Svatý Vincenc a Grenadiny: Investiční klima

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Státní agentura na podporu investic NIPI – The National Investment Promotions Incorporated je hlavním nositelem invstičních pobídek a podpory investic. Nicméně za investiční pobídky je zodpovědné ministerstvo zahraničních věcí a obchodu. SVG poskytuje investorům četné pobídky, z nichž nejvýznamnějšími jsou daňové prázdniny a bezcelní dovozy, zakotvené ve Fiscal Incentive Act, Hotel Aid Act a Free Zone Act. Investice jsou vítány ve všech produkčních odvětvích ekonomiky, a zejména v těchto oborech:

 • turistika, včetně rozvoje hotelnictví a restauračních služeb, zejména v tradičních turistických lokalitách, modernizace letiště a námořní turistika
 • obchod zemědělskými výrobky - zpracování ovoce, drůbeže, zpracování maranty třtinové a manioku
 • film a zábava
 • mezinárodní finanční služby
 • informační a komunikační technologie

Firmy, které požívají výhod daňových úlev, mají rovněž povolení dovážet suroviny, stroje a zařízení a náhradní díly bezcelně.

Fiskální pobídky:

Daňové prázdniny

Mohou být poskytnuty na místě registrované společnosti na SVG, která však musí být angažována při výrobě nebo zpracování schváleného produktu. Daňové prázdniny se liší podle kategorie firem, maximální daňová výjimka je 15 let. Firmy jsou kategorizovány do tří skupin podle statutu firmy, který je formulována podle místní přidané hodnoty vyjádřené jako procento prodejů schváleného produktu.

Úlevy z daně z majetku

 • 2,5 % – výhradně nebo zásadně pro zemědělské účely a musí být certifikovány ministrem zemědělství
 • 2,5 % – pro hotely nebo hotelové ubytovny
 • 1,5 % – na rozvoj turistiky, kde je aplikovatelná sazba z obsazení ubytovací kapacity a roční nájemní hodnota přesáhne 20 000 USD.

Výjimky z dividend

Všech částky dividend vyplacené společníkům jsou vyjmuty z daně z příjmu

Výjimky z repatriace daní ze zisku

Zahraniční společnosti jsou obecně autorizovány repatriovat veškeré své výdělky, jakož i importovaný kapitál a zisky z prodeje fabriky a zařízení nebo z obchodní likvidace

Daňové výjimky pro nerezidentní společnosti

Od daní osvobozené společnosti a konsorcia obdrží statutární garancii proti uvalení jakékoliv daně po období 25 let.

Pobídky zemědělské

Zákon o fiskálních pobídkách umožňuje vyžadovat vrácení cel a daní z příjmu za zpracování nebo výrobu schváleného produktu. Vláda klade důraz na tyto primární produkty: maranta třtinová, maniok, dasheen a drůbež. Program exportních pobídek zahrnuje snížené clo na stroje a náhradní díly používané pro výrobu exportovaných potravin nebo služeb, daňových dobropisů za dovážené vstupy a suroviny používané při výrobě s balení exportů a daňové služby průzkumu trhu a propagační aktivity. Další pobídky zahrnují:

 • statut uznání zemědělského producenta National Award Scheme, přístup k podpůrným programům a zaškolování, exportní akreditace, přístup ke školicím programům včetně zaškolení pracovníků, kteří pracují na exportních dodávkách, přístup k výzkumu trhu, schéma exportního financování včetně exportních záruk a pojištění aj.

Investiční procedury

NIPI vede investory od investičních předprojektových záměrů až do fáze implementace projektů. Procedury pro investiční operace jsou následující:

 • NIPI obdrží poptávku od potenciálního investora
 • poskytne investorovi zpětnou vazbu
 • pozve investora k předložení obchodní nabídky podle vzoru NIPI
 • vyhodnotí návrh a spojí se s různými investorskými ministerstvy, departámy a agenciemi a
 • podle vyhodnocení, obchodní návrh, včetně požadavku na fiskální pobídky, je předložen kabinetu ke schválení s dovětkem, že žádost byla vypracována pro schválení plánem a pro získání tzv. Alien’s Land Holding Licence tam, kde se vyžaduje nemovitost pro realizaci investice

Investiční pobídky

Hlavními regulatorními, propagačními a podpůrnými organizacemi, které poskytují obchodní a logistické služby investorům jsou tyto národní úřady:

 • National Investment Promotions Incorporated (NIPI)
 • Ministry of Trade and Commerce
 • National Properties Limited
 • International Financial Services Authority
 • National Telecommunication Regulatory Commission
 • Commerce and Intellectual Property Office

Doplňující informace lze získat na webových stránkách úřadu pro podporu investic NIPI na www.svg-nipi.com.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic na Sv. Vincenc a Grenadiny dosahuje ročně mezi 50 až 100 mil. USD, většinou do turistiky.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

České investice nejsou v teritoriu registrovány.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Odvětví turistiky a služeb spojených s cestovním ruchem. Rozvojové ani privatizační projekty nejsou plánovány.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Viz bod 9.1.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek