Svatý Vincenc a Grenadiny: Očekávaný vývoj v teritoriu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Neočekávají se žádné významné události, které by měly dopad na mezinárodní postavení země a ekonomickou sféru.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V r. 2011 podle informací, které má ZÚ Caracas k dispozici, se neočekávají žádné úpravy stávajících zákonů, regulační opatření, devizové restrikce, daňová nebo penzijní reforma ani jiné významné zásahy vlády do státní ekonomiky.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Možnosti českého exportu jsou vzhledem k malé rozloze, počtu obyvatel a monokulturní orientaci národní ekonomiky St. Vincencu a Grenadin (turistika, banány) natolik omezené, že je nelze blíže specifikovat a spíše pasivně vyčkávat oslovení českých exportérů tamními obchodními partnery. Existuje možnost pro investiční aktivity zejména v turistickém průmyslu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek