Svatý Vincenc a Grenadiny: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR neuzavřela se Sv. Vincencem a Grenadinami žádnou dohodu a vzájemná spolupráce probíhá bezesmluvně.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vývoz 2 0 32 0 137 24
Dovoz 52 0 1 16 20 18
Obrat 54 0 33 16 157 42
Saldo -50 0 31 -16 117 6

Pramen: statistiky ČSÚ,  2008

  V letech 2008–2010 se údaje ve statistikách neobjevily. Tzn., že byly zanedbatelné nebo nulové.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Český export

Čerpadla, vývěvy vzduchové, kompresory, ventilátory, nože, břitové destičky pro stroje, zařízení mechanické, šrouby, vruty, matice, podložky, nýty ze železa a oceli, hřídele převodové, převody, ozubená kola, setrvačníky, čerpadla i se zařízením měřicím, zdviže na kapaliny, ostatní výrobky ze železa, části a součásti obráběcích tvářecích strojů, držáky nářadí, nástroje vyměnitelné pro nářadí ruční, stroje obráběcí.

Český import

Přístroje elektrické k ochraně apod. elektrických obvodů do 1 000 V, kostýmy, kabátky, šaty, sukně, kalhoty apod. dámské, dívčí, halenky, košile, halenky košilové dámské dívčí, košile pánské, chlapecké, kufry, brašny aj.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Tento trh je miniaturní jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva a úrovní jeho zapojení do mezinárodní dělby práce, orientuje se na pěstování a export banánů. Příjmy do státního rozpočtu plynou převážně z tranzitu zaoceánských parníků a výletních lodí a z exportu banánů. Významněji se rozvíjí sektor služeb, zejména pro turistiku, hotelnictví a restaurační služby, růst zaznamenává i výroba stavebních materiálů (kámen, štěrk) pro stavebnictví.

Pro české podnikatelské subjekty není tento trh příliš zajímavý ani perspektivní.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Caracas nemá žádné informace ani poznatky o firmách důležitých pro vzájemný obchod, ani o záměrech českých nebo vincencských společností uzavřít joint-venture nebo jinou formu vzájemné ekonomické spolupráce.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas nezaregistroval v minulých letech žádné poptávky vincencských a grenadinských zájemců o české zboží nebo služby. Vzájemný obchod se vyvíjí více méně nahodile a ad hoc.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytla v minulých letech Sv. Vincencu a Grenadinám žádnou rozvojovou ani humanitární pomoc.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

SVG nevede evidenci obchodní výměny v oblasti služeb se svými partnery.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek