Svatý Vincenc a Grenadiny: Základní informace o teritoriu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Svatý Vincenc a Grenadiny (Saint Vincent and Grenadines)

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 390 km2
 • největší ostrov je Sv. Vincent
 • Grenadiny zahrnují 32 ostrovů: Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Island, Palm Island, Petit St. Vincent, Tobago Cays a další

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 120 tisíc (2009), cca ¼ obyvatelstva žije v hlavním městě Kingstown a jeho okolí, 8 % žije na Grenadinách
 • hustota na km2: 280 obyv.
 • ekonomicky aktivní obyvatelstvo (2009): 50 tisíc obyv.

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek (2009): 0,01 %
 • Vzdělanost: 98 %, povinná školní docházka do 15 let
 • Zdravotnictví: dětská úmrtnost 18,1/1 000 obyvatel, délka života 71 let

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • 66 % afrického původu
 • 19 % míšenci
 • 2 % černí Amerindové
 • 6 % východoindové
 • 4 % Evropané

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • anglikánské 47 %,
 • metodistické 28 %,
 • římskokatolické 13 %,
 • ostatní protestanti,
 • adventisté sedmého dne,
 • hinduisté,
 • rastafariáni,
 • muslimové

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, dále často užívaná francouzština a španělština

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Správní členění země:

 • 6 farností

Hlavní město:

 • Kingstown

Další velká města:

 • Chateaubelair, Barrouaille, Layou, Georgetown na St. Vincentu, dále Port Elizabeth, Bullet Cay, Big Cay
 • na ostrově Bequia, Charlestown
 • na ostrově Canouan, Ashton, Clifton  
 • na ostrově Union Island, Lovell Village
 • na ostrově Mustique aj.

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar (ECS)
 • pevně vázaný na USD v poměru 2,70 ECS /1 USD
 • mince v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 25 centů, bankovky 5, 10, 20 a 100 ECS

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. ledna Nový rok
 • 14. března národní Den hrdinů
 • březen–duben Velký pátek
 • březen–duben Velikonoční pondělí
 • 1. května Den práce
 • Svatodušní pondělí
 • 1. pondělí v červenci Karnevalové pondělí/Den CARICOMu
 • 1. úterý v červenci Karnevalové úterý
 • 1. srpna Den emancipace
 • 27. října Den nezávislosti
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince II. svátek vánoční

Padne-li některý ze svátků na neděli, následující pondělí je veřejným svátkem.

Pracovní a prodejní doba:

 • Vládní služby: po–pá 8:15–16:15
 • Maloobchod
  • po–pá 8:00–16:00
  • so 8:00–16:00
 • supermarkety
  • po–čt 8:00–20:00
  • pá–so 8:00–21:00
  • ne 8:00–13:00
 • banky
  • po–čt 8:00–14:00
  • pá 8:00–17:00
 • ostatní soukromý sektor
  • po–pá 8:00–16:00 (některé soukromé společnosti od 9:00 do 17:00)

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodníci nosí formální a konzervativní stylové oblečení, nošení kalhotových kostýmů u žen v klasickém stylu je přijatelné, muži mohou vycházet bez kravaty jen ve výjimečných případech. Některé soukromé firmy také zavádějí koncept neformálního pátku, kdy je možno nosit sportovní kalhoty a košile.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

SVG má poměrně dobře rozvinuté a zorganizované zdravotnictví, má specializovaná pracoviště pediatrie, interny, infekčních chorob, revmatologie, radiologie, dermatologie, oftalmologie, všeobecné chirurgie, urologie, odontologie, psychiatrie aj. V zemi je 6 veřejných nemocnic a jedna privátní nemocnice. Největší nemocnicí je The Milton Cato Memorial Hospital v Kingstownu s 24 hodinovou pohotovostí. V ostatních distriktech jsou praktičtí lékaři a menší státní nemocnice s pohotovostní péčí. SVG má rovněž Mental Health Centre, několik domácích center pro přestárlé a Medical Association, která sdružuje lékařské, zubařské a další zdravotnické profesionály.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza pro návštěvníky SVG do 6 měsíců, kteří jsou občany Commonwealthu, Evropské unie a některých dalších zemí, se nevyžadují, je však třeba předložit zpáteční letenku nebo lodní lístek. Pro další informaci o vízech a požadavcích pro vstup na SVG, kontaktujte nejbližší Velvyslanectví SVG nebo Ministry of Foreign Affairs na Sv. Vincencu.

Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici, pokud cestovatel přijíždí z kontaminovaných oblastí, jako je tropická Jižní Amerika a Afrika.

Cizinci mohou použít vlastní řidičský průkaz na Sv. Vincencu nebo uhradit 50 ECS za vystavení dočasného řidičského průkazu na dobu 3 měsíců, nebo stálý řidičský průkaz pro rezidenty za 60 ECS na rok.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Sv. Vincenc a Grenadiny je považován za relaci pro turisty s minimálním rizikem, nehrozí politická nestabilita a z ní vyplývající rizika, výjimkou je období výskytu uragánů v Karibiku, v období od května do listopadu. Kriminalita je na běžné úrovni, převážně dochází jen ke kapesním krádežím, doporučuje se však nenavštěvovat odlehlá místa a pláže ve večerních a nočních hodinách a vycházet osamoceně. V posledních měsících nebyly ZÚ hlášeny žádné varovné případy napadení zahraničních turistů.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Na Sv. Vincencu a Grenadinách nemá ČR zastupitelský úřad.

V r. 2010 byl otevřen HK:

Moulton Theophilus Mayers
e-mail: mayersarch@caribsurf.com
tel.: 001 784 457 20 72

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na ostrovech Sv. Vincenc a Grenadiny nemá žádná z výše uvedených českých institucí své zastoupení.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Volání ze SVG – mezinárodní přímé volání: 01
 • Informace: 115
 • Policie a hasiči: 99
 • Ambulance: 456 11 85
 • Veřejná nemocnice v Kingstownu: 456 11 85
 • Letištní taxi: 456 52 88, 456 51 17, 456 41 79

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ST. VINCENT AND THE GRENADINES
Hillsborough Street, Corea`s Building
Box 134
Kingstown
St. Vincent
Telefon: 784-457 14 64
Fax: 784-456 29 44

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK (ECCB)
Kingstown
St. Vincent
Telefon: 784-456 14 13
Fax: 784-457 26 75

BANK OF NOVA SCOTIA
76, Halifax Street, Box 237
K i n g s t o w n
St. Vincent
Telefon: 784-457 16 01
Fax: 784-457 26 23

BARCLAYS BANK
Halifax Street, Box 604
Kingstown
St. Vincent
Telefon: 784-456 17 06
Fax: 784-457 29 85

ST. VINCENT AND THE GRENADINES DEPT. OF TOURISM
Bay Street, Box 834
K i n g s t o w n
St. Vincent
Telefon: 784-457 15 02
Fax: 784-456 26 10
web: www.svgtourism.com

NATIONAL INVESTMENT PROMOTIONS INCORPORATED
2nd Floor Administrative Building
P.O.Box 608
K i n g s t o w n
St. Vincent
Telefon: 784-457 21 59
Fax: 784-456 26 88
e-mail: info@svg-nipi.com
web: www.svg-nipi.com

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek