonomická charakteristika země

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika ostrovů Sv. Vincenc a Grenadiny je založena na zemědělství, a zejména na pěstování banánů. Trh s banány, který dominuje zemědělskému sektoru, představuje přes 40 % celkových exportů ostrovů. S cílem diverzifikace zemědělství prosazuje vláda, za pomoci pobídek pro zemědělce, novou produkci a export exotického ovoce, zeleniny a řezaných květin a investice do pěstování zeleniny a maranty třtinové (arrowroots).

Celková ekonomická situace Sv. Vincence a Grenadin se vyvíjí příznivě, ekonomika pokračuje ve svém růstu díky globalizaci a liberalizaci obchodu. S výjimkou zemědělského sektoru, všechna ostatní odvětví registrují pozitivní vývoj. Negativní vývoj zemědělství je přičítán hlavně vývoji v banánovém sektoru. SVG, stejně jako mnoho ostatních zemí ACP pokračuje ve snaze o překonání nepreferenčních dohod a aplikace celních sazeb na obchod s banány v Evropě, nicméně samotná produkce banánů roste průměrným tempem 5,2 % v posledních 3 letech.

Zatímco ekonomická aktivita země ukazuje na významný růst privátního sektoru, větší expanze se projevuje v kapitálových projektech realizovaných vládou prostřednictvím programu investic do veřejného sektoru. Mezi nejvýznamnější díla v infrastruktuře patří výstavba nového moderního terminálu pro výletní parníky a výstavba nových turistických rezortů na ostrově Canouan, modernizace leteckých služeb a námořního cestování turistů do dalších grenadinských ostrovů.

Hotelový a restaurační průmysl, který odráží úroveň aktivity turistiky, zaznamenává v letech 2007–2010 růst kolem 5 %, kdy vláda alokovala 3–5 % výdajů rozpočtu do rozvoje turistiky a s ní souvisejících odvětví (zlepšení infrastruktury, rekonstrukce letiště a rozvoj a zlepšení leteckého přístupu do země).

Minulé vlády, jakož i vláda současná, prostřednictvím jasně proobchodní politiky, shodně kladou důraz na význam národních a přímých zahraničních investic, důležitých pro rozvoj malého ostrovního státu, jakým jsou Sv. Vincenc a Grenadiny. Současná vláda pokračuje ve vytváření příznivého investičního klimatu uzákoněním a posilováním zdravé legislativy a regulací, režimem výrazných investičních pobídek, pokračujícím budováním svých lidských zdrojů, zdravou makroekonomickou politikou a zlepšováním infrastruktury.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP:

 • 2008: 1,112 mld. USD
 • 2009: 1,102 mld. USD
 • 2010: 1,107 mld. USD

HDP – přírůstek:

 • 2008:  0,5 %
 • 2009:  -1 %
 • 2010:  -0,6 %

HDP/ob.:

 • 2008: 10 600 USD
 • 2009: 10 500 USD
 • 2010: 10 600 USD

Na tvorbě HDP se podílí zemědělství 10%, průmysl 26% a služby 64% (2010)

Inflace:  

 • 2008: 5,3 %
 • 2009: 0,8 %

Nezaměstnanost:

 • 2008: 12 %
 • 2009: 15 %

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Očekává se, že průmyslová výroba začne hrát významnější roli v ekonomice SVG zejména rozvoj banánového průmyslu. Průmyslová výroba nyní prochází obdobím renesance a vláda její rozvoj podporuje poskytování speciálních pobídek podnikatelům, včetně bezcelních dovozů strojů a zařízení, daňových úlev a repatriace zisků.

Hlavním průmyslovým odvětvím je zpracování zemědělských produktů. Po uzavření nerentabilního odvětví cukrovarnictví byly zpracovatelské kapacity využity z větší míry pro nové odvětví pivovarnictví. Na významu nabývá odvětví výroby škrobu a saponátů.

Nezemědělská odvětví reprezentuje několik malých textilních závodů na výrobu konfekce, nábytkářský průmysl, výroba elektroniky a závod na výrobu obalů z vlnité lepenky.

Přírodní zdroje: tropická dřeva

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Rovněž stavebnictví zaznamenalo v minulých letech růst výkonnosti veřejného a soukromého sektoru. Rozvoji oboru přispělo zavedení výroby stavebních panelů a bloků, kamenické výroby a přepravní infrastruktury, schopné přepravovat 40stopé kontejnery. Těží se v malém rozsahu písek a sůl pro místní potřebu.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Pěstování a zpracování banánů zaměstnává více než 60 % pracovní síly a tvoří 50 % zbožových vývozů Sv. Vincence a Grenadin. Takovéto monokulturní zaměření činí ekonomiku zranitelnou a závislou na pohybu světových cen banánů a obchodních preferencí v EU. Podíl zemědělství na tvorbě HDP činil v r. 2010 už 10 % (pěstování banánů). Téměř polovina rozlohy SVG je věnována rostlinné výrobě. Banány představují hlavní zemědělskou plodinu, dále se pěstuje zelenina, kokosové ořechy, koření a cukrová třtina. Produkce banánů trpí v důsledku erupce vulkánu Soufriere. Většina zemědělské výroby je soustředěna v malých farmách, kde je problematická kontrola kvality banánů. Na SVG je cca 5 000 malých pěstitelů banánů.

zpět na začátek

4.6. Služby

Turistický průmysl se začíná rozvíjet a mohl by být velkým zdrojem deviz, zvláště ostrovy Grenadiny jsou vhodné pro sportovní jachting.

Rozvoj zaznamenává rostoucí počet výletních parníků tranzitujících na ostrovech a počet turistů v r. 2010 dosáhl výše přes 260 000. Relativně malý počet Američanů obývá ostrovy trvale – cca 1 000 osob.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Silniční

SVG má celkem 1 033 km silnic, rehabilitovaných a udržovaných, vedoucích zejména do zemědělských oblastí a obytných center.

Cross Country Road Project spojující severovýchod se severozápadem země, s cílem posílení ekonomických aktivit v severních oblastech ostrova a zlepšení kvality života. Ekoturistika a zemědělské produkty požívají největších výhod tohoto projektu.

Windward Highway Rehabilitation Project byl dokončen v r. 2008.

Veřejná doprava

Minibusy a taxi jsou běžně používanými prostředky veřejné dopravy a jsou provozovány soukromými firmami i osobami. Sazby a přepravné je stanoveno vládou. Minibusy poskytují služby po celém ostrově a mezi hlavními městy a vesnicemi non-stop.

Průměrné jízdné taxi po hlavním městě a jeho okolí se pohybuje mezi 15–50 ESC. Jízdné taxi jsou vyšší od půlnoci do 6:00 a pohybují se mezi 40–50 ESC (15–20 USD) za hodinu.

Námořní

SVG má dva hlavní přístavy, oba umožňující příjezd lodí s hlubokým ponorem, jeden je v hlavní městě Kingstown schopný přijímat nákladní lodě, a druhý v Campden Part, cca 2 míle od hlavního města.

Letecká

SVG buduje vlastní mezinárodní letiště, které bude otevřeno v r. 2011, mezitím cestující z Evropy a Severní Ameriky přijíždějí přes 6 větších karibských vstupů, na nichž poskytují letecké společnosti své služby, a to přes Barbados, Grenadu, Martinique, Sv. Lucii, Portoriko a Trinidad. Přes tyto země je také možno vstupovat přímo na ostrovy Grenadiny: Union Island, Canouan, Mustique a Bequia.

Malá letiště používaná hlavně pro turistiku a přepravu malých nákladů jsou na ostrovech Bequia, Canouan, Mustique a Union Island. Plánované lety z těchto destinací na Sv. Vincent poskytuje pravidelně 5 aerolinií, dvě z nich charter služby a Amerijet poskytuje nákladní servis přes Miami.

Největším letištěm je E.T. Joshua Airport v hlavním městě Kingstownu.

Hlavní letecké linky poskytující služby na SVG: Air Caraibe, American Eagle, Amerijet, LIAT, SVG Air, BWIA, Mustique Airways, EC Express

Telekomunikace

Telefonní systém

SVP má digitální telefonní systém s optickým vláknem, internet, lodní telefon, mobilní služby GSM, telex, telegraf a fax. Liberalizace průmyslu vyústila do dvou dodavatelů mobilních služeb, ze kterých Cable and Wireless je také výhradním dodavatelem pevných telefonních služeb. Druhou společností telefonie je Digicel.

Poštovní služby

Poskytuje státní SVG Postal Corporation, kurýrní služby do mezinárodních destinací Federal Express, DHL Worldwide Express, Office Essentials Limited, LIAT’s Quikpak a Caribbean Star Airlines‘ Starpak.

Noviny

Ústava SVG zaručuje svobodné tiskové informace otevřeně kritizující politiku vlády. SVG tisk je privátní, vychází jen jediný deník Herald a tři novinové týdeníky, Searchlight, News a Vincentian. Časopis Caribbean Compass je měsíčník vycházející zdarma, informující o námořní problematice a je publikován na ostrově Bequia. Všechny noviny a časopisy jsou v angličtině.

Televizní síť

Na SVG jsou dvě místní soukromé televizní vysílací stanice. Kabelová televize je pooskytována Karib Cable a hybridní fibre coax CATV společností, operující v Karibiku. Společnost provozuje 55 televizních kanálů, převážně s programem z USA. Existuje jeden francouzský kanál.

Radiová síť

6 soukromě vlastněných FM radiových stanic a národní radiová služby částečně vlastněná vládou. Všechny stanice jsou FM, národní radiová stanice má jak AM tak FM.

Energetika

Jedinou společností poskytující kvalitní služby a dodávky elektrické energie spotřebitelům ve všech oblastech SVG je státní společnost St. Vincent Electricity Services Limited (VINLEC). Společnost závisí z 20 % na vodních zdrojích a na diesel palivu z 80 %. Produkce elektrické energie je 134 mil. kW. Dodávaná elektrická energie do domácnosti je 220/230 V, jednofázová při 50 Hz, s výjimkou ostrova Petit Sv. Vincent, který má 110 V a 60 Hz a 400 V 3fázových pro průmyslové účely. Do obchodní sítě přichází 415 V, 50 Hz. Většina hotelů má dvojí napěťový výstup.

Investiční záměry:

 • rozšíření elektrické sítě na ostrov Mayreau
 • výstavba nové generátorové centrály na Sv. Vincentu
 • modernizace sítě přenosu a distribuce elektrické energie.

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Sv. Vincenc a Grenadiny je výhradně příjemcem pomoci, zejména v rámci Caribbean Basin Initiative, která umožňuje bezcelní vstup zboží do USA. Je rovněž příjemcem humanitární pomoci pro svou polohu v oblasti výskytu uragánů a tropických bouří, které citelně postihují tyto ostrovy. SVG je členem CARICOMu a CARICOM Single Market and Economy (CSME).

SVG neposkytuje rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek