Švýcarsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Aktuální sektorové příležitosti pro Švýcarsko

Na počátku roku 2015 zrušila Švýcarská národní banka fixaci kurzu CHF k EURO, v důsledku došlo k razantnímu posílení švýcarské měny. Obecně lze říci, že švýcarské hospodářství jako celek stále hledá různé formy úspor a raciomalizací.

Automobilová a železniční doprava

Dle informací ministerstva životního prostředí, dopravy, energie a komunikace (UVEK) se počítá do roku 2025 v rámci programu FABI, tj. financování a rozvoj železniční infrastruktury, s cca 7 mld. CHF. Výstavba železnice pokračuje i s ohledem na kladný výsledek lidového referenda „Alpská iniciativa“ (přeložení zejména kamionové dopravy ze silnice na koleje). Produkty související s výstavbou i s vlakovými soupravami a IT řešeními budou zajisté patřit mezi zájmové zboží.

Chemický průmysl

Chemický a farmaceutický průmysl je s 81 mld. CHF nejdůležitější švýcarské exportní průmyslové odvětví. České firmy si lze představit jako subdodavatele (např. strojního zařízení a vybavení) pro švýcarské chemické, farmaceutické koncerny. Velmi perspektivní možností je spolupráce českých center exelence v rámci Life Science s adekvátními hi tech partnery, např. ROCHE, LONZA apod.

Stavební průmysl

Údržba stávající silniční sítě, především pokud jde o mosty a tunely, patří mezi podporované a nutné činnosti. Přestože se vláda v návaznosti na Alpskou iniciativu zavázala, že nebude rozšiřovat silniční síť, probíhají ve zvýšené míře rekonstrukce té existující. Dle programu PEB z 26. února 2014 se na opravy dálničních úzkých míst počítá s 5,5 mld. CHF. Rozhodnuto je o vybudování tzv. „druhé roury“ Gotthardského tunelu. Téměř dvacetikilometrový tunel o jednom tubusu bude potřebovat nevyhnutelnou údržbu, která by bez existence paralelního záložního tunelu pro dopravu zcela odřízla italsky mluvící jižní kantony od zbývající části konfederace, dále by ochromila dopravu směrem do Itálie. V příštích letech budou požadované komodity k opravě tunelu nebo k výstavbě druhého tunelu – jedná se o miliardové investice. Perspektivní je také oblast protihlukových zábran a staveb, ročně na tato opatření vydá ministerstvo životního prostředí, dopravy, energie a komunikace UVEK (oddělení životního prostředí BAFU) cca 100 mil CHF.

Strojírenský průmysl

Tradiční a zároveň perspektivní obor - rostoucí švýcarský průmysl potřebuje přesné obráběcí stroje, HI TECH je klíčovou převodovou pákou švýcarského průmyslového rozvoje a vývozu. Švýcarsko vynakládá na inovace a výzkum cca 3 % HDP. Perspektivní jsou software, antiviry a inteligentní aplikace.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Z nemocnic je signalizovaný zájem zajistit sterilní prostředí. V lednu 2013 schválila Spolková vláda materiál „Gesundheit2020“, který stanovuje priority švýcarské zdravotní politiky pro příštích osm let. Jedním z parametrů je i potřeba zabezpečit životní podmínky stárnoucí populace. Významnou součástí materiálu je také zajištění pečovatelské péče, ve Švýcarsku chybí odborně vzdělaný personál. Poptávané jsou tedy služby lékařské, dentální, nemocniční a služby fyzioterapeutů. Potenciál mají i speciální aplikace, např. „nano“ nátěry a malby do nemocnic.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Švýcarské zemědělství je mimořádně štědře dotovaným hospodářským segmentem. I pro příští roky se počítá s přímými platbami ve výši cca 3,5 mld. CHF.

Zpracovatelský průmysl

Luxusní segment švýcarského hospodářství se 47 mld. CHF je 2. největší exportní branže, má stálý potenciál růstu, existuje prostor pro dílčí subdodávky z ČR.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilová doprava

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

Železniční doprava

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí žel. tramvaj

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Stavební průmysl

HS 2523 - Cement portlandský hlinitanový struskový apod.

HS 6907 - Dlaždice obkládačky apod. keramické neglazované

HS 7228 - Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost.

HS 7304 - Trouby, duté profily apod., bezešvé, ze železa, oceli

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

Strojírenský průmysl

HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku apod.

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače apod.

Zdravotnický a farmaceutický   průmysl

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 8417 - Pece průmyslové   laboratorní neelektrické

HS 9401 - Sedadla ne lékařská apod. i proměnitelná v lůžka

Chemický průmysl

HS 3805 - Silice terpentýnová borová sulfátová aj

HS 6909 - Výrobky keram pro laboratoře chemický aj účel 

Zpracovatelský průmysl

HS 9114 - Části součásti hodinářské ostatní

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2018:

 • 88. Ženevský mezinárodní autosalon, Ženeva, 8.–18. 3. 
 • Delikatessen Festival, gastronomický, Curych, 1.–3. 6.
 • Swiss Medtech Day, akce švýcarské lékařské techniky, Bern, 12. 6. 
 • Art Basel, veletrh umění, Basilej, 14.–17. 6.
 • SuisseEMEX, švýcarský odborný veletrh pro marketing, komunikaci, události a propagaci, Curych, 28.–29. 8.
 • MipTec 2018, specializovaný veletrh inovací léčiv, Basilej, 11.–14. 9. 
 • Züspa, veletrh zábavy a zážitků, Curych, 28. 9.–7. 10.
 • Creativa Zürich, veletrh kreativity, Curych, 4.–7. 10. 
 • Basler Herbstmesse, největší a nejstarší veletrh zábavy ve Švýcarsku, Basilej, 27. 10.–11. 11.
 • Berufsmesse, veletrh profesního vzdělávání, Curych, 20.–24. 11.

2019:

 • 89. Ženevský mezinárodní autosalon, Ženeva, 7.–17. 3. 
 • Swiss Medtech Expo, veletrh lékařské techniky, Lucern, 10.–11. 9. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: