Světová banka vybrala nejvhodnější kazachstánská města pro zahraniční investice

31. 5. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: KZ - Kazachstán
  • Datum zveřejnění: 31.05.2019

"Kazachstán disponuje vysokým hodnocením v Doing Business Global Report, umisťuje se v první třicítce zemí světa. Zahraniční investice směřují především do Almaty, nicméně je třeba se podívat i na jiná velká města či regionální centra," vysvětluje Rita Ramallo, vedoucí oddělení globálních ukazatelů Světové banky, která informuje o výsledcích zprávy Světové banky v Nur-Sultan. Rita Ramallo poznamenala, že nejvhodnější z hlediska podmínek pro podnikání je Almaty a nejméně příznivě v regionu Zhambyl. Podle Světové banky obsahuje subnárodní rating komparativní analýzu čtyř ukazatelů - složitost otevírání podniků, získání stavebního povolení, napojení na energetický systém a registraci nemovitostí.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: