Světový report konkurenceschopnosti: Austrálie a Česká republika si polepšily

11. 10. 2017

  • Země: AU - Austrálie
  • Datum zveřejnění: 11.10.2017

26. září 2017 vyšel Global Competitiveness Report (GCR) pro rok 2017/2018. Tento report se skládá z poloviny z tvrdých statistických dat a z poloviny z dat měkkých, získaných na základě názorů podnikatelů. Data jsou sbírána ze 137 zemí světa. GCR každoročně již přes 40 let vydává Světové ekonomické fórum sídlící v Ženevě. Z 12 různých setů indikátorů je pak sestavován Global Competitiveness Index (GCI), který vypovídá o konkurenceschopnosti dané země ve světovém měřítku a lze podle něj sestavit pořadí zemí od nejvíce konkurenceschopných po ty nejméně konkurenceschopné. Report má za cíl pomoci porozumět komplexnosti vývoje zemí a je tak významný i při zvažování investic, navazování partnerství či zakládání firem v dané zemi.
Tento rok identifikoval Světový index konkurenceschopnosti (GCI) 3 hlavní výzvy ekonomického progresu, spolupráce soukromého a veřejného sektoru a legislativy. První výzvou je finanční nestabilita, která omezuje financování inovací a ohrožuje konkurenceschopnost. Za druhé, rozvojové ekonomiky se zlepšují v inovacích, ale je zde stále prostor pro to, udělat více. Třetí výzvou je potřeba flexibilnosti trhu práce a ochrana pracovníků.
Česká republika se dle indexu konkurenceschopnosti umístila na 31. místě ze 137. Na stejné pozici se nacházela i rok předchozí, ale index samotný se nepatrně zlepšil ze 4,72 na 4,77 (Pozn. Index vykazuje hodnoty od 1 do 7, kde 7 je nejlepší). Respondenti v rámci reportu vybírají 5 nejproblematičtějších faktorů pro business v ČR. V předchozím roce byla téměř ve všech případech zmíněna neefektivní vládní byrokracie, často byla jako velký problém vnímána také korupce a daně. V letošním roce lze však sledovat zlepšení vnímání byrokracie a naopak zhoršení daní. Inflace není téměř vůbec vnímána jako problém ani v jednom ze zmíněných let.
Australský GCI se oproti minulému roku nezměnil z hodnoty 5,2. Pozice Austrálie se však o jednu příčku polepšila na 21. místo ze 137. Dobrý výkon vykazuje zejména vysoké vzdělání a trénink a vývoj finančního trhu.  Ten je zapříčiněn především díky stabilnímu a dobře regulovanému bankovnímu sektoru. Pro business v Austrálii jsou nejhůře vnímány restriktivní pracovní regulace, daně a neefektivní vládní byrokracie. Naopak korupce, inflace či přístup k financování nejsou vnímány jako zas takový problém. V roce předchozím byl přístup k financování vnímán hůře, takže je možné sledovat pozitivní změnu.
Na předních příčkách reportu se pravidelně umisťují Švýcarsko (GCI 5,86), USA (GCI 5,85) a Singapur (GCI 5,71). Čína, která je sice jednou z nejvýznamnějších ekonomik z hlediska HDP, se umístila až na 27. místě, znamená to pro ni však polepšení o jednu příčku.
Dle reportu ekonomické výsledky, s blížícím se 10. výročím světové finanční krize, vykazují pozitivní směr. Růst světového HDP dokonce zrychlil na 3,5 %. Přesto firmy pracují s nejistotou a ve vyspělých ekonomikách se zvětšuje nerovnost příjmů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney
Zdroj: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%32018.pdf

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: