Svatý Vincenc a Grenadiny: Zahraniční obchod země

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Export (v milionech USD)
  2006 2007 2008 2009
Export zboží 193 220 232 248
Dovozy zboží a služeb 578 601 498 532

Pramen: Statistical Unit, SVG

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 • Hlavními odběrateli jsou Řecko (40 %), Polsko (12 %), Francie (9 %), Čína
 • Hlavními dodavateli jsou Singapur (17 %), Trinidad a Tobago (14 %), USA (14 %), Čína (11 %)

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Export (v mil. USD)
  2005 2006 2007 2008 2009
export zboží 51,8 42,8 41,2 40,1 36,0
reexport 7,2 6,0 3,0 7,3 3,5
domácí export 44,6 36,8 38,2 32,8 32,5
zemědělský 24,3 17,8 20,8 16,5 18,2
banány 18,3 13,7 15,9 11,9 13,1
brambory sl. 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4
eddoes 1,1 0,8 0,8 0,8 1,0
dasheen 1,3 0,8 1,2 1,3 1,2
ostatní plodiny (zahrnují škroby maranty třtinové, kokosové ořechy, plantejny, yamy, tannias, zázvor, tabák, muškátový ořech a řezané květiny) 3,0 2,3 2,5 2,4 2,5
export výrobků 17,8 17,0 14,6 13,6 14,4
mouka 5,5 6,1 4,5 4,7 4,9
rýže 4,6 4,2 4,2 3,0 2,7
ostatní 7,7 6,8 5,9 5,9 6,7
ostatní export 2,5 2,0 2,8 2,6 0,0
Reexport 14,2 14,4 7,8 19,2 9,6
zemědělský 47,0 41,6 50,3 41,1 50,4
- banány 35,4 32,0 38,5 29,6 36,2
- brambory sl. 1,3 0,7 0,8 0,5 1,1
- eddoes 2,1 1,8 2,0 1,9 2,7
- dasheen 2,5 1,8 2,9 3,2 3,4
- ostatní plodiny 5,8 5,3 6,2 5,9 7,0
export výrobků 34,4 39,8 35,5 34,0 39,9
mouka 10,6 14,2 11,0 11,8 13,6
rýže 8,8 9,8 10,2 7,5 7,6
ostatní 14,9 15,8 14,3 14,7 18,7
ostatní export 4,7 4,6 6,8 6,6 -0,1

Pramen: Ministry of Finance and Planning, ECCB

 • Nejvýznamnější exportní položky: banány, tropická zelenina, sladké brambory a maranta třtinová.
 • Nejvýznamnější importní položky: pšenice, rýže, drůbež, ropné produkty, cement, dřevo.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovozní cla jsou nejvýznamnějším zdrojem celních příjmů. Je zavedeno clo na vyvážené zboží, ale příjmy jsou relativně malé. Dohodou s některými privátními společnostmi, se vláda vzdala cel na některé specifické položky, aby stimulovala průmyslový rozvoj. Ve smyslu dohody CARICOMu z října 1992 eliminoval SVG systém dovozních licencí. SVG přijal Společný externí sazebník CARICOMu (Common External Tariff – CET), který činí 0–20 %.

Dovozní a vývozní procedury:

Dovoz

Dovozní cla jsou vybírána v souladu s Common External Tariff of Caricom pro podniky na SVG, vyjma těch, které se těší uděleným fiskálním pobídkám.

Placení cel – vstupy zboží do země musí být kompletně zpracovány jak pro dovozy tak pro vývozy, ověřitelnými celními hodnotami a celní klasifikací a musí splňovat všechny požadavky, a jsou podepisovány ověřovatelem faktury. Tyto vstupy mohou být shromažďovány na Lodgment Desk a placeny v sekci pokladny. Zpráva o ověření se předkládá u zboží, kde se platí clo.

Vývoz

Vývoz některých zemědělských a mořských produktů podléhá exportní licenci (krabi, škeble).

Exportní licence

V souladu s Import and Export (Control) Regulations 1992 se vyžadují exportní licence od Comptroller of Supplies, Customs and Excise Department na toto zboží:

 • Živí vepři, ovce a kozy Ministry of Trade
 • Živí a mražení, upravení/konzervovaní krabi Ministry of Trade
 • Sušené/mražené škeble Ministry of Trade
 • Sušené kokosové ořechy Ministry of Trade
 • Brambory, pomeranče, plantejny, banány St. Vincent Marketing Corporation, St. Vincent Banana Growers‘ Association

Na vývoz místních rostlin a rostlinných materiálů se vyžaduje fytosanitární certifikát vystavený Ministry of Agriculture.

Certifikát o původu vystavený Customs and Excise Department se vyžaduje na bezcelní export zboží do následujících zemí (Země – Formulář certifikátu o původu):

 • CARICOM Caribbean Common Market
 • The European Community EUR 1
 • USA GSP (Gen. System of Preferences)
 • Kanada Karibský společný trh (Caribbean Common Market)
 • Venezuela dtto
 • Kolumbie dtto
 • Dominikánská republika dtto
 • Kuba dtto
 • Kostarika dtto

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Kromě aplikací externího celního sazebníku platného pro země CARICOMu, nejsou v platnosti žádné jiné formy ochrany domácího trhu, orientovaného na pěstování banánů a turistiku.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

SVG nemá v současnosti žádné zóny volného obchodu, nicméně má legislativu, jako je Export Free Zone Act No. 15 z r. 1999, která podporuje zřizování obchodních zón. Vláda však vyčlenila na otevření volné zóny Diamond Industrial Estate, prostor 41,25 akrů cca 7 mílí od hlavního města Kingstown, ve kterém hodlá založit a provozovat park informačních technologií (Information Technology Park).

V zemi jsou obchodní a průmyslové nemovitosti, The Campden Park je průmyslovou oblastí s rozlohou 30 akrů a v současnosti je zde v provozu 10 společností:

 • East Caribbean Group of Companies, St. Vincent Container Corporation, St. Vincent Metals, Eustace Auto Supplies, Bottlers (St. Vincent) Ltd., St. Vincent Brewery Ltd., Kendra’s Aluminium, St. Vincent Packaging, St. Vincent Electronics a Allan’s Bakery.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek