Švýcarsko: Zahraniční obchod a investice

1. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017*

Import – celkem (mil. CHF)

298 394

252 505

242 454

173 542

264 000

Export – celkem (mil. CHF)

332 137

285 179

279 128

210 473

295 000

Obchodní bilance (mil. CHF)

33 743

32 674

36 674

36 931

31 000

Zdroj: Švýcarská národní banka SNB
resp. Statistik Schweiz
* předběžné údaje

Obchod s Českou republikou se v posledních letech vyvíjel uspokojivě. V r. 2002 nahradila Česká republika Polsko jako nejdůležitějšího obchodního partnera Švýcarska ve střední Evropě a stala se těsně za Polskem jeho druhým nejvýznamnějším odbytištěm pro švýcarské výrobky ve střední Evropě. V r. 2003 dosáhl švýcarský vývoz do České republiky poprvé výše 1 mld. CHF, v r. 2005 přesáhl i dovoz tuto částku. Česká republika je nejdůležitějším dodavatelem Švýcarska v regionu.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz (mil. CHF)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

277 544

298 394

252 505

243 772

266 137

Evropa

175 589

214 981

174 077

164 849

154 002

Celkem EU 28

169 453

208 329

166 786

156 651

148 412

Belgie

7 955

5 616

4 612

4 631

4 801

Česká republika

2 226

2 197

2 295

2 358

2 279

Německo

60 380

55 624

54 556

49 872

51 075

Španělsko

6 247

5 953

4 910

4 572

5 102

Francie

22 747

19 719

16 654

16 360

16 378

Irsko

6 763

7 060

7 199

7 011

7 645

Itálie

25 970

23 061

20 710

18 764

19 469

Nizozemsko

6 391

5 940

5 579

4 971

4 974

Rakousko

7 870

8 073

8 885

7 492

7 800

Polsko

1 615

1 663

1 754

1 723

1 975

Švédsko

1 816

1 919

1 632

1 597

1 457

Spojené království

13 130

64 665

30 890

31 036

18 747

Rusko

2 889

4 389

3 037

1 596

1 643

Turecko

2 240

1 363

3 323

5 770

3 011

Vývoz (mil. CHF)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

292 958

332 137

285 179

279 156

298 408

Evropa

157 534

142 371

137 948

127 559

149 853

Evropa EU 28

148 074

128 594

128 449

121 032

144 034

Belgie

4 991

5 397

5 852

5 608

6 094

Česká republika

1 512

1 471

1 509

1 547

1 507

Německo

43 893

42 047

43 440

39 661

42 734

Španělsko

5 510

5 346

5 846

5 385

5 572

Francie

21 876

19 186

17 317

16 804

17 287

Itálie

16 784

16 831

16 160

14 936

14 390

Nizozemsko

5 177

5 364

5 240

4 820

5 164

Rakousko

8 040

8 320

7 840

7 527

7 237

Polsko

1 894

2 082

2 209

2 104

2 174

Spojené království

28 281

12 307

12 636

13 089

31 976

Turecko

4 126

8 250

4 490

2 489

2 307

Rusko

2 964

3 143

2 908

2 305

2 018

Zdroj: Statistik Schweiz, Detaillierte Daten, Daten - Aussenhandel 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu z ČR

automobily, stroje zařízení, pneumatiky, elektrická zařízení, tiskařské výrobky, výrobky ze železa ba oceli, reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické,  traktory, kola,  přístroje  elektronického záznamu, reprodukce zvuku a televizního obrazu, výrobky ze železa nebo oceli, plasty a výrobky z nich. Mezi další rozhodující komodity a položky v českém vývozu do Švýcarska jsou stroje a přepravní zařízení, z toho textilní a kožedělné stroje, stroje a zařízení k výrobě energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na aut. zpracování dat, zařízení k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující stroje, kuličková ložiska, elektrické stroje, kovové výrobky, neželezné kovy, výrobky ze železa, různé konstrukce, pneumatiky, papír a lepenka, různé průmyslové výrobky, odborné vědecké přístroje, oděvní výrobky a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, chemikálie z toho organické chemikálie a karbonové kyseliny a potraviny.

Komoditní struktura dovozu do ČR

farmaceutické výrobky a léčiva, zlato, krev, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu, šperky a zlatnické výrobky, zařízení ke spínání obvodů, výrobky organické chemie barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich, dále stroje a přepravní zařízení, kovozpracující stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení ke zpracování dat, elektrické spínací přístroje, elektrické zařízení a přístroje, tiskařské stroje,  oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, různé průmyslové výrobky,  kovové výrobky, odborné vědecké a řídící přístroje, ortopedické přístroje a pomůcky.

Dovoz do ČR (v tis. CZK)

Kód a název zboží

2013

2014

2015

2016

2017

02  Mléčné výrobky a vejce

 16 728

 12 789

 7 336

 6 914

 8 619

04  Obiloviny a obilné výrobky

76 502

 54 833

 278 073

 47 524

 53 008

06  Cukr, výrobky z cukru a med

 17 596

 19 272

 11 128

 9 506

19 438

07  Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

350 754

 407 408

 428 364

 414 843

469 737

08  Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)

13 732

 8 091

 12 437

 11 172

13 384

09  Různé jedlé výrobky a přípravky  

144 530

 146 938

 155 626

 146 184

188 083

11  Nápoje

162 063

 183 643

 197 164

 121 653

217 707

12  Tabák a tabákové výrobky

 173 857

 74 895

 11 501

 10 204

 7 555

23  Surový kaučuk (vč. syntetického a regenerovaného) 

  286 284

 328 405

 373 633

 357 169

202 922

25  Vláknina a sběrový papír

0

 352

 1 028

 1 528

90 932

26  Textilní vlákna a jejich odpad

19 542

 22 795

 16 378

 17 481

21 324

27  Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

39 217

 29 604

 37 917

 30 719

12 773

28  Rudy kovů a kovový odpad

22 278

 13 371

 20 218

 42 560

37 271

33  Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

 23 723

 24 460

 33 861

 26 496

25 436

34  Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný

83

 80

 52

 39 897

17 240

35  Elektrický proud

 76 576

 38 395

 27 270

 13 481

 1 562

51  Organické chemikálie

 122 918

 215 402

 470 367

 233 408

267 008

52  Anorganické chemikálie

 53 153

 28 794

 29 678

 49 160

43 794

53  Barviva, třísloviny a pigmenty

 457 747

 505 725

 444 825

 400 357

437 137

54  Léčiva a farmaceutické výrobky

 4 964 832

 5 220 354

 6 261 636

 6 406 859

5 972 059

55  Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky

 589 503

 509 557

 542 386

 625 631

834 579

57  Plasty v prvotní formě

 332 380

 351 906

 285 193

 300 729

395 826

58  Plastické hmoty v neprvotních formách

402 060

 410 549

 428 873

 417 127

427 891

59  Chemické prostředky a výrobky, j.n.

 743 452

 1 003 037

 1 386 983

 1 029 713

776 215

62  Výrobky z pryže, j.n.

 120 135

 167 108

 181 855

 201 895

369 478

63  Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku)

 41 227

 48 965

 45 656

 41 506

39 929

64  Papír, lepenka a výrobky z nich  

 664 036

 452 989

 528 362

 510 960

586 203

65  Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

 265 570

 271 553

 290 172

 285 555

219 008

66  Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

 198 759

 220 109

 201 587

 275 382

317 108

67  Železo a ocel

 722 056

 868 781

 1 002 430

 980 829

1 128 898

68  Neželezné kovy

 561 961

 664 451

 704 074

 671 169

707 271

69  Kovové výrobky, j.n.

 1 434 029

 1 654 360

 1 827 350

 2 216 822

2 214 764

71  Stroje a zařízení k výrobě energie

 773 442

 923 821

 1 105 047

 1 206 335

1 353 392

72  Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

 1 276 269

 1 544 701

 1 786 479

 1 829 431

2 149 043

73  Kovozpracující stroje

 842 873

 1 300 715

 1 489 473

 1 342 231

1 243 494

74  Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

 1 605 075

 2 023 498

 2 487 117

 2 374 008

2 684 550

75  Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

 131 906

 229 276

 225 935

 177 232

196 419

76  Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

 108 145

 98 388

 115 232

 97 033

151 276

77  Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

 3 437 989

 3 708 040

 3 779 340

 3 617 213

4 263 033

78  Silniční vozidla

 453 606

 371 922

 335 077

 485 240

405 108

79  Ostatní dopravní a přepravní prostředky

 361 695

 184 520

 199 268

 305 732

384 619

81  Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační

 189 975

 202 546

 208 683

 125 093

153 063

82  Nábytek a jeho díly

 36 725

 19 863

 21 373

 33 058

30 691

84  Oděvní výrobky a doplňky

 39 067

 45 503

 41 579

 32 099

47 437

87  Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

 1 129 680

 1 275 533

 1 517 313

 1 231 685

1 491 504

88  Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny

 1 274 165

 1 077 882

 1 325 436

 1 475 047

1 517 821

89  Různé výrobky, j.n.

 2 233 090

 1 995 416

 1 936 759

 1 888 686

2 207 211

97  Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata)

 2 374 459

 2 046 873

 2 439 288

 1 717 058

2 164 394

Vývoz z ČR (v tis. CZK)

Kód a název zboží

2013

2014

2015

2016

2017

01  Maso a masné výrobky  

 102 816

 113 787

 120 451

 131 130

 114 165

03  Ryby, korýši a měkkýši 

 11 302

 13 350

 15 925

 15 339

        9 219

04  Obiloviny a obilné výrobky

 158 768

 122 376

 61 287

 114 655

165 210

07  Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

 56 749

 54 876

 58 808

 59 172

48 304

05  Zelenina a ovoce 

 6 949

 9 611

 13 222

 21 103

21 532

06  Cukr, výrobky z cukru a med

 251 053

 227 399

 44 685

 255 616

273 869

08  Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)

 115 980

 106 941

 115 647

 60 664

39 257

09  Různé jedlé výrobky a přípravky

 80 245

 39 543

 37 999

 35 256

40 957

11  Nápoje

 119 390

 341 848

 511 116

 362 433

288 796

12  Tabák a tabákové výrobky

 3 703

 10 511

 4 789

 7 615

20 081

24  Korek a dřevo

 128 469

 134 598

 140 841

 139 116

145 971

25  Vláknina a sběrový papír

 65 332

 9 473

 1 556

 1 530

12 373

26  Textilní vlákna a jejich odpad

 12 231

 14 778

 25 244

 12 088

11 445

27  Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

 38 958

 42 357

 48 692

 40 345

42 479

28  Rudy kovů a kovový odpad

 145 659

 73 424

 74 478

 76 931

82 982

29  Suroviny živočišného a rostlinného původu, j.n.

 35 816

 41 915

 49 291

 59 201

53 238

32  Uhlí, koks a brikety

 59 789

 56 342

 37 251

 46 163

55 819

33  Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

 148 503

 160 496

 111 101

 84 458

130 105

35  Elektrický proud

 206 058

 64 289

 29 311

 28 783

49 711

51  Organické chemikálie

 554 144

 514 208

   211 101

 216 842

369 663

52  Anorganické chemikálie

 112 626

 88 561

 65 323

 70 980

65 503

53  Barviva, třísloviny a pigmenty

 172 327

 125 931

 158 897

 219 586

256 222

54  Léčiva a farmaceutické výrobky 

     309 117

 185 729

 263 527

 329 595

282 246

55  Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky 

 387 513

 428 367

 412 803

 341 894

340 802

57  Plasty v prvotní formě

 492 899

 442 118

 350 089

 183 146

289 203

58  Plastické hmoty v neprvotních formách

 206 098

 205 168

 248 720

 288 977

328 187

59  Chemické prostředky a výrobky, j.n.

 72 504

 90 107

 93 248

 82 139

85 472

61  Kůže, kožené výrobky, j.n. a vydělané kožky

 21 532

 62 212

 54 348

 32 633

31 715

62  Výrobky z pryže, j.n.

 815 910

 860 599

 1 085 833

 928 676

823 906

63  Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku)

 774 781

 801 345

 899 343

 827 141

768 546

64  Papír, lepenka a výrobky z nich

 502 128

 581 217

 573 324

 569 227

593 510

65  Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

 636 424

 746 135

 737 404

 675 142

604 308

66  Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

 544 113

 621 547

 600 602

 611 799

709 929

67  Železo a ocel

 781 993

 790 469

 656 726

 624 600

596 113

68  Neželezné kovy

 706 431

 645 011

 417 837

 891 739

1 116 185

69  Kovové výrobky, j.n.

 3 729 246

 3 805 632

 3 638 939

 3 731 618

3 610 083

71  Stroje a zařízení k výrobě energie

 459 771

 631 231

 767 988

 728 719

1 318 259

72  Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

 1 348 868

 1 915 253

 1 745 286

 1 812 729

1 946 002

73  Kovozpracující stroje

 451 920

 539 695

 516 615

 441 523

664 551

74  Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

 2 958 890

 3 230 847

 3 258 787

 3 127 934

3 406 979

75  Kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat

 8 773 924

 9 968 879

 10 291 439

 9 074 588

8 043 194

76  Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

 715 760

 1 616 672

 2 280 439

 2 166 891

2 035 859

77  Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

 4 592 983

 5 221 860

 4 948 538

 5 661 841

5 289 551

78  Silniční vozidla

 10 128 666

 11 827 729

14 691 403

 13 430 324

14 868 126

79  Ostatní dopravní a přepravní prostředky

 524 735

 680 269

 555 336

 490 824

546 510

81  Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační 

 960 152

 938 143

 853 180

 963 308

946 049

82  Nábytek a jeho díly

 511 909

 750 791

 808 837

 860 089

862 199

83  Cestovní galanterie, kabelky a podobné výrobky

 122 502

 124 522

 156 278

 140 076

142 376

84  Oděvní výrobky a doplňky

 442 031

 490 786

 503 069

 579 366

 583 100

85  Obuv

 108 608

 112 029

 67 245

 53 096

52 715

87  Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

 757 184

 953 637

 1 202 515

 1 098 730

1 183 201

88  Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny  

 235 567

 245 693

 268 917

 290 797

298 589

89  Různé výrobky, j.n.

 3 187 748

 3 804 926

 4 016 116

 4 035 108

 4 463 950

97  Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata)

 273 134

 699 302

 1 182 225

 83 381

 112 850

Zdroj: Statistik Schweiz, Detaillierte Daten, Daten - Aussenhandel, Zahraniční obchod – stránka celníků 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Švýcarsko realizuje své vnější ekonomické vztahy na základě uzavřených smluvních dokumentů o zónách volného obchodu s členskými zeměmi EU, resp. dohod o volném obchodu mezi Švýcarskem a Evropskou unií, dále na základě bilaterálních dohod o volném obchodu a v neposlední řadě dohod o volném obchodu v rámci svého členství v ESVO. 

Technologické parky:

Bern Wirtschftsraum je kantonální organizace zabývající se hospodářskými a pracovními otázkami v užší části Kantonu Bern, v podstatě v rámci aglomerace hlavního města Bern a v přilehlém okolí, kde žije cca 400 000 obyvatel a je ekonomicky činných cca 14 000 podnikatelských subjektů. Tato lokalita se může opírat mj. o zázemí Kongresového centra Kursaal, veletržní tradice BernExpo a v neposlední řadě o intelektuální základnu University Bern.

Jádrem hospodářské činnosti kantonu se stává politika klastrů – z pohledu CZ firem by mohly být zajímavé např. Energie-Cluster, zabývající se zřizováním pracovních míst mj. pomoci obnovitelných zdrojů, inovací, nebo Design Center, které se zasazuje o prosazení designu do švýcarského hospodářství. 

Švýcarsko je jednou ze zemí (dalšími jsou USA, Singapur a Izrael), ve kterých je realizován projekt tzv. CzechAccelerator. Informace CzechInvest.

Švýcarským partnerem tohoto projektu je technopark se sídlem v Curychu, Inkubátor, TECHNOPARK Zurich Foundation, který od počátku 90. let minulého století poskytuje pro inovativní a technologicky orientované společnosti prostory a financování prostřednictvím soukromých fondů a také pomáhá přenášet znalosti z výzkumu na trh. Park hostí více než 250 high-tech společností, poskytovatelů služeb, výzkumníků a vysokoškolských institucí.

Cílem projektu je podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností.  Společnosti získají 3-6 měsíční pobyt ve vybrané destinaci, seznámí se s místním podnikatelským prostředím, mohou využít služeb poradců či  konzultační služby v různých oblastech (právní, daňové atd.) a také mají možnost účastnit se pravidelných seminářů nebo akcí k navazování kontaktů.

Členství v mezinárodní organizaci IASP.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Teritoriální struktura (v mil. CHF)
 

Celkem všechny země

Celkem Evropa

ČR

EU

2012

1 093 412

532 990

3 332

473 142

2013

1 064 429

510 835

4 039

462 367

2014

1 056 265

497 080

5 711

460 531

2015

1 124 861

595 784

4 392

560 797

2016

1 214 723

677 611

3 338

634 310

Zdroj: SNB, Švýcarská národní banka

Teritoriální struktura (v mil. CHF)
rok/země Všechny země celkem Všechny země Evropa Celkem Všechny země Evropa - EU Všechny země Severní Amerika -  Celkem Všechny země střední a jižní Amerika Celkem Všechny země - Asie, Afrika, Oceánie - Celkem
2010 29 977,6 15 849,7 16 955,7 -8 918,5 22 121,5 924,9
2011 25 139,7 -2 029,9 -6 673,4 10 843,5 4 321,4 12 004,8
2012 14 992,5 13 583,9 23 195,6 7 647,3 217,8 -6 456,5
2013 599 -5 894,1 6 573,1 8 526,4 -3 455,6 1 422,3
2014 6 078,8 -1 251,7 16 017,6 5 485,4 2 206,2 -361,1

znaménko - znamená kapitálový tok zpět do Švýcarska (Desinvestition)

Kapitálový stav (podle sektoru a odvětví) (v mil. CHF)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem průmysl

328 492

334 167

391 820

395 974

413 888

Textilie a oblečení

8 167

8 694

1 358

2 365

4 143

Chemie a plasty

134 655

136 220

165 167

167 848

167 744

Kovy a stroje

39 136

37 751

41 523

38 179

41 004

Elektronika, energie, optika a hodinářství

53 707

61 356

62 830

63 391

71 965

Ostatní průmysl a výstavba

92 828

90 146

120 943

124 190

129 032

Celkem služby

760 109

730 601

687 665

728 887

800 835

Obchod

106 994

100 178

111 503

130 489

130 097

Finanční a holdingové společnosti

410 860

384 534

374 441

395 475

452 143

Banky

78 808

90 727

84 929

81 388

85 567

Pojišťovny

137 727

128 201

72 038

75 068

83 619

Doprava a komunikace

10 132

10 434

24 640

26 316

24 791

Ostatní služby

15 589

16 526

20 115

20 151

24 619

Celkem průmysl a služby

1 088 601

1 064 768

1 079 486

1 124 861

1 214 723

Odvětvová struktura (v mil. CHF)
Typ kapitálu Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic Podílový kapitál bez reinvestic
Branže a sektory  Průmysl - Celkově Služby - Celkově Služby - finanční - hodingové společnosti Celkem Celkem
2010 84 285,3 48 4205 310 300,5 568 490,4
2011 84 022,2 561 266,4 32 6194 645 288,6
2012 90 468,2 565 475,9 320 630,3 655 944,1
2013 103 697,9 577 760,5 33 4545 681 458,5
2014 1 204 74,25 614 377,29 379 309,54 734 851,54

Zdroj: SNB, Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Přímé zahraniční investice v teritoriu

Švýcarsko patří mezi přední světové investory. Mimo tradiční kvality investovaných produktů je důvodem vysokého objemu švýcarských investic v zahraničí i skutečnost, že ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi je ve Švýcarsku o cca 25 % výše nastavena cenová hladina, která se přímo dotýká např. i cenové úrovně pracovní síly. Vzhledem k tomu je ve Švýcarsku pro zahraniční investory příliš draho a řada výrob na území Švýcarska obtížně konkuruje výrobkům z jiných zemí. Z toho vyplývá nepoměr - velká převaha objemu investic ze země nad objemem příchozích investic.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: