Svatý Vincenc a Grenadiny: Finanční a daňový sektor

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v milionech ECS)
  2000 2001 2002 2003 2004
Příjmy a granty 267,0 286,0 313,0 324,0 331,0
Příjmy a granty v % HDP 29,4 30,7 31,7 31,6 30,3
Výdaje a netto půjčky 285,0 306,0 336,0 358,0 368,0
Výdaje v % HDP 31,4 32,8 34,0 34,9 33,7

zpět na začátek

Státní rozpočet (v milionech ECS)
  2005 2006 2007 2008 2009
Příjmy a granty 335 397 289 343 348
Příjmy a granty v % HDP 28 31 32 32 33
Výdaje a netto půjčky 322 276 218 286 327
Výdaje v % HDP 32 33 32 35 31

Pramen: Ministry of Finance and Planning a odhady fondu

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance (v mil. USD)
  2000 2001 2002 2003 2004
Běžný účet  -22,6 -36,4  -41,4 -75,7  -103,2
bilance zboží -92,6 -109,2 -115,9 -136,7 -164,6
export 51,8 42,8 41,2 40,1 36,0
import 144,4 152,0 157,2 176,8 200,6
bilance služeb 71,9 77,1 80,6 71,9 72,3
Kapitálový a finanční účet 30,9 55,6 26,4 88,5 114,3
kapitálový účet 5,9 8,6 8,9 3,2 22,9
finanční účet 25,0 47,0 17,5 85,2 91,4
ntto soukromý kapitál 33,7 19,6 31,7 85,0 84,3
ntto přímé investice 37,7 21,0 37,3 55,0 55,7
omyly a opomenutí 5,9 -10,1 8,9 -12,6 14,9
Celková bilance 14,1  9,1 -6,1  0,2  26,0
export zboží a nefaktorových služeb (v % HDP) 53,5 50,9 48,8 45,5 43,3
import zboží a nefaktorových služeb (v % HDP) 59,7 60,2 58,5 62,5 66,2
Platební bilance v % HDP
  2000 2001 2002 2003 2004
Bilance-běžný účet -6,8 -10,5 -11,3 -19,9 -25,5
obchodní deficit -27,6 -31,6 -31,7 -36,0 -40,7
export 15,4 12,4 11,3 10,6 8,9
import 43,1 44,0 43,0 46,6 49,7
služby 21,5 22,3 22,1 18,9 17,9
cesty 24,5 25,8 24,9 24,0 23,7
kapit.a finanční 9,2 16,1 7,2 23,3 28,3
ofic. půjčky 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ntto ofic. půjčky 0,8 3,3 0,3 4,6 6,5
soukromé dlouhodobé (ntto) 10,1 5,7 8,7 22,4 20,9
Celková bilance 4,2 2,6 -1,7 0,0 6,4
Externí dluh 47,8 49,1 46,5 51,3 54,7
Dluhová služba 10,7 11,1 11,2 12,3 18,1
Devizové rezervy v mil. ECS 147 164 142 136 200

Pramen: ECCB, Údaje za r. 2004 jsou poslední odhadované a ověřitelné údaje.

Posledním dostupným údajem je údaj o schodku běžného účtu v r. 2007: -149 mil. USD

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (v % HDP)
  2000 2001 2002 2003 2004
celkový veřejný dluh 67,6 68,2 70,5 72,8 78,9
nezaplacený veřejný externí dluh 47,8 49,1 46,5 51,3 54,7
dluhová služba 10,7 11,1 11,2 12,3  18,1
směnná relace (1996=100) 83,9 86,4 88,2 84,5 81,6
nominální HDP v tržních cenách v USD 335 345 365 380 404

 Pramen: Ministry of Finance and Planning, ECCB

Dle CIA Factbook byl v r. 2010 zahraniční dluh 479 mil. USD.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Koncem 80. let byla největší finanční institucí státem provozovaná National Commercial Bank a několik poboček kanadských bank, prominentních zejména v Kingstownu. Síť obchodních bank je tvořena bankami Bank of Nova Scotia, Barclays Bank, CIBC, Development Corp., First St. Vincent Bank, New Bank, Owens Bank, St. Vincent Cooperative Bank a Republic Bank. Vláda zavedla nová pravidla pro offshore bankovní společnosti s přímým spojením na švýcarské bankovní instituce.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Hlavními daně na Sv. Vincencu a Grenadinách jsou korporátní daně, daně z osobního příjmu a celní poplatky.

Daně společností:

Vybírá se korporátní daň od 25 do 40 % btto zisků, vyjma těch firem, kterým byla udělena fiskální pobídka. Tyto jsou vyjmuty až do konce daňových prázdnin:

  • general companies: 40 % ze zdanitelných příjmů (zisků)
  • společnosti vyrábějící zboží pro místní trh a pro export:
  • 35 % ze zdanitelných příjmů pocházejících z místního trhu a z exportu do zemí OECS
  • 30 % z exportu do nečlenských zemí OECS
  • 25 % z exportu do zemí mimo CARICOM

Daně jsou placeny kvartálně, kapitálové výnosy nejsou zdaněny na SVG vůbec.

Daně fyzických osob:

Cizinci pracující na SVG jsou zdaňovány stejnou sazbou jako národní občané. Systém daně z příjmu je progresivní a prvních 11 000 ECS nepodléhá dani, cizinci musí pracovat nejméně 183 dní v zemi, aby měli nárok na slevu z daní. Zdanitelné saldo po odečtení 11 000 ECS podléhá dani od 10 do 40 %.

Sazby zadržovacích daní:

  • dividendy: 15 %
  • platby nájemného: 10 %
  • ostatní platby: 20 %
  • hotely, restaurace, bary – daň z prodejů: 5–10 %
  • majetková daň: 22,5 %

Vratky daní jsou vypláceny 3 měsíce po konci finančního roku.

SVG je signatářem dohody o zamezení dvojího zdanění se zeměmi CARICOMu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek