Světový unikát z Česka v oblasti nanotechnologií bojuje s padělateli

14. 8. 2017 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Mladá česká firma IQ Structures s.r.o. z Řeže u Prahy připravuje ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a s vietnamskými partnery převratnou novinku v oblasti nanotechnologií. Ta umožní například výrobu mnohem kvalitnějšího bezpečnostního ochranného prvku proti padělání peněz nebo dokladů. A také aplikaci povrchů pro výrobu vodíku z vody.

„Výsledky výzkumu umožňují firmě produkovat světově unikátní výrobky s velkým exportním potenciálem,“ upozornil předseda TA ČR Petr Očko. „Proto jsme celý projekt podpořili částkou téměř devět a půl milionu korun z programu DELTA. Ten je zaměřený na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů, podniků a výzkumných organizací s významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi.“

Pro nanášení tenkých funkčních vrstev se v současnosti v průmyslovém měřítku běžně využívá zejména magnetronové naprašování a chemické metody nanášení (solgel). Nevýhodou je ale nízká depoziční rychlost a s tím spojené vysoké náklady při průmyslové výrobě. U chemických metod je navíc obtížné regulovat parametry připravovaných vrstev a je často nutné tyto vrstvy dodatečně žíhat za vysokých teplot, což je omezující zejména z hlediska materiálů, na které jsou tyto vrstvy aplikovány.

Stávající metody také neumožňují průmyslově nanášet příliš silné oxidové vrstvy. Nový systém vyvíjený v rámci projektu využívá principu tzv. plazmové trysky a umožňuje deponování tenkých vrstev – nanostruktur – efektivnější metodou s podstatným snížením nákladů.

„Mezi hlavní přednosti námi navrhovaného systému patří vysoká míra regulovatelnosti a kontroly většiny klíčových parametrů připravovaných vrstev, dále vysoká rychlost nanášení a možnost aplikace silných oxidových vrstev řádově až jednotek mikrometrů. Vyvíjený systém navíc umožňuje nanášet vrstvy i na teplotně citlivé organické polymerní materiály,“ vysvětlil Tomáš Těthal z IQ Structures.

V praktickém využití nová technologie umožní masivní rozšíření produktivně vyráběné optiky pro LED osvětlení, což výrazně sníží energetickou náročnost osvětlení a umožní široké rozšíření i do oblastí, jako jsou světla v interiérech budov, lampy a světlomety automobilů apod. Při záměně klasické optiky za plochou se při výrobě sníží emise CO2 a materiálová náročnost, a to jak při výrobě osvětlovacích těles, tak při jejich použití.

Podpora ze strany TA ČR umožnila českým odborníkům zahájit
spolupráci s předními vietnamskými vědeckými institucemi.

Důležité je i využití nanotechnologií v ochraně proti padělání, která je klíčovým faktorem zamezujícím padělání a napodobení dokladů, cenin a výrobků. To v konečném důsledku povede k omezení organizovaného zločinu financujícího terorismus.

Velký význam má využití novinky při rozvoji technologií spojených s fotokatalýzou. Fotokatalýza mimo jiné slouží k výrobě vodíku, samočištění povrchu nebo čištění okolního prostředí. Napomáhá snižování emisí CO2. Lze ji využít pro offgrid systémy (což jsou zdroje energie nezávislé na rozvodné síti) například pro armády, dopravní prostředky i ke snížení surovinové závislosti. „Výsledky projektu zásadním způsobem urychlí vývoj a zajistí pro ČR přední pozici při řešení těchto globálních otázek,“ upozornil Petr Očko.

„Důležitá při uskutečnění projektu je pro nás spolupráce s vietnamskými partnery. Doktor Hoang Tung Do je špičkovým odborníkem na poli laserové absorpční spektroskopie a disponuje kolektivem odborníků, kteří vystudovali prestižní evropské univerzity. Účast jeho týmu na řešení projektu je proto velmi přínosná, neboť nám významně pomáhá s diagnostikou technologického plazmatu,“ uvedl Jiří Olejníček z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Další výhodou je, že vietnamská strana nese částečně náklady, například za provádění některých experimentů, a díky nim se dají získat kontakty na rychle se rozvíjející východoasijské trhy. Financování projektu ze strany TA ČR tak umožnilo zahájit plnohodnotnou spolupráci s předními vietnamskými vědeckými institucemi.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek